Ako ruská ekonomika podľa Svetovej banky preskočila nemeckú

moscow-2259724_1280 Moskva. Foto: EvgeniT/Pixabay

Prehnané prognózy o tom, ako ruská ekonomika po uvalení západných sankcií kľakne na kolená, už vyvrátila pozorovaná realita. Stále však pretrváva naratív, že z dlhodobého hľadiska budú tamojšie hospodárstvo postupne požierať, HDP bude mierne klesať v priebehu dlhšieho obdobia a krajina príde vinou sankcií a vojny o roky rozvoja a inovácií. Už samotná revízia predikcií svetovými inštitúciami ukázala, že aj tieto hypotézy by mohli byť v mnohom mylné. A niečo naznačuje aj ďalšia správa – podľa údajov Svetovej banky ruská ekonomika preskočila nemeckú.

Sila ekonomiky sa najčastejšie určuje obľúbeným ukazovateľom, ktorý je známy pod pojmom hrubý domáci produkt (HDP). Veľmi stručne povedané, ide o peňažné ohodnotenie všetkých hotových výrobkov a služieb vyrobených alebo poskytnutých na území určitej krajiny zvyčajne za jeden rok.

Samozrejme, platí, že sa tu rozlišuje nominálny a reálny HDP. Rozdiel medzi nimi je ten, že zatiaľ čo nominálny HDP je vypočítaný v aktuálnych cenách za daný rok, reálny produkt sa počíta v cenách k istému zvolenému fixnému roku. Tým sa odstráni vplyv rastu cien v ekonomike a lepšie sa zisťuje, ako hospodárstvo napreduje (ukazovateľ rastu HDP).

Pri medzinárodných porovnaniach sa pritom v nominálnej metóde na prepočet HDP jednotlivých krajín používajú menové kurzy. Rozdiely v životných nákladoch v rôznych krajinách metóda neberie do úvahy. Kolísanie menového kurzu v danej krajine môže z roka na rok zmeniť hodnotenie jej HDP, aj keď k zmene životnej úrovne obyvateľstva takmer nemusí dôjsť

Existujú však aj ďalšie modifikácie, ktoré lepšie odzrkadľujú silu hospodárstva štátu a nie sú ovplyvnené fluktuáciou (zmenou) výmenných kurzov, ako napríklad HDP meraný v parite kúpnej sily (PPP). Ten namiesto výmenných kurzov zachytáva relatívne pomery cien toho istého tovaru alebo služby v národnej mene v rôznych krajinách. Často sa používa pri podrobnejšom porovnávaní dvoch ekonomík.

„Aj metóda PPP má svoje problémy a potenciálne skreslenia. Napriek tomu je pri porovnávaní ekonomík jednoznačne spoľahlivejšia ako metóda výmenného kurzu,“ komentoval rozdiely v nedávnom odbornom článku francúzsky ekonóm Jacques Sapir.

Ruský HDP, jeho zmeny a zmenené prognózy


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami