Stará Ľubovňa – Mesto kultúry v čase, keď je kultúra pozastavená

Hrad Ľubovňa. Foto: Ľubomír Štefko

Stará Ľubovňa je mestom kultúry 2021. V čase, keď je kultúra v mestách úplne pozastavená. Zaujímalo nás, aké má mesto plány a či im bude dotácia vo výške 200-tisíc eur stačiť.

18. júna 2020 Stará Ľubovňa vyhrala súťaž Mesto kultúry na rok 2021 na základe projektu Stará Ľubovňa – UZOL kultúry. O tento post sa uchádzali aj v roku 2019, kde skončili na druhom mieste a Mestom kultúry sa so svojím projektom Vzdušné Zámky stali Nové Zámky. Počas nasledujúceho roka na projekte intenzívne pracovali a v roku 2020 už dosiahli svoje prvenstvo.

Napriek tomu, že Stará Ľubovňa nadobudla tento titul od 1. januára 2021, oficiálne otvorenie a realizácia projektu sa presunie na jún 2021. Tým pádom by mal projekt trvať až do konca mája 2022. „Veríme, že sa dovtedy situácia upokojí a budeme môcť všetko zrealizovať tak, ako sme si naplánovali,“ hovorí Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže MsÚ v Starej Ľubovni.

Mesto verí, že sa im podarí zrealizovať aspoň nejaké výstavy v Galérii Provinčný dom či v mestskej pasáži. Taktiež už vyhlasujú niektoré súťaže, ktorých vyvrcholenie je pre sprísnené opatrenia naplánované na neskôr. Napríklad Súťaž o text piesne pre svoje mesto, výtvarnú súťaž o najkrajšiu pohľadnicu z ich mesta, o zaujímavé video Ako vidím svoje mesto a mnohé ďalšie. 

Provinčný dom Stará Ľubovňa. Foto: staralubovna.sk

Nateraz mesto neuvažuje o tom, že určité časti projektu prebehnú v inej forme, napríklad online. „Ak to bude potrebné, prispôsobíme sa, po konzultácii s Fondom na podporu umenia, konkrétnej situácii v konkrétnom čase,“ konštatuje Kollárová.

Podľa Kollárovej dotácia stačiť nebude. Len na samotnom projekte sa mesto podieľalo sumou 50-tisíc eur. V rámci svojho rozpočtu vo svojom okolí podporuje aj tradičné kultúrne podujatia, ktoré nie sú súčasťou projektu. Prostredníctvom dotácií tak prispieva na ďalšie podujatia.

Stará Ľubovňa – UZOL kultúry

Cieľom projektu je podpora kultúrnej identity a zapojenie všetkých vekových skupín do kultúrneho, spoločenského a ekonomického diania. „Poskytuje priestor umelcom, ktorí prinášajú inováciu, spájajú lokálne s medzinárodným, historické s moderným, podporujú ekonomický zisk a rozvíjajú vlastnú tvorbu,“ približuje projekt Eva Kollárová.

Činnosti budú prebiehať v štyroch dramaturgických líniách:

URBAN CLASH aktivizuje spoluprácu, sieťovanie, konfrontáciu umelcov v oblasti vizuálneho umenia. Ponúka podnety na skrášlenie mesta.

ZOOM približuje zvuky, farby, pohyb, ktoré vytvárajú tvorivý ošiaľ vo všetkých druhoch umenia.

Línia OKOM prináša prezentáciu regionálnych dejín s presahom na svetové, informácie a stretnutia (o kom) o histórii, tradičnej ľudovej kultúre s umelcami a odborníkmi.

LABORATÓRIUM hľadá inovatívne spoločenské, kultúrne a ekonomické postupy, ktorými prepojí ekológiu a umenie.

Ďalšie články od Mária Koterbová
Ďalšie články