Príbeh, ktorý celé storočia priťahuje svojou odvahou. Kto bol sigetský hrdina Mikuláš Šubič Zrínsky

Johann_Peter_Krafft_005 Vojenský výpad Mikuláša Zrínskeho z hradu Siget, ktorý z neho spravil legendu. Foto: wikimedia

Bolo to pred takmer poltisícročím, v prvej polovici septembra, 8. septembra 1566 pri obrane vodného hradu Siget zahynul chorvátsky bán a veľká postava protitureckých bojov Mikuláš Šubič Zrínsky. Jeho pamiatka bola dlho pripomínaná aj na území dnešného Slovenska, s našim územím je napokon spojený cez osobu Juraja Turzu, ktorý bol jeho vnukom.

Jeho hrdinská smrť sa stala námetom mnohých diel výtvarného aj literárneho umenia. Zrínskeho posledný výpad na tureckých obliehateľov stvárnil na rozmernom obraze aj známy český maliar Alfonz Mucha. Osobnosť Mikuláša Šubiča Zrínskeho spája Chorvátov, Slovákov i Maďarov. Pod jeho velením bojovali príslušníci troch národov v mnohých bitkách s Turkami a spolu s ním položili aj životy pri jeho poslednom boji.

Slovákov osobitne hreje spomienka na hrdinu aj preto, že bol starým otcom palatína Juraja Turzu, ktorý v našich národných dejinách hrá významnú úlohu ako organizátor Žilinskej synody roku 1610, podporovateľ a mecén slovenských kultúrno-náboženských snáh na prelome 16. a 17. storočia. Keď sa v roku 1866 v Chorvátsku oslavovala Zrínskeho tristoročnica, Matica slovenská venovala jeho pamiatke jubilejný zborník. 


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými  Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami