Vo Vatikáne sa diskutuje o mieri medzi Ruskom a Amerikou. Účastný bol aj Ján Figeľ

Ján Figeľ Ján Figeľ. Foto: TASR

Portál Aktuality.sk vo štvrtok priniesol článok o zmierovacej misii slovenského politika a kandidáta KDH do europarlamentu Jána Figeľa medzi ruskou a americkou stranou. Figeľ vo Vatikáne s podporou pápeža Františka manažuje rokovania medzi zástupcami znepriatelených strán.

Ako ste sa dostali k angažmánu pri týchto rokovaniach? Oslovili vás ľudia z vatikánskej kúrie?

Ide o iniciatívu súkromnej Nadácie Clementy, ktorá sídli v Londýne. Vatikán vďaka dôvere a dlhodobej podpore dialógu s cieľom mieru umožnil spoluprácu a uskutočnenie prvého stretnutia. Príprava sa postupne rozbiehala a trvala vyše dva roky. Ja som bol pozvaný zakladateľom rodinnej nadácie Pierrom Louvrie. Poznal ma už roky z každoročných konferencií a stretnutí so Svätým Otcom v Ríme.

Pápež František sa dlhodobo snažil o nejakú formu mierových rokovaní. Angažoval sa aj na tejto misii?

Nie priamo, ale pápeža informujú o iniciatíve jeho blízki spolupracovníci. Jeho záujem je úprimný a jeho podpora pre hľadanie riešenia prebiehajúcich konfliktov je známa. Tradíciou zachovaný a rešpektovaný titul pápeža je Pontifex Maximus, teda najvyšší staviteľ mostov. Na rokovaní na pôde pápežskej akadémie vied sa zúčastnil arcibiskup monsignor Bernard Ardura.

Mala na to vplyv aj vaša nedávna práca osobitného vyslanca pre podporu slobody náboženstva mimo EÚ, napríklad vaše kontakty na ruských patriarchov? 

Určite, pretože tá úloha bola prelomová, veľmi citlivá a dobre prijatá v medzinárodnom prostredí. Bol som prvým a aktívnym vyslancom EÚ pre túto agendu. Menovanie v máji 2016 oznámil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz práve vo Vatikáne. Bola to reakcia na migračnú krízu v Európe a agenda časovo súvisela s vypuknutím vojny s ISIS na Blízkom východe. Na jednej strane toto militantné hnutie zneužívalo veľké náboženstvo – islam.

Na strane druhej to znamenalo kruté, až genocídne prenasledovanie náboženských a etnických menšín v Iraku a Sýrii. Za štyri roky som navštívil mnohé štáty vrátane USA a Ruska, vystupoval som za EÚ na veľkých a významných podujatiach. Prispel som k záchrane životov a slobody vyše 20 osôb v Pakistane, Sudáne, Iráne a na Kube. Dodnes ma vo svete pozývajú na podujatia týkajúce sa náboženskej slobody pre všetkých. Náboženská sloboda je záležitosť života a smrti pre takmer 300 miliónov ľudí vo svete. A je hlboko a silne spojená s dôstojnosťou človeka

Foto: osobný archív J. Figeľa

Aká je presne vaša rola pri týchto rokovaniach? Ide o manažment a moderovanie diskusie, alebo do nej aj aktívne vstupujete?

Mojou úlohou bola príprava celej koncepcie rokovaní, ich zameranie, teda vízia kvalitatívne nových vzťahov a následne sondáž v hlavných inštitúciách a centrách moci o prijateľnosti tejto iniciatívy. Nie som v tomto úsilí izolovaný, ale spolupracujem s expertami z rôznych oblastí a štátov na formulovaní návrhov. Na rokovaní 13. apríla som bol predsedajúcim na seminári o témach záujmov a výziev pre obe strany. V podstate to znamená moderovanie diskusie a formulovanie záverov.


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami