Prihlásiť sa

Možno používate občiansky preukaz v rozpore so zákonom a ani o tom neviete

Otvorenie unikátneho odberného miesta MÈ Petržalka na Ekonomickej Univerzite v Bratislave

V peňaženke ju má každý z nás. Plastová kartička, známa tiež ako občiansky preukaz, je povinnou výbavou každého občana. Preukaz totožnosti nie je majetkom jeho držiteľa, ale Slovenskej republiky a každý občan má podľa zákona povinnosť „chrániť občiansky preukaz pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím.“ Niekto by sa nazdával, že k zneužitiu jeho občianskeho nikdy nedošlo, no veľmi sa mýli.

Občiansky preukaz naberá význam najmä vďaka trendu elektronizácie. Hádam je už každému známe, že okrem osobných údajov a fotografie preukaz totožnosti obsahuje aj čip, ktorý sprístupňuje tomu, kto ho má v rukách, mnohé ďalšie citlivé údaje, teda prístup k elektronickej komunikácii vrátane biometrických údajov fyzickej osoby. Občiansky preukaz môže obsahovať napríklad aj údaje týkajúce sa zdravia jeho držiteľa, teda údaje, ktoré je zákonom zakázané spracúvať až na niektoré výnimky.

O tieto citlivé dáta sa vedie čoraz urputnejší boj a európska aj národná legislatíva prirodzene reagujú. Ustanovujú mnohé povinnosti a obmedzenia pre tých, ktorí ich spracúvajú, pričom aj informátor na vrátnici, ktorý od vás preukaz totožnosti požaduje pri vstupe do budovy, sa ľahko dopustí konania, ktoré by sa považovalo za porušenie zákona.

Odpísať údaje áno, skenovať určite nie

Veľmi často požaduje občiansky preukaz personál pracujúci pri vstupe do budovy na informáciách či hoteloch. Tí identifikujú každého, kto jednorazovo do budovy vstupuje. Najčastejšie si pýtajú občiansky preukaz. Na tom by nebolo nič nezákonného, práve naopak, záujem prevádzkovateľa identifikovať vstupujúce osoby je jeho základným bezpečnostným opatrením.

Informátor či recepčný však určite nemôže  identifikačný doklad automaticky bez upozornenia naskenovať  do internej elektronickej databázy. No často to robí a dokonca takým spôsobom, že si to väčšina ľudí ani nevšimne.


Ďakujeme, že čítate Štandard.

Získajte limitovaný bezplatný prístup k článkom vďaka vytvoreniu bezplatného účtu alebo sa prihláste a pokračujte v čítaní.

alebo

Neobmedzený prístup v rámci celého Štandardu. Možnosti predplatného

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami