Pro-choice katolíci sú odpadlíci, tvrdí americký kardinál Burke

Kardinál Raymond Burke. Foto: B.Petrik/CNA

Ak katolíci verejne a tvrdošijne porušujú morálny zákon, sú odpadlíci a upadajú do exkomunikácie. Povedal to americký kardinál Raymond Burke a odvolal sa na Kódex kánonického práva. Komentátori v tom vidia nepriamy útok na úradujúceho prezidenta USA, katolíka a zástancu potratov.

„Kto sa verejne a tvrdohlavo stavia proti pravde o viere a mravoch, sa nesmie odvážiť a prijať sväté prijímanie a ten, kto ho udeľuje, mu nemôže poskytnúť (túto) sviatosť“, tvrdí to americký kardinál Raymond Burke vo svojom najnovšom stanovisku. Reaguje tým na početné podnety katolíkov aj nekatolíkov, ktorých zaujíma učenie cirkvi. Podľa kardinála chceli vedieť, „ako je možné, že katolíci prijímajú sväté prijímanie a zároveň verejne a tvrdohlavo hlásajú programy, opatrenia a legislatívu v priamom rozpore s morálnym zákonom.“

Dúfa, že ozrejmí učenie cirkvi, a že „bude užitočné pre tých, ktorí sú oprávnene zmätení a naozaj veľa ráz škandalizovaní tým, že sa príliš často verejne zrádza učenie Cirkvi o viere a mravoch.“

Podľa komentátorov mal prelát z USA na mysli nového prezidenta tejto krajiny Joea Bidena, ktorý sa verejne hlási ku katolíckej viere a zároveň je otvorený potratom (pro-choice).

Názorová zhoda o prezidentovi USA nepanuje ani v Americkej biskupskej konferencii. Jej predseda José Gómez podčiarkol, že Joe Biden chce presadzovať kroky podporujúce „morálne zlo“, ohrozujúc „ľudský život, dôstojnosť“ i „náboženskú slobodu“. Ostré slová o hlave štátu sa nepáčili napríklad arcibiskupovi zo Chicaga, kardinálovi Blaseovi Cupichovi. Zvláštna je pozícia pápeža Františka, ktorý vytrvalo kritizoval predchádzajúceho prezidenta Trumpa, k Bidenovi však najmä mlčí. Pápež zjavne pred morálnymi a bioetickými otázkami, v ktorých sa Biden a Trump výrazne líšia, uprednostňoval komentovanie politických tém, ako je vzťah k imigrácii a podobne. Uvidíme, či svoj prístup pápež zmení alebo nie.

Bidena nedávno ostro kritizoval kardinál Gerhard Müller, rozhovor s ním na túto tému vyšiel aj v Štandarde. Kritický je k Bidenovi aj veľký podporovateľ pápeža Františka pri jeho zvolení, ktorý sa dnes už k rímskemu biskupovi správa o poznanie rezervovanejšie, kardinál Timothy Dolan z New Yorku.

Burke, ktorý je patrón Zvrchovaného Maltézskeho rádu, ďalej vysvetľuje, že „tí, ktorí verejne a tvrdohlavo porušujú morálny zákon, sú prinajmenšom v stave apostázy. To znamená, že v praxi naozaj opustili vieru tvrdohlavým odmietnutím žiť v súlade so základnými pravdami viery a mravov (porovnaj Kódex kánonického práva číslo 751). Odpadlík od viery automaticky upadá do exkomunikácie (porovnaj KKP č. 1364). Biskup musí v súvise s takouto osobou preveriť podmienky pre vyhlásenie trestu exkomunikácie, do ktorej automaticky upadol.“

Katolícki politici sa musia vzdelávať vo viere, no formácia jednotlivcov nestačí

Bývalý arcibiskup v severoamerickom meste St. Louis a niekdajší prefekt Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry sa tým vrátil k svoje silnej pro-life téme, a tak jeho stanovisko nie je ničím novým. Verejne sa vyjadruje k aktuálnym otázkam v cirkvi: zastáva sa nerozlučnosti manželstva, v Ríme sa zúčastnil na pochode za život a nedávno kritizoval zákaz súkromných omší v Bazilike sv. Petra.

Vo francúzskej knihe s názvom Kardinál v srdci cirkvi, v ktorej s ním vedie rozhovor novinár Guillaume d’Alancon americký prelát hovorí, že v USA ho kritizovali, lebo sa snažil skôr o úpravu zákonov než formáciu jednotlivcov:

„Pravdou je, že zákon formuje občana a spoločnosti dáva smer. Vždy sa musíme snažiť zmeniť zákon, ktorý je zlý, bez toho, aby sme zabúdali dávať solídne impulzy na formáciu srdca a svedomia pre skutočné dobro človeka.“

Raymond Burke tiež povedal, že „katolícki politici sa musia vzdelávať v náuke cirkvi a silne sa hlásiť k posvätnému životu, aby sa pomaly neodklonili“ od tejto témy. Je nutné, aby sa „dobrí a veľkorysí veriaci angažovali v politike“, aby „sa v spoločnosti zachovalo spoločné dobro“ a „obnovila sa úcta k posvätnej dôstojnosti ľudského života.“

Vyhlásenie kardinála Burkea ihneď na sociálnych sieťach šírilo niekoľko pro-life novinárov, no jeho načasovanie je zvláštne pre vatikanistu z britského The Tablet. Prišlo totiž „necelý týždeň po tom“, čo pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa vyzval cirkevných pastierov, aby sa podrobili „vážnemu spytovaniu svedomia“ ohľadne „politickej polarizácie“.

Bohumil Petrík
Ďalšie články