Gallo: Rada RTVS nie je trenažérom parlamentu. Od Machaja som očakával sebareflexiu

Zasadnutie Rady RTVS Igor Gallo. Foto: Jakub Kotian/TASR

Na ostatnom zasadnutí Rady RTVS, ktoré sa uskutočnilo v stredu, boli časté turbulencie. Jej predseda Igor Gallo obvinil generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja, že koordinoval účasť opozičných poslancov Národnej rady a zamestnancov telerozhlasu s cieľom spolitizovať rokovanie.

Na stredajšom zasadnutí Rady RTVS sa zúčastnili aj traja poslanci parlamentu, ktorým ste neumožnili vystúpiť. Prečo?

Postupoval som v súlade s rokovacím poriadkom a väčšina členov rady tento návrh nepodporila.

Aký ste mali na to dôvod, keď sú členovia rady volení parlamentom?

Rada je nezávislým orgánom dohľadu RTVS, ktorý má jasne zadefinovanú pôsobnosť. Záujem vystúpiť mala jedna poslankyňa, ktorá nie je ani členkou gestorského výboru pre kultúru a médiá s odôvodnením, že chce odprezentovať svoje názory týkajúce sa prebiehajúceho legislatívneho procesu ohľadom ďalšieho fungovania verejnoprávneho vysielateľa, keďže na to nemá dostatočný priestor v parlamentnej rozprave. Pôdu rady si však netreba zamieňať za parlamentný trenažér.

Vás nezaujímal jej názor?

Mňa zaujíma každý relevantný názor, avšak vzhľadom na avizovanú tému sa nemôžem zbaviť pocitu, že pani poslankyni išlo len o osobnú prezentáciu. Prečo neprišla medzi nás, keď sme o návrhu nového zákona diskutovali ešte predtým, ako boli za radu podané zásadné pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania? Aj táto skutočnosť je jasným signálom o jej účelovom konaní.

Generálnemu riaditeľovi RTVS ste na zasadnutí viackrát adresovali výčitku, že účasť opozičných zákonodarcov koordinoval a zasadnutie rady chcel spolitizovať. Máte na to dôkazy?

Odpoviem protiotázkou. Je normálne, aby člen vedenia nezávislého verejnoprávneho vysielateľa žiadal radu o zmenu programu a predsunutie konkrétneho bodu, keďže sa zákonodarcovia ponáhľajú?

Vidíte v tom nejaký zámer?

Samozrejme, pán Machaj bol presvedčený, že sa bude rokovať o podnete, z ktorého mohlo vyplynúť, že porušil zákon o RTVS. Preto si zorganizoval politickú a inú podporu. Túto moju domnienku umocňuje aj existencia e-mailu, ktorý bol odoslaný pred zasadnutím všetkým zamestnancom telerozhlasu.

Štrajkový výbor ich vyzval, aby prišli na začiatok rokovania a účasťou vyjadrili svoj nesúhlas podľa nich s účelovým konaním orgánu dohľadu vraj s ďalším cieľom oslabiť inštitúciu a podkopať základy nezávislosti RTVS. Voči tomuto sa aj v mene kolegov dôrazne ohradzujem. Na základe čoho dokážu takéto niečo účelové tvrdiť?

Z čoho vychádzala ich formulácia, citujem, „jedným z bodov rokovania je aj podnet z externého prostredia na porušenie zákona, čoho konečným dôsledkom môže byť odvolávanie generálneho riaditeľa inštitúcie”?

A nemali ste v pláne o tom rokovať? Medzi novinármi kolovala informácia, že rada sa pokúsi odvolať generálneho riaditeľa…

Mám informácie, že ľudia z okolia pána Machaja sa pokúšali týmto tvrdením aktivizovať ostatné médiá. Kto pozná zákon o RTVS, veľmi dobre vie, že rada nemá kompetenciu odvolať generálneho riaditeľa.

Ale môže podať návrh na jeho odvolanie do príslušného výboru parlamentu…

Áno, môže.

A urobíte to?

Nenavodzujte, prosím, kontext, ako keby rada mohla dať návrh len tak, keď sa jej to hodí. Sú presne zadefinované zákonné dôvody, kedy to môže urobiť.

Opýtam sa teda inak. Existujú zákonné dôvody, aby rada prijala takéto uznesenie?

Nešpekulujme. Bolo by neseriózne, aby som to komunikoval na verejnosti. Táto diskusia patrí len na pôdu rady.

Ale nejaký názor predsa máte…

Ten budem prezentovať predovšetkým mojim kolegom. Rada je kolektívny orgán a predseda má jeden z aktuálne ôsmich hlasov.

Bude dostatok hlasov na prijatie uznesenia?

Ktoré konkrétne máte na mysli?

