Manažér Penty Martin Danko: Woke kultúra sa u nás presadzuje najmä plazivým tlakom anglosaských korporácií

Martin Danko: Foto: Penta Investments

O tom, ako sa v slovenských pomeroch pretláča pre nás cudzia politika firemnej rozmanitosti, inkluzívnosti a zelenej agendy, sme sa rozprávali s manažérom pre vonkajšie vzťahy Penta Investments Martinom Dankom. „To, čo nie je prirodzené a normálne, sa časom ukáže ako neživotaschopné,“ myslí si Danko, podľa ktorého je stredná Európa voči tejto agende odolnejšia. „Možno je to aj tým, že naši ľudia majú skúsenosť s komunizmom a je v nás zabudovaný odpor proti zväzáckemu aktivizmu. Domnievam sa, že to kyvadlo sa začne vracať do normálu aj v anglosaskom svete. Len dúfam, že dovtedy to u nás nestihne zapustiť korene do takej miery, že to budeme iba s veľkým úsilím vracať späť.“

Najmä v nadnárodných korporátoch sa v poslednom období presadzuje nová podoba takzvanej „spoločenskej zodpovednosti“ firiem, ktorá je namierená na presadzovanie klimatických cieľov, inkluzívnosť a rôzne dúhové politiky. Manažéri o tom na Slovensku zatiaľ neradi hovoria, vy ste však v nedávnej diskusii Štandardu spomenuli, že s tým máte nepríjemnú skúsenosť. O čo ide?

Pri rozhovoroch s ľuďmi z nášho biznisového prostredia pozorujem, že kultúra a ideológia wokeizmu sa môže do našej spoločnosti dostať aj prostredíctvom korporácií. Deje sa to v tichosti, ale je tomu vystavených čoraz viac ľudí, ktorí v nich pracujú. Nemusí to teda byť ani o médiách, akademickom prostredí či kultúrnych inštitúciách, ale môže sa to plazivým spôsobom udiať prostredíctvom korporácií, kde to presadzujú najmä ľudia, ktorí jednoducho chcú byť za „pekných“.

Moja vlastná skúsenosť je skôr nepriama, keďže nepracujem v korporácii, ktorú by vlastnila nadnárodná či anglo-americká štruktúra. Pracujem pre investičnú skupinu Penta, ktorá má vlastníkov prevažne česko-slovenského pôvodu. Máme na pozícii managing partnera Angličana, Iana Childa, ktorý sa síce nenarodil na Slovensku, ale dlhé roky tu žije a hovorí po slovensky...

Je teda už kultúrne viac Slovák ako Anglosas?

Určite nie je protagonista woke kultúry, vyrastal v Spojenom kráľovstve, ale väčšinu profesionálnej dráhy prežil na Slovensku. Pracoval pôvodne v Deloitte a posledných pomaly pätnásť rokov je spoluvlastníkom Penty. Na pozícii partnera máme aj finančného riaditeľa Francúza Fabricea Dumontheila, ide však tiež skôr o technokraticky zameraného manažéra. 

S firemnou woke kultúrou máte teda len sprostredkovanú skúsenosť?

Áno, stretávam sa s tým skôr v kontakte s manažérmi iných súkromných firiem, ktoré vlastnia nadnárodné korporácie. V súkromných rozhovoroch otvorene hovoria o tom, že tieto princípy sú silne prítomné v ich každodennej firemnej kultúre. Ak nechcú mať problémy vo svojej kariére, musia sa prispôsobiť a podriadiť.

Vaša investičná skupina teda zatiaľ tejto agende nečelí?

Nie, máme istú skúsenosť s bankami, ktoré vyžadujú pri financovaní našich projektov a investícii takzvaný ESG report, čiže správu o tom, ako meriame a aplikujeme do praxe opatrenia na podporu udržateľnosti a etickosti nášho podnikania. Jedna časť tohto reportu, ktorá vyplýva zo smernice EÚ, takzvaná CSRD, bude povinná od roku 2024 pre väčšinu veľkých korporácií vrátane tých, ktoré patria do našej investičnej skupiny.

Čo to znamená?

Podrobnosti má zverejniť Európska komisia v lete tohto roku, no očakáva sa, že firmy budú musieť vykazovať v prísnej a rigidnej štruktúre predovšetkým to, ako plnia svoje ciele z hľadiska redukcie uhlíkovej stopy. Bude to však zahŕňať aj opatrenia, ktoré sa týkajú podpory diverzity, opatrení proti praniu špinavých peňazí, boja proti korupcii a podobne.

Tento report bude teda od roku 2024 záväzný aj z hľadiska formovania investičnej stratégie alebo rozhodovania, komu dá banka úver?

Smeruje to k tomu. Je tu už európska regulácia zameraná na environmentálne otázky, ktorú musia firmy povinne napĺňať. Pravidlá presadené na úrovni Európskej únie, ktoré sa už uplatňujú, majú päť základných pilierov. Prvý je Nonfinancial reporting directive, ktorý bol prijatý ešte v roku 2021 a už je prenášaný do lokálnej legislatívy v európskych krajinách. Druhým pilierom je Sustainable financial disclosure regulation [ukladá zverejňovať firemný plán udržateľnosti firmy, pozn. red.], ktorý je účinný tiež od marca 2021.

Dôležitý je tretí bod, únijná taxonómia, čo je v podstate hodnotiaci systém, ktorý definuje zoznam enviromentálne udržateľných ekonomických činností, ktoré majú primárne viesť k znižovaniu uhlíkovej stopy. Posledné dva body boli prijaté v roku 2022 a jedným z nich je spomínaná smernica CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Zorientovať sa v týchto piatich bodoch a pochopiť, čo vlastne znamenajú, aký majú dosah a čo všetko musíte zaviesť, to je robota pre expertov, ktorých preto musíte do firmy prijať alebo si ich najať. Ich úlohou bude sledovať, čo všetko máme robiť. Do toho vám, samozrejme, vbieha aj lokálna legislatíva, ktorá európsky rámec prenáša do konkrétnych zákonov. Tieto pravidlá sú už v drvivej väčšine záväzné, firmy na ne postupne nabiehajú a musia si vytvoriť samostatnú kapacitu a štruktúru, aby boli vôbec schopné ich dodržiavať. Od istej veľkosti, ktorá je definovaná tržbami a počtom zamestnancov, to budú musieť zahrnúť ako súčasť svojej výročnej správy.  

Ako to bude v prípade bankového sektora, ktorý má podľa plánov pri úverovaní vziať do úvahy klimatické ciele?

(viac…)
Matej Gašparovič

Ak ste predplatiteľom, prihláste sa tu.

Pokračujte v čítaní pomocou jednej z týchto možností:

Mesačné predplatné

iba 7,99€— každý 4 týždeň

  • odomknuté okamžite
  • platba kartou

Ročné predplatné

iba 89,00€— každý rok

  • odomknuté okamžite
  • platba kartou a prevodom

Svet je od 24. februára v pohybe, z ktorého sa rodí nový svetový poriadok. Štandard ponúka svojim čitateľom pohľad za penu dní, hlbšie analýzy a texty, ktoré pomáhajú pochopiť a vysvetliť kontext toho, čo sa deje vo svete politiky, ekonomiky či náboženstva.

Ak ste si predplatili Štandard do 31. augusta 2022 v akejkoľvek forme, cena predplatného sa pre vás celých nasledujúcich 12 mesiacov nezmení.

Ak máte problém, kontaktujte nás na [email protected]