Svet rozdelený medzi dva bloky? Studená vojna zrejme nehrozí, no následky fragmentácie môžu byť nepríjemné

Fbcc-GJVsAE3f1S (1) Lítiové bane v Čile. Foto: Draic74/X

Protekcionizmus silnie a globálnej ekonomike hrozí, že sa roztriešti na geopolitické bloky. Následky fragmentácie by boli podľa Medzinárodného menového fondu najničivejšie pre rozvojové ekonomiky. No háčik je v tom, ku ktorému tímu by sa jednotlivé štáty priklonili. Západ by na tom mohol byť horšie než správy predpokladajú.

Kvantá sankcií, ktoré majú izolovať Rusko od medzinárodného trhu, americko-čínska obchodná vojna, odstavenie ropných hráčov, ako Venezuela a Irán či koketovanie Európskej únie so zavedením reštrikcií na dovoz čínskych elektroáut. Nastupujúci trend protekcionistických politík vidieť vo viacerých krajinách a počuť z úst čoraz väčšieho počtu lídrov jednotlivých štátov či rôznych geopolitických zoskupení.

Na fenomén fragmentácie globálnej ekonomiky do akýchsi politicko-ekonomicky previazaných blokov krajín upozorňuje už istý čas aj Medzinárodný menový fond (MMF). V správe zo začiatku roka skonštatoval, že k väčšiemu protekcionizmu a cezhraničným obmedzeniam viedlo najmä „zvyšujúce sa geopolitické napätie“.

„Hoci existuje len málo jasných znakov fragmentácie v obchode (okrem krajín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie), počet protekcionistických opatrení zatiaľ rastie,“ píše MMF v spomínanej správe.

Počet zavedených obchodných obmedzení na tovar (zelená), investície (červená) a služby (žltá)
Zdroj: MMF

Vo výročnej správe MMF zo začiatku októbra tohto roka sa ekonómovia pokúsili odhadnúť aj to, aký vplyv na geoekonomické bloky sústredené pod hlavičkami USA a Európy na jednej strane a Číny na strane druhej, by malo rozdelenie trhov s komoditami ako poľnohospodárske plodiny, ropa, plyn či nerastné suroviny.

Autori poukázali na to, že protekcionistický trend je v oblasti komodít ešte zreteľnejší, než pri pohľade na celkový medzinárodný obchod. „Krajiny odvtedy [od začiatku vojny na Ukrajine, pozn. red.] obmedzili obchod s komoditami, pričom počet nových politických opatrení sa oproti roku 2021 zvýšil viac ako dvojnásobne,“ píšu v komentári ekonómovia MMF.

Protekcionistické obmedzenia na trhoch s komoditami
Zdroj: MMF

Pokles HDP by nebol drastický, fragmentácia by bolela rozvojové ekonomiky

Pokračujúca fragmentácia by mala podľa expertov fondu dlhodobý negatívny vplyv. Na globálnu ekonomiku, a podobne aj na hospodárstva západných krajín, by však vplývala len mierne a prepad produktu by bol „iba“ na úrovni okolo 0,3 percenta.


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými  Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami