Reklama

Ohľadom informácií reklamy alebo možnosti predplatného kontaktujte obchodné oddelenie:

Natívna komunikácia

V Štandarde sa hlásime k slobode, otvorenosti a hľadaniu pravdy. Chceme ponúkať dôveryhodné texty, úvahy a názory, slobodnú a polemike vystavenú diskusiu, pretoževeríme, že je to záruka kvalitného obsahu a dôveryhodnosti. Veríme vo výmenu informácií, rovnocenne tomu aj potrebe zorientovať sa v ich spleti
a protichodných záujmoch. Ak sa to má dariť, je potrebné vzdelanie, rozhľad
a polemika, ktoré jediné môžu preveriť argument a myslenie.

Spoločnostiam, ktoré sa rozhodnú spolupracovať s nami formou obsahového marketingu, pomáhame budovať povedomie o témach, ktoré sú pre nich dôležité.Dávame im priestor inovatívne predstaviť príbeh a aktuálne udalosti, o ktoré sa chcefirma či inštitúcia podeliť
s verejnosťou, aby tak otvorila diskusiu alebo komplexne predostrela svoje stanovisko.

Martin Lukáček
Obchodný riaditeľ
[email protected]