Pani prezidentka, chcem vám niečo pripomenúť! Biskup Bober sa vrátil k odkazu kardinála Tomka politikom

Ilustračné foto: Zuzana Čaputová/FB

Kardinál Tomko „často opakoval, že sa nechce dožiť toho, aby nastala nová totalita nenávisti voči všetkému, čo je kresťanské, ktorá by znovu zatlačila veriacich do sféry súkromia, izolácie a núteného ticha“, povedal prezidentke na pohrebe kardinála Tomka košický arcibiskup Bernard Bober.

Bol to prekvapivý moment: košický arcibiskup Bernard Bober sa na pohrebe kardinála Jozefa Tomka prihovoril obzvlášť a priamo prezidentke Zuzane Čaputovej. Povedal: „Chcem sa teraz poďakovať aj hlave štátu. Vážená pani prezidentka, ďakujem aj vám za modlitbu, príhovor a neskrývané sympatie k zosnulému kardinálovi Tomkovi. Naozaj to ľudské v jeho srdci bolo vynikajúcim základom pre budovanie Božej nadstavby. A preto si získal mnohé srdcia i tých, ktorí veria inak alebo nepraktizujú kresťanskú vieru,“ uviedol arcibiskup v reakcii na slová prezidentky, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla povahu zosnulého kardinála.

Potom pokračoval: „A chcem pripomenúť aj jeho pamätný prejav v Národnej rade Slovenskej republiky v roku 1991, keď podčiarkol, že ideológie a systémy nemajú dlhú trvácnosť a že práve duchovné bohatstvo veľkých misionárov, bratov zo Solúna, napomôže Slovákom vždy k novej obrode. Často opakoval, že sa nechce dožiť toho, aby nastala nová totalita nenávisti voči všetkému, čo je kresťanské, ktorá by znovu zatlačila veriacich do sféry súkromia, izolácie a núteného ticha,“ zakončil košický arcibiskup.

Bol to pre prítomných koncentrovaný moment, do iných slovenských médií sa však už nedostal (pozri poznámku pod textom, red.). Biskup Bober zjavne mieril najmä na progresívnu ideológiu, ku ktorej sa hlási Čaputovej materská strana a ktorú aj prezidentka z času na čas vnáša do spoločnosti. Ideológia takzvaných nových práv, ktorá zahŕňa práva na potrat, zmenu pohlavia či manželstvá osôb rovnakého pohlavia je v príkrom rozpore s učením katolíckej cirkvi a tradičnými hodnotami spoločnosti. Kardinál Tomko mal v týchto témach jasno, aj to je jeho dôležitý odkaz.

Najmä keď na západ od nás pribúdajú prípady, keď sú kresťania, ktorí sa odmietajú podrobiť tejto ideológii, perzekvovaný súdmi, prípadne vytláčaní z verejného života. Najznámejším takýmto prípadom posledných mesiacov je fínska politička Päivi Räsänenová a evanjelický biskup Juhan Pohjolu, ktorí sú obvinení z podnecovania nenávisti preto, že verejne prezentovali svoje názory na homosexualitu, ktoré vychádzajú z biblického učenia.

Foto: Zuzana Čaputová/FB

Prezidentka Čaputová vo svojom príhovore na pohrebe kardinála pripomenula, že Jozef Tomko ostal aj napriek tomu, že väčšinu života prežil v zahraničí, úzko spojený so svojou domovinou. „Nikdy mu neprestalo záležať na tom, aby sa myšlienky viery a slobody šírili aj v neprajnej atmosfére,“ vyzdvihla hlava štátu, ktorá pripomenula aj jeho pomoc utekajúcim pred režimom a slovenským kňazom.

Viera v jeho chápaní podľa nej vychádzala predovšetkým z dôvery a lásky. „Bolo v nej miesto aj pre ateistov či stúpencov iných náboženstiev,“ uviedla na pohrebe Čaputová.

Bober je kritický voči politikom už druhýkrát

Košický arcibiskup Bernard Bober sa stal v krátkom čase už druhýkrát hlasom, ktorý upriamil pozornosť na útlak cirkvi v spoločnosti. Podobne sa vyjadril aj začiatkom júla na cyrilo-metodskej púti v Nitre, kde povedal, že cirkev chápe ako krivdu, keď sa v mediálnom a spoločenskom priestore prikladá veľký význam jednostrannému pohľadu na cirkev. „Jedna pozitívna správa nevyváži ďalších desať, ktoré sa snažia prezentovať cirkev ako mašinériu moci, brzdu pokroku či ako hniezdo predátorov,“ uviedol vtedy Bober.

V homílii začiatkom júla arcibiskup apeloval na predstaviteľov štátu, aby už nikdy v budúcnosti nepovolili definovať bohoslužby ako obyčajné hromadné podujatie a aby sa nikdy nevrátil plošný zákaz bohoslužieb, ako to bolo počas pandémie.

„Toto neurobili ani v iných, oveľa sekulárnejších krajinách. Možnosť praktizovať svoj náboženský život, aj keď s nevyhnutnými obmedzeniami, patrí k základným ľudským právam a slobodám,“ upozornil v Nitre košický arcibiskup Bernard Bober.

Poznámka po zverejnení textu

V texte sa píše, že kritická poznámka biskupa Bobera adresovaná prezidentke Čaputovej, sa do iných médií nedostala. Text má na mysli veľké denníky, televízie a celoštátne médiá, ale patrí sa uviesť, že v Rusínskych správach na Rádiu Regina Východ, Stred a Západ sa o tomto výroku biskupa Bobera informovalo. Žiaľ, do slovenského vysielania Reginy Východ sa už kritická pasáž nedostala.

Ďalšie články od Michal Čop
Ďalšie články