Prihlásiť sa

Trizuljakovci – osudy umeleckej rodiny v časoch komunizmu

22alexander trizuljak Alexander Trizuljak (1921-1990). Foto. archív rodiny

V bratislavskom Pistoriho paláci sú vystavené diela manželov Alexandra a Evy Trizuljakovcov spoločne s prácami ich detí a vnúčat. Umelecký záber príslušníkov jednej rodiny je široký – od výtvarného umenia cez architektúru, hudbu až po literatúru.

Alexander Trizuljak je jednou z najvýraznejších sochárskych osobností druhej polovice 20. storočia. Väčšina jeho diel sa dodnes nachádza vo verejnom priestore, komorná tvorba je zachovaná v galerijných zbierkach. K Trizuljakovi patrí aj jeho rodina, zvlášť po jeho smrti v roku 1990 zohráva dôležitú rolu pri jeho pripomínaní a propagovaní. Teraz sa ako rodinný celok predstavia aj umelecky. Manželka Eva bola výtvarníčkou, jej diela sú komornejšie maľba, tapiséria, pastel. V rodine tiež vyrástlo osem talentovaných detí a umeleckej tvorbe sa venujú aj vnúčatá.


Ďakujeme, že čítate Štandard.

Získajte limitovaný bezplatný prístup k článkom vďaka vytvoreniu bezplatného účtu alebo sa prihláste a pokračujte v čítaní.

alebo

Neobmedzený prístup v rámci celého Štandardu. Možnosti predplatného

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami