Rodičovské dôchodky dorazia penzistom už v júni. Čo by ste o nich mali vedieť a výpočty

dôchodcovia Ilustračná foto: pvproduktions / Freepik.com

Aj v tomto roku sa rodičovský dôchodok, v minulosti označovaný aj ako rodičovský bonus, vyplatí jednorazovo. Tí, ktorí splnia podmienky nároku, ho dostanú najneskôr do konca júna, a to v jednej úhrnnej splátke. Jeho suma sa odvíja od vymeriavacieho základu vychovaných detí. Od dnešného dňa ho začína vyplácať Sociálna poisťovňa, dostane ho viac ako 908-tisíc ľudí, pričom priemerná suma ročnej sadzby predstavuje 338,40 eura.

V mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka ho dostane aj rodič, ak sa mu dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal. Napríklad, keď mu ešte nebol priznaný starobný dôchodok či nebol dovŕšený dôchodkový vek.

Suma súvisí so zárobkovou činnosťou detí v roku 2022. Presnejšie, Sociálna poisťovňa v tomto roku sumu rodičovského dôchodku prepočíta podľa toho, z akého vymeriavacieho základu deti odvádzali poistné na dôchodkové poistenie pred dvomi rokmi.

V roku 2025 bude teda prihliadať na vymeriavacie základy detí v roku 2023, v roku 2026 do výpočtu vstúpia vymeriavacie základy za rok 2024.

Ak si niekto kladie otázku, prečo vlani nedostal rodičovský bonus za všetky svoje deti, pravdepodobne išlo o to, že dieťa v roku 2021 nemalo takzvaný vymeriavací základ.


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými  Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami