Nové pravidlá pre Svätého Ducha? Vatikán vydal normy o posudzovaní nadprirodzených javov

Vatican Gender Víctor Manuel Fernández predstavuje dokument Dignitas infinita počas tlačovej konferencie vo Vatikáne v pondelok 8. apríla 2024. Foto: TASR/AP Photo/Gregorio Borgia

Vatikánske dikastérium pre náuku viery zverejnilo koncom minulého týždňa rozsiahle „Normy pre postup pri posudzovaní údajných nadprirodzených javov“, ktoré vstúpili do platnosti na Svätodušnú nedeľu 19. mája. Cieľom nového dokumentu je v zmysle jeho znenia „podporiť diecéznych biskupov a biskupské konferencie v rozlišovaní javov, ktoré majú údajne nadprirodzený pôvod“.

Okrem samotných noriem obsahuje dokument aj obsiahlu „prezentáciu“ prefekta Dikastéria pre náuku viery kardinála Víctora Manuela Fernándeza. Dôvodom aktualizácie je podľa šéfa dikastéria sťažená aplikácia predošlých noriem v súčasných podmienkach a efektívnejšie „usmerňovanie práce biskupov aj dikastéria“.

Novinka: Nihil obstat

Nové normy rátajú so šiestimi možnými rozhodnutiami v súvislosti so skúmanými javmi a podľa kardinála Fernándeza majú umožniť rýchlejšie cirkevné rozlíšenie, aby sa predišlo prípadnému spopularizovaniu javu ešte pred jeho dôkladným preskúmaním. Zamýšľané skrátenie celého procesu skúmania by však mohlo ohroziť dodatočné zapojenie Dikastéria pre náuku viery, ktoré musí rozhodnutie zodpovedného biskupa definitívne schváliť.

Zásadným rozdielom oproti doterajšiemu stavu je udeľovanie Nihil obstat bez jednoznačného určenia nadprirodzenej povahy skúmaného javu. Pečiatka pravovernosti Nihil obstat znamená, že skúmané javy nie sú v rozpore s vierou a učením cirkvi.


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami