Ak nemám záhradu, môžem grilovať na balkóne? Malý manuál balkónového grilovania

Grilovanie na balkóne Nie každý má k dispozícii vlastnú záhradu na grilovanie. Foto: Miroslava Pavlíková

BRATISLAVA – Nie každý má svoju záhradku, aby si v nej mohol grilovať. Nadpolovičná časť Bratislavčanov býva v panelákoch, z toho veľa z nich disponuje balkónmi. Môžeme grilovať na nich?

Grilovanie na balkónoch so sebou prináša okrem dobrého jedla a posedenia s blízkymi aj zopár nepríjemností, ktoré vnímajú hlavne naši susedia. Dym, vôňa alebo naopak rôzne pachy z grilovaného jedla intenzívne prechádza aj na iné balkóny a susedia s tým môžu mať vážny problém.

Nie je totiž príjemné, keď máte na balkóne rozvešanú čistú bielizeň, na ktorú sa veľmi ľahko „nalepí“ dym z ohňa. Ten ešte ľahšie prejde aj cez otvorené okná do susedných bytov. Keď k tomu pridáme aj nadmerný hluk z dobrej grilovačky medzi priateľmi, môže sa stať, že susedia nás už s úsmevom zdraviť nebudú.

Obľúbené grilovanie. Foto: Miroslava Pavlíková

Čo hovoria mestské časti mesta Bratislavy

Ohľadom grilovania som oslovila viaceré mestské časti mesta Bratislavy. Pomerne všetky sa zhodli v jednom. „Podľa nášho názoru nie je možné grilovanie regulovať vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN), keďže by sme už vstupovali do osobného vlastníctva,” reaguje pre Bratislavský Štandard na otázku vedúci Referátu komunikácie Dávid Pavlík z petržalského miestneho úradu.

S názorom súhlasí aj Vedúca referátu verejného poriadku Zuzana Kriglerová z MČ Bratislava-Nové Mesto (BANM). „VZN MČ BANM neupravuje grilovanie. Predmetné je však možné riešiť v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., podľa ktorého vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv (vrátane obťažovania zápachom).”

V Občianskom zákonníku (OZ) sa môžeme ďalej dozvedieť, že by sme nijakým spôsobom nemali ohroziť susedovu stavbu, to znamená, že riziková vec ohrozenia susedovho bytu, je aj manipulácia s ohňom, pri ktorej môže vzniknúť požiar.

Taktiež sa v OZ bližšie špecifikujú aj ďalšie skutočnosti, ktoré by istým spôsobom mohli našich susedov obťažovať: „Vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi.” 

Ak teda nemáte tie najlepšie vzťahy so svojimi susedmi, radšej sa vyhnite nadmernému hluku, dymu a pachu, aby ste sa nedostali do ešte väčších nepríjemností. 

Zuzana Kriglerová pre Bratislavský Štandard tiež pridala ďalší zákon, o ktorý sa dá, v prípade nezhôd s neprispôsobivými susedmi oprieť. „Taktiež je možné predmetné riešiť v zmysle zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle § 11 ods. 1 citovaného zákona, je vlastník bytu povinný konať tak, aby pri užívaní bytu a nebytového priestoru nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych práv.”

Ak sa chcete o možnosti grilovania na svojom balkóne dozvedieť ešte viac, pani Kriglerová aj pán Pavlík odporúčajú obrátiť sa na svojho správcu a domový poriadok, v ktorom môžu byť podmienky grilovania, prípadne zákaz grilovať na balkóne takisto uvedené. 

Zákaz grilovania si väčšinou odsúhlasili majitelia v domových poriadkoch nových bytov. V prípade porušenia takéhoto zákazu, ak vás sused nahlási, môžu vás prísť napomenúť príslušníci polície, ktorí sa riadia zákonom o priestupkoch (priestupky proti občianskemu spolunažívaniu).

Podľa dostupných informácií vám druhý raz môžu dať blokovú pokutu vo výške 33 eur, v správnom konaní až do 150 eur. 

Kým sa v Bratislave v otázke grilovania na balkóne stačí riadiť domovým poriadkom, v Prešove alebo v Žiline majú už dlhé roky zákaz grilovať či už na balkónoch, alebo na väčších terasách. 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo napríklad v Žiline schválené už 21. 11. 2011 Mestským zastupiteľstvom. „Zakazuje sa na území mesta grilovať na otvorených balkónoch a lodžiách bytových domov,“ píše sa vo VZN.

Čo robiť, aby sme dodržali bezpečnosť a dobré susedské vzťahy

Pri grilovaní na balkóne a obsluhe grilu musíme byť obzvlášť opatrní. Treba dodržať všetky informácie a inštrukcie, ktoré máme k dispozícii od výrobcu grilov. Vyvarujte sa tiež obsluhe horiaceho grilu, ak ste užili priveľa alkoholu.

Gril tiež určite neumiestnite vedľa ďalších horľavých tekutín a iných horľavých predmetov. Postavte ho vždy na pevný povrch. V prípade, ak fúka vietor, majte gril stále pod dozorom. 

V prípade bytového požiaru to potom budete práve vy, kto bude zodpovedať za spôsobené škody.

Grilovanie na balkóne. Foto: Miroslava Pavlíková
Grilovanie na balkóne. Foto: Miroslava Pavlíková

Plynový, elektrický či bezdymový

Ak si však chcete so susedmi udržať čo najlepšie vzťahy, v prípade, že máte v domovom poriadku grilovanie na balkónoch odsúhlasené, siahnite po takzvanom bezdymovom grile. Výrobcovia pri týchto typoch uvádzajú, že aj napriek používaniu dreveného uhlia nevzniká dym a ani zápach. Podľa ich slov môžete na nich grilovať hoci aj v obývačke.

Gril má však z dôvodu absencie dymu aj svoju nevýhodu, keďže pri grilovaní necítite typickú dymovú vôňu grilovaného mäsa. Taktiež si musíte dávať pozor na to, aby prípadný vietor neodfúkol uhlík z grilu na horľavú vec, ktorá leží v jeho tesnej blízkosti. 

V prípade elektrického grilu zase treba dbať na to najdôležitejšie, a to je elektrina. Tento typ preto nikdy nenechávajte na balkóne, kde hrozí dážď. 


Ďalšie články