Členka komisie tvoriacej štandardy pre transsexualitu: Pripomienky neprijali, odvolali ma bez udania dôvodu

Štandardný postup týkajúci sa transsexuality nie je postavený na medicíne dôkazov, existuje voči nemu viacero pripomienok, s ktorými sa jeho tvorcovia nevysporiadali. Výsledok hlasovania ukazuje, že v tejto oblasti nie je odborný konsenzus, hovorí v rozhovore Mariana Mrázová. Tá bola dlhoročnou členkou Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Po tom, čo vzniesla viaceré námietky voči štandardnému postupu týkajúceho sa transsexuality, bola z komisie bez udania dôvodu odvolaná.

Deň pred svojím odvolaním podpísal minister Lengvarský dokument s názvom Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Ten prináša hlboké celospoločenské zmeny, keďže výrazne uľahčuje úradnú zmenu pohlavia. Vy ste boli od začiatku prítomná pri procese jeho schvaľovania ako členka komisie ministerstva zdravotníctva pre štandardné postupy. Líšil sa v niečom ten proces týkajúci sa transsexuality od iných procesov, ktoré prebiehali v komisii?

Na projekte štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ako aj na projekte postupov pre výkon prevencie som pôsobila od začiatku ako člen projektového tímu v pozícii koordinátora aktivity, ako zástupca projektového tímu aj ako člen komisie pre schvaľovanie štandardných postupov (ďalej len „ŠP“) a aj komisie pre schvaľovanie postupov prevencie. Úlohou projektového tímu a komisie je posúdiť zavedenie ŠP do praxe v prvom rade z hľadiska odborného, ale tiež z hľadiska personálnych, materiálnych a ekonomických možností poskytovateľov a ďalších subjektov podieľajúcich sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane zdravotných poisťovní. 

V čom bolo schvaľovanie štandardov týkajúcich sa transsexuality iné? 

Tento ŠP sa od ostatných líši v tom, že jeho implementácia do praxe presahuje rezort zdravotníctva a zasahuje do ďalších rezortov – spravodlivosti, obrany, vnútra, práce, sociálnych vecí a rodiny a školstva. Vzhľadom k mnohým etickým právnym, medicínskym a legislatívnym rozporom je nevyhnutné vyjadrenie Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR. Je to prvý štandardný postup, ktorý má nadrezortný presah a je zaradený ako prvý interdisciplinárny štandardný postup, nakoľko manažment pacienta si vyžaduje liečbu odborníkov viacerých špecializácií: psychiater, psychológ, klinický psychológ, internista, endokrinológ, gynekológ, sexuológ, urológ, onkológ, chirurg, všeobecný lekár, všeobecný lekár pre deti a dorast a tak ďalej. 

Boli odborníci zo všetkých týchto oblastí prizvaní do procesu vytvárania ŠP?

Paradoxne väčšina odborníkov týchto špecializácií nie je súčasťou komisie. V zahraničí sú ku každému štandardnému postupu prizývaní odborníci tých špecializácií, ktorých sa ŠP dotýka. Za absurditu považujem hlavne absenciu psychiatra a psychológa. Tí boli prizvaní až v rámci pracovnej skupiny Úradu vlády SR. Mali viacero zásadných pripomienok, ktoré neboli akceptované ani zapracované. Navyše, títo ľudia nemali ani právo hlasovať. 

Vy ste mali voči ŠP viaceré výhrady. Aké sú tie najzávažnejšie? 

Prvou a najzávažnejšou výhradou je absencia váhy dôkazov. To nie je chyba autorov, pretože v prípade transsexualizmu nemáme váhu medicínskych dôkazov. A toto je kľúčový prvok, pre ktorý nie je možné navrhnutý ŠP zaviesť do praxe. Pohybujeme sa totiž na úrovni experimentu bez poznania dôsledkov na zdravie ľudí žiadajúcich o tranzíciu, ale tiež predvídania situácií, ktoré by implementáciou ŠP nastali. 

(viac…)
Michal Čop

Ak ste predplatiteľom, prihláste sa tu.

Pokračujte v čítaní pomocou jednej z týchto možností:

Mesačné predplatné

iba 7,99€— každý 4 týždeň

  • odomknuté okamžite
  • platba kartou

Ročné predplatné

iba 89,00€— každý rok

  • odomknuté okamžite
  • platba kartou a prevodom

Svet je od 24. februára v pohybe, z ktorého sa rodí nový svetový poriadok. Štandard ponúka svojim čitateľom pohľad za penu dní, hlbšie analýzy a texty, ktoré pomáhajú pochopiť a vysvetliť kontext toho, čo sa deje vo svete politiky, ekonomiky či náboženstva.

Ak ste si predplatili Štandard do 31. augusta 2022 v akejkoľvek forme, cena predplatného sa pre vás celých nasledujúcich 12 mesiacov nezmení.

Ak máte problém, kontaktujte nás na [email protected]