Aký trest hrozí strelcovi na Roberta Fica?

442445328_10232161176593748_6194919759173345151_n Juraj Cintula. Foto: FB/SB

Slovenská republika prekonala atentátom na predsedu vlády Roberta Fica smutnú psychologickú bariéru. Rovnako, ako v mnoho iných krajinách, aj na Slovensku sa človek osmelil strieľať na verejnom priestranstve priamo na politika, pretože nesúhlasil s jeho konaním či vystupovaním. Podozrivý je údajne Juraj Cintula z Levíc, a týmto činom zmenil smerovanie mnohých životov. V neposlednom rade aj toho svojho, pretože existuje iba malá šanca, že ho nedožije vo väzení.

Atentát nastal potom, ako Robert Fico zavítal medzi dav obyvateľov po rokovaní vlády v Handlovej. Z davu sa vraj ozvalo familiárne volanie na premiéra, ktoré vyznelo ako podnet na zvítanie sa politika s občanom. Juraj Cintula namiesto podania ruky vytiahol legálne držanú zbraň, a päť krát vystrelil na predsedu vlády.

Robert Fico. Foto: TASR.

Ochranka následne okamžite previezla postreleného Fica do nemocnice, kde bol zistený rozsah jeho poranení. Cintula ho zasiahol niekoľkými strelami. Jedna strela prešla cez brucho do bedrovej kosti a spôsobila ťažké poškodenie čriev. Druhá ho zasiahla do ruky, tretia na nohe, štvrtá spôsobila povrchové zranenie na bruchu. Premiér mal ťažké krvácanie v brušnej dutine, ktoré mu lekári nevedeli zastaviť, čo možno vyhodnotiť ako priame ohrozenie života. Po operácii je stav premiéra Fica stabilizovaný, ale stále nie je mimo ohrozenia života.

Trestné právo tento čin definuje jednoznačne

Takéto konanie zo strany strelca, na základe doteraz známych mediálnych skutočností, nemožno z pohľadu trestného práva vyhodnotiť inak, ako pokus o úkladnú vraždu. Hoci nedošlo k dokonaniu činu, teda usmrteniu osoby, aj pokus sa posudzuje rovnakou trestnou sadzbou ako vykonaný čin.

Trestný čin úkladnej vraždy spácha ten, kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou. Minimálny trest odňatia slobody je v tomto prípade dvadsať rokov. V prípade streľby na Róberta Fica treba zohľadniť skutočnosť, že išlo o verejného činiteľa. Daný fakt sprísňuje posudzovanie trestnosti činu, pretože verejný činiteľ je v zmysle Trestného zákona chránená osoba. Ak sa niekto rozhodne úmyselne usmrtiť chránenú osobu, minimálny trest odňatia slobody je dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.

Trestný čin úkladnej vraždy sa odlišuje od „klasickej vraždy“ jediným znakom, a tým je vopred uvážená pohnútka, ktorá posúva závažnosť konania na vyššiu úroveň. Vopred uvážená pohnútka znamená dlhší časový úsek pred realizáciou zámeru usmrtiť iného.

O sformované rozhodnutie usmrtiť iného, teda o naplnenú, vopred uváženú pohnútku, ide vtedy, keď páchateľ už vie, že chce zavraždiť poškodeného, alebo aspoň je s takouto možnosťou uzrozumený, aj keď stále pripúšťa možnosť, že by od tohto svojho rozhodnutia ešte ustúpil.

Naproti tomu o vopred uváženú pohnútku nejde v prípade, keď osoba síce dlhodobo uvažuje, že usmrtí iného ale stále ešte nie je presvedčená, že tak urobí, a to aj v prípade, ak z konkrétnej situácie vyplynie rozhodnutie okamžite iného usmrtiť, ktoré je bezprostredne na to zrealizované (napr. muž z predchádzajúceho príkladu by sa pohádal so svokrou a v okamihu sa rozhodne, že ju napokon usmrtí, a preto sa na ňu vrhne a zahrdúsi ju).

Strelec sa k pohnútke priznal

V prípade strelca Cintulu existuje video, z ktorého vyplýva, že sa rozhodol na premiéra strieľať už pred mesiacom. Ako dôvod uvádza nesúhlas s politikou vlády a likvidáciu masmédií. Takto formulovaná myšlienka, teda motív usmrtiť, a časový odstup páchateľa od prijatia rozhodnutia usmrtiť až po vykonanie činu, jednoznačne napĺňajú definíciu vopred uváženej pohnútky.

Vopred uvážená pohnútka nevyžaduje nevyhnutne zvláštnu rafinovanosť, detailné rozplánovanie všetkých krokov, ba ani zváženie všetkých okolností, dôležitých z hľadiska dokonania trestného činu, poprípade úniku páchateľa pred spravodlivosťou. Postačí, ak zváži páchateľ rozhodujúce okolnosti, či usmrtiť, prípadne ako. Tieto faktory boli v prípade strelca rozhodne naplnené, pričom treba poukázať na jeho chladnokrvné jednanie a naplánovanie skutku.

Priniesol si zbraň do davu ľudí a na miesto, na ktorom vedel, že môže dôjsť k stretnutiu s jeho zamýšľanou obeťou. Následne sa snažil dostať do blízkosti Fica familiárnym oslovením, iba aby mal lepšiu príležitosť strieľať z bezprostrednej blízkosti. Vypálil niekoľko rán, pričom mieril priamo na osobu premiéra. Opakovaná streľba, ako aj premyslenosť konania jednoznačne svedčia o motíve zabiť, pričom tento úmysel sa v mysli strelca formoval minimálne mesiac.

Takéto konanie Juraja Cintulu teda nemožno klasifikovať inak, ako pokus o úkladnú vraždu na chránenej osobe. Strelec priznal motív, priznaním stanovil časový úsek rozhodnutia, pripravil sa a chladnokrvne vykonal pokus na verejnom mieste, v dave ľudí, a to voči chránenej osobe.


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami