Deň D sa blíži. Ako je Žilina pripravená na zmenu parkovania?

zilina-parking Ešte niekoľko mesiacov budú v prevádzke aj súčasné parkovacie automaty. Foto: Radoslav Varga

ŽILINA – Žilinská radnica sa už niekoľko mesiacov pripravuje na prevzatie parkovacej politiky. Ak doteraz bol systém plateného parkovania v rukách Žilinskej parkovacej spoločnosti s čiastočnou majetkovou účasťou mesta, od 7. júna preberie parkovaciu politiku žilinská samospráva výhradne pod svoju správu.

Primátor Peter Fiabáne na dnešnom stretnutí s novinármi potvrdil, že nové pravidlá plateného parkovania začnú platiť vo dvoch zónach v širšom centre mesta a po schválení poslancami ho budúci rok plánujú rozšíriť aj na sídliská a do mestských častí.

V Žiline by malo platené parkovanie fungovať tak, ako je zvykom aj v iných krajských mestách. „Bude to spoplatnené rezidenčné parkovanie vo všetkých zónach mesta s tým, že preferovaní a zvýhodnení budú obyvatelia s trvalým pobytom, ktorí platia v meste dane a prispievajú na jeho rozvoj. Druhým princípom je, že s pribúdajúcim počtom áut v domácnosti sa zvyšuje aj ich finančné zaťaženie,“ skonštatoval Fiabáne.

Žilinská radnica už má vysúťaženého nielen dodávateľa celého systému, ale aj prevádzkovateľa SMS parkingu. Na verejnú výzvu zareagovali dokonca až štyria prevádzkovatelia parkovacích aplikácií, takže možností, ako zaplatiť parkovné, bude dosť. Prechod systému plateného parkovania pod správu mesta by mal byť plynulý.

„Pred podpisom je zmluva so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, na základe ktorej prevezmeme
popri existujúcich parkovacích automatoch aj dopravný projekt a dopravné značenie, ktoré budeme aktualizovať. K 1. júnu by sme od Žilinskej parkovacej spoločnosti mali mať k dispozícii zoznam všetkých vydaných rezidenčných kariet, ktoré budeme akceptovať počas doby ich trvania,“ poznamenal Fiabáne.

Doterajšie parkovacie automaty by už na jeseň mali nahradiť nové, aktuálne prebieha verejné obstarávanie na ich dodávku. Vo vyhlásenom tendri žilinská radnica hľadá dodávateľa, ktorý jej 45 kusov parkovacích automatov prenajme na obdobie piatich rokov. Samospráva bude v mesačných intervaloch platiť nájomné a po piatich rokoch si každý z automatov odkúpi za jedno euro. Víťaz tendra bude známy ešte v priebehu júna, predpokladaná hodnota zákazky dosahuje 513-tisíc eur bez DPH.

Podľa žilinského primátora je dôležitou súčasťou celej parkovacej politiky mestská polícia. V dennom režime budú na kontrolu parkovania vyčlenené tri hliadky a v nočnom režime dve. „Zo začiatku budeme vodičov na porušenia upozorňovať pomocou letákov aj s QR kódom, kde budú mať po naskenovaní k dispozícii všetky informácie. Budeme využívať inštitút objektívnej zodpovednosti, čo sme v minulosti nerobili,“ uviedol náčelník mestskej polície Peter Mišejka.

Ambíciou radnice je z výťažku priebežne vytvárať fond mobility. „Skúsenosti z iných miest hovoria, že pri dobre nastavenej a motivačnej parkovacej politike je aj príjem výrazný. Našou ambíciou je z týchto peňazí podporovať všetky projekty súvisiace s mobilitou, či už to bude rekonštrukcia parkovacích miest, chodníkov alebo ciest,“ doplnil žilinský primátor.

Pripomeňme ešte, že v súvislosti so zmenou parkovacieho systému otvoria na mestskom úrade klientske centrum pre parkovanie, ktoré bude verejnosti prístupné od 5. júna. „Vyškolený personál bude v klientskom centre počas pracovných dní od 7:30 do 18:00 vybavovať žiadosti občanov o vydanie úplne nových či preregistráciu pôvodných parkovacích kariet. Na mieste si bude možné vytvoriť tzv. konto občana a zriadiť si tak účet s možnosťou správy parkovacích kariet,“ upozornila hovorkyňa mesta Zuzana Holienčíková.

Doplnila, že radnica v súvislosti so zmenou parkovacieho systému vytvorilo a spustilo novú webovú stránku www.parkovanie.zilina.sk, ktorá poskytuje všetky potrebné informácie súvisiace s parkovaním v centre Žiliny. Jej súčasťou je napríklad prevádzkový poriadok, mapa zón s pásmami, doba spoplatnenia či cenník parkovania.


Ďalšie články