Od soboty rána budú v Prešove platiť rozsiahle dopravné obmedzenia

Most na ulici Lesík delostrelcov, ktorého čaká rekonštrukcia. Foto: redakcia Most na ulici Lesík delostrelcov, ktorý čaká rekonštrukcia. Foto: redakcia

PREŠOV – Druhá fáza rekonštrukcie mosta na ulici Lesík delostrelcov sa začala dnes o 5.00 hod. Spája sa s ňou množstvo obmedzení pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Rekonštrukcia mosta pri Lesíku delostrelcov by mala trvať 8 mesiacov. Dôvodom je veľmi zlý stav mosta. Jeho správcom je Prešovský samosprávny kraj (PSK).

„Verím, že všetko pôjde tak, ako má ísť a tie 4 milióny eur, ktoré Prešovský samosprávny kraj vyčlenil, budú využité pre dobro občana,“ vysvetlil predseda PSK Milan Majerský

Podľa jeho slov príde dlhých 240 dní, ktoré budú pre Prešov dosť traumatizujúce.

„Doprava v týchto úsekoch, či z jednej alebo z druhej strany, bude naozaj komplikovaná. Prosím preto verejnosť už v týchto chvíľach, aby to zvládla,“ dodal Majerský.

Prioritou kraja aj mesta je zabezpečiť plynulosť dopravy pre všetkých jej účastníkov. „Verím, že zhotovitelia budú dodržiavať harmonogram prác a toto dielo bude na konci októbra hotové,“ zdôraznil predseda PSK. 

Za osem mesiacov by mal vyrásť nad železničnou traťou pri Lesíku delostrelcov nový oceľový most. Opravy sa dočkajú aj lávky, ktoré sú zatvorené už od roku 2021.

„Mesto Prešov je vlastníkom lávok, ktoré sú po oboch stranách mosta. Hrozilo ich zrútenie. Sú v stupni 7, čiže mesto má náklady s ich elektronickým monitorovaním,“ informoval primátor mesta Prešov František Oľha.

Podľa slov Maroša Kajňáka z odboru dopravy Mestského úradu v Prešove cez tento dopravný uzol prejde denne približne 22 000 vozidiel.

„Preto nebolo možné, aby tento počet vozidiel bol vedený po najbližšej možnej trase alebo najbližšej paralelnej Masarykovej ulici. Z tohto dôvodu sa muselo pristúpiť k tomu, aby sa doprava rozptýlila. Obchádzkové trasy sú rôzne pre rôzne smery,“ dodal.

Ako budú vyzerať obchádzkové trasy a dopravné obmedzenia?

Obchádzkové trasy z východnej časti mesta (sídlisko Sekčov, Šalgovík, Solivar) do západnej časti mesta (Sídlisko II, Sídlisko III) a späť:
1. obojsmerná obchádzková trasa: 

 • trasa z východnej do západnej časti mesta: Rusínska (cesta I/20)   – Kuzmányho – Škultétyho – Jána Pavla II. – Pražská (cesta I/68) – Pod Kalváriou  (cesta I/68) – Obrancov mieru (cesta I/68)  – Levočská (cesta I/18)
 • trasa zo západnej do východnej časti mesta: Levočská (cesta I/18) – Obrancov mieru (cesta I/68) – Požiarnická – 17. novembra – Škultétyho – Kuzmányho – Rusínska  (cesta I/20)

2. jednosmerná obchádzková trasa:

 • Arm. gen. L. Svobodu (cesta I/20) – Pod Táborom – Lesík delostrelcov – Vajanského – Duklianska (cesta I/18) – Levočská (cesta I/18)

3. obojsmerná obchádzková trasa: 

 • Arm. gen. L. Svobodu (cesta I/20) – Prešovská (cesta I/20) – Bardejovská (cesta I/18) – Duklianska (cesta I/18) – Levočská (cesta I/18)

Obchádzkové trasy v smere Košice – Sabinov a späť

1. obojsmerná obchádzková trasa: 

 • trasa zo smeru Košice na smer Sabinov: Košická (cesta I/20) – Masarykova – Škultétyho – Jána Pavla II. – Pražská (cesta I/68) – Pod Kalváriou  (cesta I/68) – Obrancov mieru (cesta I/68)  – Levočská (cesta I/18) – Sabinovská (cesta I/68)
 • trasa zo smeru Sabinov na smer Košice: Sabinovská (cesta I/68) – Levočská (cesta I/18)  – Obrancov mieru (cesta I/68) – Požiarnická – 17. novembra – Škultétyho – Masarykova – Košická (cesta I/20)

2.  obojsmerná obchádzková trasa: 

 • okružná križovatka pri ZVL – Pražská (cesta I/68) – Pod Kalváriou (cesta I/68) – Obrancov mieru (cesta I/68)  – Levočská (cesta I/18) – Sabinovská (cesta I/68)

Ulice Masarykova (úsek od križovatky Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho po križovatku Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná) a Grešova budú v obmedzenom dopravnom režime. Vjazd do Masarykovej ulice z ulíc Kuzmányho a Masarykova (smer od železničnej stanice) a vjazd do Grešovej ulice v smere z ulíc Jána Hollého a Lesík delostrelcov bude umožnený len vozidlám MHD, SAD a IZS (integrovaný záchranný systém).

Vjazd do Vajanského ulice (v smere od Duklianskej ulice na ulicu Lesík delostrelcov na križovatkách Vajanského – Konštantínova a Vajanského – Burianova) a do ulice Pod Táborom (v smere od ulice Lesík delostrelcov na ulicu Arm. gen. L. Svobodu) bude  umožnený len vozidlám MHD (len ulica Pod Táborom), IZS a rezidentom (obyvateľom ulíc Vajanského a Pod Táborom).

Križovatka Rusínska – Východná – Lesík delostrelcov – Kuzmányho

Križovatka Rusínska – Východná – Lesík delostrelcov – Kuzmányho sa so štvorramennej stane trojramennou a tomuto bude prispôsobená aj cestná svetelná signalizácia. Zároveň dôjde k zmene prednosti v jazde, hlavnou cestou budú ulice Rusínska a Východná.

Mesto upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkou v čase mimo prevádzkového času cestnej svetelnej signalizácie (5.00 hod. – 21.00 hod.), alebo v prípade jej poruchy. Vozidlá odbočujúce z Východnej ulice doľava na Kuzmányho ulicu dávajú prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava z Rusínskej ulice.

Vozidlá jazdiace z Kuzmányho ulice na Rusínsku ulicu dávajú prednosť vozidlám odbočujúcim z Rusínskej ulice doľava na Východnú ulicu a následne, po prejdení križovatky, dávajú prednosť vozidlám odbočujúcim z Východnej ulice doprava na Rusínsku ulicu.

Križovatky, zmeny v  jazdných pruhoch

Na križovatkách Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná a Lesík delostrelcov – Vajanského – Jána Hollého – Grešova dôjde z dôvodu zvýšenia priepustnosti križovatiek a preferencie verejnej dopravy k zmene radenia do jazdných pruhov. 

Na Masarykovej ulici bude pravý jazdný pruh slúžiť len pre odbočenie z Masarykovej ulice na Grešovu ulicu, ľavý jazdný pruh bude slúžiť pre priamy smer z Masarykovej ulice na Hlavnú ulicu a ľavé odbočenie z Masarykovej ulice na Štefánikovu ulicu. 

Na ulici Jána Hollého bude pravý jazdný pruh slúžiť len pre pravé odbočenie z ulice Jána Hollého na Vajanského ulicu, priamy smer z ulice Jána Hollého na Grešovu ulicu bude zakázaný. Odbočenie z ľavého jazdného pruhu v smere z ulice Jána Hollého na ulicu Lesík delostrelcov bude zakázané, z tohto jazdného pruhu bude vytvorený bus pruh pre priamy smer z ulice Jána Hollého na Grešovu ulicu.

Na Masarykovej ulici (v smere do centra mesta) v úseku od zastávky MHD Železničná stanica po križovatku Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho, konkrétne po začiatok pravého odbočenia na Kuzmányho ulicu, bude vytvorený bus pruh s možnosťou jazdy aj pre cyklistov.

Na križovatkách Rusínska – Východná – Lesík delostrelcov – Kuzmányho, Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná, Lesík delostrelcov – Vajanského – Jána Hollého – Grešova a Arm. gen. L. Svobodu – Jurkovičova – Pod Táborom dôjde k zmenám signálnych plánov cestnej svetelnej signalizácie.

Chodci a cyklisti

Zmenou organizácie dopravy budú dotknutí aj chodci a cyklisti. Naďalej ostáva v platnosti uzávera pravostranného cyklistického chodníka a chodníka pre peších na Rusínskej ulici (severná strana ulice) v úseku od križovatky Rusínska – Hobby park po križovatku Rusínska – Východná – Lesík delostrelcov – Kuzmányho v smere zo Sídliska Sekčov do centra mesta.

Cyklisti a chodci sú od križovatky pri Hobby parku presmerovaní cez priechod pre cyklistov a chodcov na protismerný ľavostranný cyklistický chodník a chodník pre peších (južná strana ulice) a následne po prejdení cez Východnú ulicu sa vrátia naspäť na svoju pôvodnú trasu, na cyklistický pruh a chodník pre peších na Kuzmányho ulici.

Cestná svetelná signalizácia na uzatvorených priechodoch pre chodcov (Východná – Lesík delostrelcov a Kuzmányho – Rusínska) bude vypnutá.

Prístup k zastávke MHD Hobby park ostane zachovaný, zábrana znemožňujúca vstup na uzatvorený cyklistický chodník a chodník pre peších bude osadená až za zastávkou MHD.

Prosíme chodcov a cyklistov, aby rešpektovali inštalované zákazové dopravné značky.

Mestská hromadná doprava

Spoje linky č. 35 (Delňa – Širpo) s odchodom zo zastávky MHD Martina Benku o 5.37, 6.37 a 7.37 (len počas školských prázdnin), ktoré premávajú len v pracovných dňoch, a školský spoj E s odchodom zo zastávky MHD Jurkovičova o 7.27 budú z Rusínskej ulice, na ktorej neobslúžia zastávky MHD Rusínska a Hobby park, presmerované na ulicu Pod Táborom bez obsluhy zastávok MHD po trase, najbližšie obslúžená bude zastávka MHD Lesík delostrelcov. 

Prímestská autobusová doprava

Spoje prímestskej autobusovej dopravy, dopravcov SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Prešov SK, s. r. o. (predtým BUS KARPATY spol. s. r. o.), eurobus, a. s., a ARRIVA Michalovce, a. s., ktoré zabezpečujú základnú dopravnú obslužnosť prímestskej autobusovej dopravy v okresoch Prešov, Sabinov a Bardejov, ale aj autobusové spojenie do Starej Ľubovne, Stropkova, Svidníka, Vranova nad Topľou a Humenného, budú v smere z autobusovej stanice na zastávku prímestskej autobusovej dopravy Prešov, Fakultná nemocnica premávať po uliciach Masarykova, Grešova a Jána Hollého, v opačnom smere po uliciach Jána Hollého, Grešova, Masarykova, Dostojevského a Východná. Na obchádzkovej trase nevynechajú žiadnu zastávku, dôjde len k zmene trasy týchto spojov prímestskej autobusovej dopravy.

Obsluha oblasti ulíc Masarykova a Plzenská

Do oblasti vymedzenej ulicami Kuzmányho – Masarykova – Grešova – Lesík delostrelcov vrátane ulíc Plzenská a K amfiteátru je možné dostať sa autom cez nasledujúce dopravné prístupy:
križovatka Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho

 • pravé odbočenie z Kuzmányho ulice na Masarykovu ulicu je zakázané s výnimkou vozidiel MHD a IZS – priamy smer z Masarykovej ulice v smere od železničnej stanice do centra je umožnený len vozidlám MHD, SAD a IZS,
 • ľavé odbočenie zo Škultétyho ulice na Masarykovu ulicu je umožnené všetkým vozidlám – výjazd z Masarykovej je možný do všetkých strán (ulice Kuzmányho, Masarykova a Škultétyho),
 • ostatné odbočenia sú bez obmedzení.

križovatka Masarykova – Partizánska

 • ľavé odbočenie z Partizánskej ulice na Masarykovu ulicu je zakázané s výnimkou vozidiel MHD a IZS,
 • pravé odbočenie z Partizánskej ulice na Masarykovu ulicu je umožnené pre všetky vozidlá,
 • výjazd z Masarykovej ulice je možný zo všetkých strán.

križovatka Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná

 • všetky odbočenia sú bez obmedzení, aj z dopravnej obmedzenej Grešovej ulice,
 • na Masarykovej ulici dôjde k zmene usporiadania jazdných pruhov.

križovatka Lesík delostrelcov – Vajanského – Jána Hollého – Grešova

 • vjazd na Grešovu ulicu je z ulice Lesík delostrelcov zakázaný, z ulice Jána Hollého je umožnený len pre vozidlá MHD, SAD a IZS a z Vajanského ulice umožnený pre všetky vozidlá (najmä dopravná obsluha bytového domu Grešova 18 a 20),
 • výjazd z Grešovej ulice je zakázaný na ulicu Lesík delostrelcov a umožnený na ulice Jána Hollého a Vajanského,
 • vjazd na ulicu Lesík delostrelcov je zakázaný z ulíc Grešova, Vajanského a Jána Hollého s výnimkou vozidiel MHD a IZS,
 • výjazd z ulice Lesík delostrelcov na Grešovu ulicu je zakázaný a umožnený je výjazd na ulice Jána Hollého a Vajanského,
 • výjazd z ulice Jána Hollého na Vajanského ulicu je možný pre všetky vozidlá, výjazd na ulice Lesík delostrelcov a Grešova je umožnený len vozidlám MHD, SAD a IZS,
 • vjazdy na ulice Jána Hollého a Vajanského sú bez obmedzení.

Križovatka Lesík delostrelcov – Plzenská

 • ľavé odbočenie z ulice Lesík delostrelcov na Plzenskú ulicu je zakázané s výnimkou dopravnej obsluhy,
 • pravé odbočenie z dopravnej obmedzenej ulice Lesík delostrelcov na Plzenskú ulicu je príkazné pre všetky vozidlá s výnimkou vozidiel MHD, IZS, stavby a rezidentov,
 • je zrušený terajší zákaz ľavého odbočenia z Plzenskej ulice na ulicu Lesík delostrelcov a toto odbočenie je umožnené pre všetky vozidlá,
 • pravé odbočenie z Plzenskej ulice na ulicu Lesík delostrelcov je zakázané s výnimkou vozidiel  MHD, IZS, stavby a rezidentov 

Dopravný prístup do Obchodného centra Novum

Dopravný prístup do Obchodného centra Novum, ktorý je v smere zo západnej časti mesta vedený po uliciach Levočská a Okružná, respektíve Obrancov mieru, Požiarnická a Okružná, bude bez obmedzení.

Dopravný prístup z východnej časti mesta, v súčasnosti vedený po uliciach Rusínska – Lesík delostrelcov – Grešova – Štefánikova, respektíve Rusínska – Kuzmányho – Masarykova – Štefánikova, nebude možný.

Prístup do obchodného centra z tejto časti mesta bude možný po uliciach Rusínska – Kuzmányho – Škultétyho – Budovateľská – Pavlovičovo námestie – Janka Borodača – Štefánikova.  

Dopravný prístup k Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru

Dopravný prístup pre občanov vybavujúcich si úradné záležitosti na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Prešove na Vajanského ulici bude od smeru z východnej a južnej časti mesta a Košíc možný len zo smeru od Grešovej ulice.

Od smeru zo západnej a severnej časti mesta a od Popradu, Sabinova a Vranova nad Topľou bude dopravný prístup možný len po trase cez ulice Šafárikova a Sládkovičova.

Dopravný prístup do Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana

Výjazd z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana na ulici Jána Hollého a plateného parkoviska na ulici Jána Hollého (pri amfiteátri) bude umožnený len na Šafárikovu ulicu.

Dopravný prístup do nemocnice, ktorý je zo smerov od Popradu, Sabinova, Bardejova a Vranova nad Topľou obojsmerne vedený po Šafárikovej ulici, bude bez obmedzení.

Pre smery Sabinov a Poprad je možné ešte využiť trasu po uliciach Šafárikova – Sládkovičova – Vajanského – Duklianska.

Dopravný prístup do nemocnice v smere od Košíc bude vedený po uliciach Košická – Masarykova – Škultétyho – Budovateľská – Pavlovičovo námestie – Janka Borodáča – Štefánikova – Grešova – Jána Hollého.

V smere do Košíc sa bude možné dostať po uliciach Jána Hollého – Šafárikova – Sladkovičova –Vajanského – Metodova – Slovenská – Hurbanistov – Hlavná – Masarykova – Košická alebo z Vajanského ulice po uliciach Duklianska – Levočská – Obrancov mieru – Pod Kalváriou – Pražská – okružná križovatka pri ZVL.

Križovatka Rusínska – Východná – Lesík delostrelcov – Kuzmányho Zdroj: Mesto Prešov
Foto: Redakcia
Lávka pri Lesíku delostrelcov, ktorá tiež prejde rekonštrukciou FOTO: Redakcia

Vizualizácia nového mosta FOTO: PSK


Ďalšie články