O porušení zákona v súvislosti s procesom podpísania kolektívnej zmluvy…

Členovia rady o tejto téme ešte nerokovali ani neoficiálne.

Rada na ostatnom rokovaní neschválila prvú zmenu rozpočtu RTVS na rok 2024. Dá sa to chápať ako odvetná reakcia na spomínané aktivity vedenia RTVS?

Rada pri všetkých doteraz prijatých uzneseniach reflektovala len realitu a potreby RTVS. Nikto z členov rady by sa neznížil k takémuto neprofesionálnemu konaniu. Návrh zmeny rozpočtu obsahoval novovytvorenú položku – rezerva generálneho riaditeľa – vo výške pol milióna eur.

Neexistuje žiadna interná dokumentácia riadenia, ktorá by určovala, ako sa môže s týmito financiami nakladať. Treba zdôrazniť, že schválený minuloročný rozpočet žiadnu rezervu generálneho riaditeľa neobsahoval. S týmto máme problém. Diskusia k tomuto bodu však bola z oboch strán konštruktívna.

Ostrá diskusia sa zviedla v súvislosti s hodnotením priameho prenosu z 13. ročníka odovzdávania národných filmových cien Slnko v sieti, ktorý ste už v minulosti okomentovali ako zneužitie priameho prenosu a spolitizovanie podujatia…

Rovnaký názor vyjadrila aj rada prijatím uznesenia, v ktorom skonštatovala, že koprodukčný partner spolitizoval a zneužil priamy prenos. Od pána generálneho riaditeľa som očakával sebareflexiu, keďže vysielateľ nesie objektívnu zodpovednosť aj za obsah priameho prenosu. Zľahčovanie tejto témy považujem za nekorektné aj v kontexte dnešnej doby.

Na čo konkrétne narážate?

Každý, kto číta s porozumením, si odpovie sám. Obhajovať sprivatizovanie si priameho prenosu verejnoprávneho vysielateľa jednou názorovou skupinou a argumentovať tvrdením o slobode prejavu považujem za sarkazmus.

Existuje predsa mnoho korektnejších spôsobov, ktorými RTVS môže prispieť ku kultivovanej diskusii o problémoch aktuálnej spoločensko-politickej situácie na Slovensku. Aby rozdielne názory odzneli v rovnakom časopriestore a divák si mohol vybrať.

Z tohto programu, ktorý bol mimochodom zorganizovaný na vysokej profesionálnej úrovni, vyslovene trčal prvoplánový zámer zmeniť pôvodný dramaturgický zámer večera v prospech len jedného názorového spektra. A vyhovárať sa na špecifiká priameho prenosu je v tomto prípade účelové.

Súhlasíte s názorom člena Rady Jozefa Chudíka, aby sa obdobné programy nevysielali v priamom prenose, čo by umožňovalo dodatočné zásahy do obsahu?

Je to jedna z možností, ale ja by som touto cestou nešiel, pretože by bolo za týmto vždy cítiť pachuť možnej cenzúry. Rada uznesením požiadala vedenie RTVS, aby zintenzívnilo dramaturgickú prácu pri programoch, na ktorých sa podieľa ako koprodukčný partner a vysielateľ.

A ešte jedna poznámka k tejto téme. Rovnakú kritiku vyjadrila rada aj v minulosti, keď na čele RTVS stál Jaroslav Rezník, a to aj kvôli priamym prenosom z odovzdávania cien OTO, takže tvrdenia, že sú to účelové útoky nasmerované voči súčasnému vedeniu, považujem za neseriózne.

Počas vášho rokovania došlo k atentátu na slovenského premiéra. Viacerí radní požiadali generálneho riaditeľa, aby sa k tejto téme pristupovalo citlivo a profesionálne. Ľuboš Machaj sa ohradil, že RTVS pristupuje takto vždy k plneniu si zákonných povinností. Na základe čoho ste mu adresovali tento apel?

Dlhodobo poukazujeme na problémy vo vysielaní spravodajstva a publicistiky, ktoré často javí znaky neobjektívnosti a nevyváženosti predovšetkým pri pozývaní hostí. A hneď v ten večer sa to ukázalo v plnej nahote aj na Jednotke v Komentároch dňa.

Už výber respondentov – bývalej predsedníčky vlády a konkrétneho politológa, ktorý bol aj na rade viackrát kritizovaný za vnášanie vlastných politických preferencií do svojich vyjadrení, zakladal predpoklad zaujatého komentovania tejto tragickej udalosti, čo sa aj podľa môjho názoru v priebehu vysielania potvrdilo.

Budeme sa tým zaoberať na najbližšom zasadnutí.

Rozhovor s Igorom Gallom publikovala agentúra SITA a portál Webnoviny.


Ďalšie články