O hriešnych kresťanoch

Porota John Morgan: Potora. Foto: Wikimedia

Ich súkromné morálne presvedčenie sa skrížilo s oficiálnou verejnou morálkou štátu Missouri. A ako usvedčení hriešnici boli vylúčení z polis.


Vytvorte si účet zadarmo
alebo sa prihláste do svojho účtu a dočítajte tento článok.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami