Košice vs Bratislava. Kto je tu na scéne MHD skutočný frajer?

dpmk kríza Ilustračné foto. Foto: FB Mesto Košice

KOŠICE – Pripútajte sa, letíme do roku 2023, kde v Košiciach trojica nových autobusov vystupovala ako relikvie z minulosti, zatiaľ čo sa Bratislava pretekala s časom na oblakoch budúcnosti. Košice a Bratislava, dve metropoly, dve rozdielne melódie v symfónii mestského rozvoja, dve rozdielne vízie, ktoré definovali ich ulice, ich cesty a ich budúcnosť. Aký absurdný kontrast, aký fascinujúci cirkus na scéne slovenskej MHD.

V Košiciach, v atmosfére pomalého tempa času, sa objavili až tri nové autobusy SOR. Ich plynový pohon ich robí tichými hrdinami minulosti v ére, kde inovácia šepká o dramatických zmenách. Tieto tri nové vozidlá na stlačený zemný plyn predstavujú skôr symbolické gesto, než skutočné riešenie.

Na opačnom konci spektra, Bratislava, súčasná a odvážna, predstavuje model budúcnosti. So 150 novými vozidlami vrátane tých vodíkových a hybridných je to mesto, ktoré hrá na elektronických klávesoch s celým arzenálom zvukov a rytmov. Tu každý nový autobus, trolejbus či električka nie sú len dopravný prostriedok, ale manifest inovácie a ekologickej ambície.

V Košiciach sú perličkou dennodenné oznámenia DPMK o výpadkoch spojov, buď pre poruchu vozidla, alebo pre tajomné „prevádzkové dôvody“. Od nového roka ich prišlo vyše stovky. Je to, akoby mesto posielalo telegramy z minulosti, aby nám pripomenulo, že niektoré veci sa proste nikdy nezmenia.

Peniaze v našom meste? Kríza je nám vernou spoločníčkou a šetrenie sa stalo naším druhým menom. Zrušené spoje, fungovanie DPMK v prázdninovom režime a najnovšie si člen predstavenstva na znak solidarity dobrovoľne škrtol svoju odmenu. Ach, aké veľkorysé gesto! Vodiči s platmi začínajúcimi na 1 100 eurách žijú vo svete, kde finančné ocenenie za prácu akoby ostalo zaseknuté v minulom desaťročí.

V Bratislave, naopak, platy vodičov – od 1 400 až do 2 000 eur – sú ako hrdý odkaz modernej doby, oznamujúci, že kvalitná práca a profesionálny prístup si zaslúžia adekvátne ohodnotenie.

Dva svety, oddelené nielen geograficky, ale aj ambíciami a víziami, zvíjajúce sa v tanci času – jeden akoby zaspal dobu, druhý ju objímal s otvorenou náručou. Tieto dve metropoly, každá s vlastnou partitúrou a vlastným dirigentom, ukázali, že vo vedení mesta, rovnako ako v symfónii, každý tón a každá nota majú svoj význam.

A tak, keď sa obzrieme späť, vidíme nielen príbeh dvoch miest, ale aj výzvu, ktorú predstavuje správne dirigovanie mestského rozvoja. Rok 2023 nám nechal odkaz – že každé mesto má svoju melódiu, ale len niektoré dokážu skomponovať skutočnú symfóniu budúcnosti.


Ďalšie články