Policajná inšpekcia si neplnila povinnosti, ale kryla si „zadky“, tvrdí Šutaj Eštok

Prvá tlaèová konferencia riadite¾a Úradu inšpekènej služby Branislava Zuriana a ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka Matúš Šutaj Eštok (zľava), Branislav Zurian. Foto: Dano Veselský/TASR

Bývalé vedenie policajnej inšpekcie pod Pavlom Ďurkom nemalo záujem na vyšetrovaní podozrení z potenciálnej trestnej činnosti príslušníkov polície. Namiesto toho mala inšpekcia kryť ľudí, ktorí s…


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami