V Múzeu obetí komunizmu pribudlo vyznamenanie disidenta Rudolfa Fibyho

Snímok obrazovky Štátne vyznamenanie Rudolfa Fibyho

KOŠICE – Prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, občiansky, in memoriam, Košičanovi, disidentovi a tajnému kňazovi Rudolfovi Fibymu. Jeho rodina sa rozhodla vyznamenanie uložiť do Múzea obetí komunizmu v Košiciach. Múzeum si ho symbolicky prevzalo vo štvrtok (4. 4.).

RNDr. Rudolf Fiby bol významná osobnosť nielen ako vedec, intelektuál, matematik, redaktor samizdatovej literatúry, ale aj ako kňaz, ktorý pripravoval Sviečkovú manifestáciu. Jeho práca a angažovanosť nezostali nepovšimnuté ani prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá ho ocenila za mimoriadne zásluhy o demokraciu, jej rozvoj, ľudské práva a slobodu. 

Rodina neverila, že im volali z kancelárie prezidenta

Sestry Rudolfa priznali, že najprv ani neverili, že im volali z kancelárie prezidenta. „Potom, ako sme zložili telefón, nás začala presviedčať nevesta, že to bolo skutočné.”

O to, aby sa toto vyznamenanie stalo súčasťou Knižnice samizdatu a exilovej literatúry Rudolfa Fibyho v múzeu, sa postarala sestra Rudolfa Fibyho, profesorka Eva Mišurová.

Pavol Hric, riaditeľ Múzea obetí komunizmu, vyjadril potešenie z tohto gesta: „Veľmi nás prekvapilo, keď nám v týždni pred Veľkou nocou zavolala pani profesorka Eva Mišurová a oboznámila nás s rozhodnutím rodiny uložiť vyznamenanie zomrelého brata do nášho múzea. Takúto ponuku sme nemohli odmietnuť a vysoko si ju vážime. Okrem iného nás teší aj skutočnosť, že práve v týchto priestoroch doktor Fiby roky pracoval a pôsobil.“

Na Rudolfa spomínali rodina, aj mons. František Novajovský

„Bol vodcom, ktorý bol milý, dobrosrdečný, prívetivý a hlavne zasádový. Srdečne pomáhal, ako vedel. So sestrou na neho máme živé a príjemné spomienky,” uviedla sestra Rudolfa Mária.

Spolu s rodinou si zaspomínal aj mons. František Novajovský: „Rudo ma učil poriadku a disciplíne a drží ma to dodnes. Hoci bol veľmi zásadový, robil to stále s úsmevom a s láskou. Dnes by sme všetci namiesto zamračených tvári potrebovali úsmev.”

K príbehu Rudolfa sa vyjadrila aj historička Monika Tresová, podľa ktorej je Rudolf významnou osobnosťou: „Keď som o ňom chcela napísať diplomovú prácu, na katedre nevedeli, kto to je, čo ma prekvapilo. Výskum a prácu som spravila aj tak. Zaujala ma hlavne jeho odvaha a to, s akou gráciou dokázal bojovať proti režimom.”

V Múzeu obetí komunizmu, kde sa momentálne nachádza aj Knižnica samizdatu a exilovej literatúry Rudolfa Fibyho, bude mať svoje čestné miesto aj vyznamenanie. Týmto sa život a dielo tejto významnej osobnosti ešte viac priblížia širokej verejnosti.

Kto bol Rudolf Fiby

Rudolf Fiby (1946 – 2014) sa narodil v Nitre, vyštudoval matematiku a získal titul RNDr. Učil na UK v Bratislave, ale bol vylúčený v roku 1974. Pracoval v SAV na umelej inteligencii a viedol časopis o tejto problematike.

Neskôr pracoval v Košiciach pre spoločnosť APEX ako programátor, s dôrazom na XML technológie a vývoj hybridnej televízie (HbbTV). Mal významný podiel na tvorbe aplikácií pre hybridné vysielanie.

Okrem svojej profesie sa venoval duchovnému životu a pomáhal ľuďom ako kňaz. Bol súčasťou skupiny ľudí, ktorí vytvorili podzemnú tlačiareň pre samizdatové publikácie.

Aktívne sa zúčastnil Sviečkovej manifestácie v Bratislave v roku 1988. Slúžil sväté omše aj po páde režimu a zomrel v roku 2014 po dvojročnej chorobe.


Ďalšie články