Silná organická spoločnosť odolá voči Leviatanovi

Ilustračná foto. Zdroj: freepik.com Ilustračná foto. Zdroj: freepik.com

Čoraz častejšie sa v poslednej dobe stretávam s tvrdením, že spoločnosť prestáva byť pluralitná. Niektoré myšlienky, či nositelia týchto myšlienok už akoby nepatrili do slušnej spoločnosti. Akoby sa z našej spoločnosti vytratil étos 17. novembra, akoby sa z našej slobody čoraz viac ukrajovalo. 

O to viac som prekvapený, keď vidím tých, ktorí sa chcú postaviť proti „cancel culture“ ako veľa a často hovoria o silnom štáte, o etatizme, dokonca jeden z nich oblepil Slovensko sloganom „Ani cent mimovládkam“. 

Od časti politického spektra hojne počuť o prichádzajúcej dúhovej totalite, zároveň však títo ľudia hovoria o potrebe silného štátu. To vážne chcete vybudovať takmer všemocný štát, a potom ho prenechať vašim protivníkom? 

Lebo každý si rád predstaví svojho favorita, ktorý príde, bude vládnuť pevnou rukou a spravodlivo nastolí poriadok. Ibaže potom prídu voľby, a môže sa k moci dostať niekto, koho považujete za najväčšiu hrozbu v slovenskej politike. To mu vážne chcete odovzdať celú moc do vienka?

Vari si nepamätáte, ako tu nikto nevedel zablokovať očkovacie lotérie? A sú to len zbytočne minuté peniaze, ktoré neohrozujú podstatu slobodnej spoločnosti. Teraz vyzerá možno silný štát fajn, ale keď začnú vaši protivníci používať štátny aparát na vynucovanie a vtláčanie svojho videnia sveta, vtedy sa budeme na to dívať inak.

Pozrime sa na to, čo vlastne totalita je. Totalitný systém vzniká vtedy, keď zanikne akákoľvek slobodná inštitúcia, ktorá by stála medzi jednotlivcom a štátom, ovládaným štátostranou, keď štát ovládne ideológia, a ideologickí referenti sa dostanú pomaly aj do okresného rybárskeho spolku. Vtedy nestojí nič všemocnému štátu – Leviathanovi v ceste, aby udupal bezmocného človiečika mravčeka, ako sa to stalo v Katyni, v gulagoch či v Auschwitzi. Vtedy nastáva totalita. 

Ak chceme ochrániť Slovensko pred ohrozením slobody, je práve potrebné oklieštiť moc štátu. Ako hovoria naši liberálni priatelia, štát nemá čo strkať nos dospelým ľuďom do spálne. A nielen do spálne, ale potrebujeme celkovo odbremeniť štát od funkcií, ktore nezvláda. Štát napríklad nedokázal za viac ako tridsať rokov ani v jednom roku zostaviť vyrovnaný rozpočet. 

Samuel Huntington v Strete civilizácií považuje za jeden z definičných znakov západnej civilizácie existenciu sociálnej plurality a občianskej spoločnosti – existenciu organizácií založených na iných základoch ako rodovej príslušnosti či manželstve. Zo začiatku nimi boli kláštory a mníšske rády, potom k nim pribudli cechy a ďalšie organizácie. Stavovská pluralita – silná šľachta a duchovenstvo, ako aj mestské výsady, držali absolutistické chúťky panovníkov v šachu. Do roku 1648 nemohol žiaden panovník povedať to, čo Ľudovít XIV: L ́État, c ́est moi – štát som ja. 

Existencia mestských výsad a silná pozícia šľachty znamenala, že v Európe nemohol len tak zrazu prísť nejaký cisár ako v Číne a zatrhnúť všetky námorné expedície. 

Ak chceme raz a navždy zabrániť možnosti novej totality, potrebujeme posilniť organickú spoločnosť, ktorá vzniká zdola – v podobe rôznych spolkov, občianskych združení, cirkví, samospráv, stavovských organizácií, cechov, nadácií či združení. 

Organická spoločnosť, to sú aj tí často kritizovaní treťosektoroví aktivisti. Ak sa niekomu nepáči, že v treťom sektore sú ľudia, s ktorými nesúhlasí, riešením nie je brojiť proti tretiemu sektoru ako celku, ale začať podporovať tú časť organickej spoločnosti, s ktorou súhlasí. Napríklad Spoločenstvo Ladislava Hanusa či Maticu slovenskú. 

Kým malý atomizovaný človiečik sa sám osebe nedokáže postaviť Leviatanovi, je to práve organická spoločnosť, ktorá ho pred svojvôľou a tyraniou Leviatana ochrániť vie. Vybudujme odolnú organickú spoločnosť, ktorá odolá Leviatanovi aj prichádzajúcim levom. 

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie. 


Ďalšie články