Prihlásiť sa

Máte starší dom a obávate sa účtov za energie? Pozrite si, ako získať tisíce na jeho obnovu

obec Horné Pršany Rodinné domy v obci Horné Pršany. Ilustračná foto. Zdroj: TASR/ Dušan Hein

Téma, aké ceny energií čakajú domácnosti, opäť rezonuje. Je však pravdepodobné, že minimálne za plyn bude účet vyšší. No a najjednoduchšie riešenie je na spotrebe šetriť. Pokiaľ však nehnuteľnosti nespĺňajú isté energetické štandardy, bude to pre ich vlastníkov či obyvateľov omnoho náročnejšie. A práve na to sa zameriava pomoc z plánu obnovy, ktorá cieli na rodinné domy postavené pred rokom 2013, keďže väčšina z nich by si už finančnú injekciu zaslúžila. Prostredníctvom štvrtej výzvy si tak budú môcť záujemcovia požiadať o príspevok na obnovu domu už od 6. septembra 2023.

Program obnovy rodinných domov je zároveň súčasťou boja s klimatickou a energetickou krízou. Využívaním neefektívnych zdrojov tepla totiž trpí aj životné prostredie, tieto domy sú preto pre neho značnou záťažou. „Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia,“ vymenúva benefity projektu portál obnovdom.sk.

Keďže termín vyhlásenia výzvy sa blíži, Štandard pre vás pripravil podrobný návod, ako postupovať pri podaní žiadosti.

Overte si, či vôbec môžete o príspevok požiadať

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu EÚ. Okrem toho musíte byť spôsobilý na právne úkony a vlastniť rodinný dom, na ktorého obnovu majú byť finančné prostriedky použité. Môžete byť aj bezpodielovým či podielovým vlastníkom. V druhom prípade však nesmie ísť o právnickú osobu, a to ani v prípade, ak o poskytnutie príspevku žiada osoba fyzická. Nikto zo spoluvlastníkov rodinného domu nesmel byť odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru.

A podmienkou je aj to, aby žiadateľ vlastníkom, respektíve spoluvlastníkom aj zostal, a to do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o Poskytnutie prostriedkov z mechanizmu (PPM). Dokonca, nemusíte vo veci konať osobne, viete splnomocniť inú fyzickú alebo právnickú osobu na úkony spojené s predložením žiadosti a vyplatením príspevku. Podpis osoby udeľujúcej splnomocnenie (žiadateľa) na splnomocnení musí byť úradne overený. Detailné podmienky nájdete na tomto linku.

Koľko môžete dostať?

Maximálna výška príspevku je 15-tisíc eur v prípade, že obnovou domu sa dosiahne úspora primárnej energie v rozsahu 30 až 60 percent oproti pôvodnému stavu. Dá sa však získať aj viac. Až 19-tisíc (15-tisíc a bonus vo výške 4-tisíc eur) sa poskytne v prípade, že sa dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 percent. „Výška poskytovaného finančného príspevku je 75 percent celkových oprávnených výdavkov. Minimálna požadovaná úspora primárnej energie je 30 percent,“ konkretizujú podmienky programu.

Skutočná výška príspevku sa vypočíta na základe jednotkových cien v čase predloženia žiadosti o platbu, v ktorej prijímateľ uvedie skutočne realizované opatrenia. „Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami na obnovu rodinného domu a poskytnutým finančným príspevkom si hradí prijímateľ z vlastných alebo úverových zdrojov,“ upozorňuje portál.


Ďakujeme, že čítate Štandard.

Získajte limitovaný bezplatný prístup k článkom vďaka vytvoreniu bezplatného účtu alebo sa prihláste a pokračujte v čítaní.

alebo

Neobmedzený prístup v rámci celého Štandardu. Možnosti predplatného

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami