Pod Chopkom majú postaviť masívny hotel

Nizke-Tatry-Chopok

DEMÄNOVSKÁ DOLINA – Pod Chopkom v Demänovskej doline má vyrásť deväťpodlažný a viac ako 30 metrov vysoký hotel. Upozornili na to aktivisti z občianskeho združenia (OZ) Pre Dolinu a iniciatívy My sme les s tým, že stavba prekryje výhľad na hlavný hrebeň Nízkych Tatier.

Projektu dalo v odvolacom konaní zelenú ministerstvo životného prostredia (MŽP). Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) s jeho stanoviskom nesúhlasí. Štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča vyhlásil, že „hotel ešte nie je hotová vec“ a postup ministerstva dal preveriť.

Aktivisti zdôraznili, že ďalšia výstavba v doline je neprípustná, ak je snaha chrániť prírodu a verejný záujem. „To uznal pred dvomi rokmi aj poverený minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý dva týždne po začiatku petičnej akcie prepustil vtedajšieho riaditeľa NAPANT-u Ľuboša Čillaga z dôvodu neúnosnej výstavby v Demänovskej doline. Po dvoch rokoch, počas ktorých envirorezort nepustil žiadnu ďalšiu výstavbu v doline, prichádza úplne opačné rozhodnutie. Navyše s pomerne vágnou, až zavádzajúcou argumentáciou,“ poznamenal predseda OZ Pre Dolinu Pavel Herich.

Okresný úrad (OÚ) v Žiline, ktorý rozhodoval o stavebnom povolení pre apartmánový wellness hotel na Lúčkach, vlani projekt zamietol. Správca projektu sa odvolal na MŽP ako nadriadený orgán, ktorý rozhodol v prospech developera.

Envirorezort v súhlasnom stanovisku k projektu argumentoval, že hotel má stáť na mieste, kde v susedstve už stoja objekty a ide o urbanizovanú zónu. Dodal, že na mieste nenašli žiadne chránené rastliny ani živočíchy. Takúto argumentáciu aktivisti považujú za škodlivú.

Kiča na sociálnej sieti napísal, že požiadal o preskúmanie postupu vo veci. Podotkol, že odvolací orgán síce udelil súhlas s vydaním stavebného povolenia, no pri závažných zásahoch je na mieste situáciu preveriť. MŽP na otázky agentúry TASR zatiaľ neodpovedalo.

S výstavbou ďalšieho hotela v jednej z najnavštevovanejších dolín na Slovensku nesúhlasí ani NAPANT. Riaditeľ Správy NAPANT Marek Kuchta upozornil, že v roku 2022 vydali pre OÚ Žilina nesúhlasné stanovisko k projektu wellness hotela.

„Stavba má byť situovaná v ochrannom pásme druhého stupňa vodného zdroja, ktorý zásobuje Liptov, a môže predstavovať riziko pre tento vodný zdroj, ako aj pre Ramsarskú lokalitu Jaskyne Demänovskej doliny. Stavba deväťpodlažného hotela je takisto architektonicky nevhodná do národného parku a predstavovala by ďalšiu tvrdú ranu Demänovskej doline,“ podotkol Kuchta.

Zástupca investora na otázky TASR reagoval, že sa nemá k čomu vyjadriť.

(tasr)


Ďalšie články