Začiatok konca Galérie Slovenského rozhlasu

zreštaurovaný monumentálny barokový obraz neznámeho autora "Krá¾ovná anjelov 1730 - 1750", olej na plátne riadite¾ Galérie mesta Bratislavy Ivan Janèár Ivan Jančár. Foto: Martin Baumann/TASR

Galéria Slovenského rozhlasu funguje dlho, s nástupom Ivana Jančára do jej vedenia však získala novú kvalitu. Za dva a pol roka jeho pôsobenia sa stala miestom pozoruhodných výstav…


Vytvorte si účet zadarmo
alebo sa prihláste do svojho účtu a dočítajte tento článok.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami