Ekonomické výhľady mesta Handlová nie sú priaznivé. Musia výrazne šetriť

peter_mendel_55eea4_md Hlavný ekonóm mesta Handlová Peter Mendel. Foto: Mesto Handlová

HANDLOVÁ – Vedúci oddelení handlovského mestského úradu a štatutárni zástupcovia organizácií majú prísny zákaz uzatvárať zmluvné vzťahy, ktoré by zaťažili rozpočet samosprávy na rok 2023.

Primátorka mesta Silvia Grúberová súčasne zakázala použiť aj akékoľvek výdaje na tovary a služby, ktoré neboli dojednané prostredníctvom zmlúv a objednávok. Obáva sa totiž, že reálne príjmy mesta z podielovej dane nebudú dostatočné.

Podľa vedúceho ekonomického oddelenia Petra Mendela, rozpočet mesta na rok 2023 nie je ideálny. „Pripravili sme ho tak, aby sme mohli realizovať aspoň havarijné stavy, ktoré by nás skôr či neskôr dobehli a v budúcnosti by mesto stáli násobne viac peňazí,“ uviedol.

Ako informoval prednosta mestského úradu Tibor Kolorédy, medzi havarijné stavy patrí oprava vodovodu v Novej Lehote, oprava vodovodu na cintoríne, oprava strechy budovy starého Relaxu a rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta, ktorú by mali financovať cez Environmentálny fond. 

Doteraz sa mestu podarilo zrealizovať sanáciu vlhkosti stien v Základnej umeleckej škole, ukončili tiež opravu kanalizačného potrubia v Materskej škole SNP a aktuálne začínajú s opravou poškodenej kanalizácie v jedálni ZŠ Školská. Po zdražení stavebných materiálov však mestu na plánovanú výstavbu detských jaslí chýba 170-tisíc eur, ohrozená je aj výstavba detského ihriska Rodinka. 

Mesto hľadá rezervy aj v kalendári celomestských podujatí na rok 2023. Navrhovanými škrtmi by mohli znížiť výdavky z približne 60-tisíc eur na 40-tisíc eur. O všetkých pripravovaných zmenách rozpočtu budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva.

Zdroj: Mesto Handlová


Ďalšie články