Pre tehotné ženy je očkovanie mRNA vakcínami bezpečné, ukazuje výskum

Ilustračný obrázok. Foto: Pixabay

Ochorenie COVID-19 sa nevyhýba ani tehotným ženám. Tie sa však pre svoj stav môžu obávať prípadných komplikácií, ktoré by spôsobilo očkovanie. Dobrou správou je, že najnovšie výskumy dokazujú, že očkovanie mRNA vakcínami je pre ne bezpečné.

Februárový výskum dokázal, že ťažší priebeh ochorenia COVID-19 môže v niektorých prípadoch spôsobiť zdravotné komplikácie aj tehotným ženám.

Zo štúdií, ktorých sa zúčastnilo 427 hospitalizovaných tehotných žien so SARS-CoV-2, vyplynulo, že riziko predčasného pôrodu sa pohybovalo v rozmedzí od 10 do 25 percent.

Respiračné ochorenie si vyžaduje hospitalizáciu u 5 až 6 percent všetkých tehotných žien infikovaných SARS-CoV-2, čo v prípade nedostatočných zdravotníckych kapacít nie je zanedbateľné číslo.

Treba však zdôrazniť, že nákaza koronavírusom môže mať aj opačný efekt. Ak sa tehotná žena nakazí dostatočne včas pred pôrodom, vytvorí si protilátky ̶ imunoglobulíny triedy G (IgG). Tie v tele pretrvávajú dlhšie a pôsobia priamo v mieste väzby na receptor, a tak zabraňujú vírusu vstúpiť do bunky.

Výhodou tohto typu protilátok tiež je, že prechádzajú cez placentu. Okrem matky tak protilátky triedy IgG poskytujú v priebehu tehotenstva aj ochranu plodu. Po narodení získa takéto dieťa pasívnu imunitu, ktorá po určitom čase vyprchá. Ako dlho ostávajú tieto protilátky v krvnom obehu novorodenca a do akej miery sú pri likvidácii vírusu účinné, je v súčasnosti predmetom skúmania.

Okrem protilátok z prekonaného ochorenia existuje aj iný spôsob, ako vytvoriť dieťaťu pasívnu dočasnú imunitu. Máme na mysli očkovanie.

Odporúča sa očkovanie mRNA vakcínami

Očkovanie počas tehotenstva je bežné a bezpečné napríklad proti chrípke. Ako je tomu však v prípade SARS-Cov-2?

V januári 2020 sa vedci zo Svetovej zdravotníckej organizácie zhodli na tom, že prínosy mRNA vakcíny pre tehotné ženy prevyšujú možné riziká. Po porade s lekárom by sa preto mali dať zaočkovať, ak to ich zdravotný stav dovoľuje. Očkovanie sa odporúča najmä tehotným ženám, ktoré sú vystavené vyššiemu riziku nákazy alebo majú komorbidity, ktoré zvyšujú riziko ťažšieho priebehu COVID-19.

V USA preto spustili štúdiu, ktorá zaznamenávala vedľajšie účinky mRNA vakcín od Moderny a spoločností Pfizer/BioNTech. K 16. februáru týmito vakcínami v Spojených štátoch amerických zaočkovali 30 494 tehotných žien. Aké sú výsledky?

Nežiadúce účinky nie sú u tehotných žien častejšie

Vedľajšie účinky očkovacích látok zaznačovali ženy do systému v-safe, ktorý ich zároveň upozornil, že sa blíži dátum podania druhej dávky.

Zaznamenané nežiaduce účinky sa vyskytovali približne v rovnakom množstve u tehotných aj netehotných žien. Až 73 percent hlásení nesúviselo s tehotenstvom, najčastejšie ženy zaznamenávali bolesť, opuch a začervenanie v mieste vpichu.

Do aplikácie sa prihlásilo viac než 1 800 žien, ktoré kontaktujú raz za trimester, po pôrode a keď bude mať dojča tri mesiace. K 19. februáru ukončilo tehotenstvo 275 žien, z toho 232 zahŕňalo pôrod živého dieťaťa. Vo zvyšných prípadoch išlo napríklad o spontánny potrat, mimomaternicové tehotenstvo či pôrod mŕtveho dieťaťa. Miera týchto prípadov pritom neprekročila bežnú mieru pri neočkovaných ženách. Výskumníci teda dospeli k záveru, že nežiaduce účinky mRNA vakcín nepoukazujú na žiadny bezpečnostný problém.

Ďalšie články od Eva Struhárňanská
Ďalšie články