Generácia Z má komplex už aj z pekného počasia

Ilustračné foto. Freepik.com Ilustračné foto. Freepik.com

Najotravnejšou vecou na nastupujúcej generácii Z je ich schopnosť vymýšľať špeciálne, kvázi odborné výrazy na označenie vecí, ktoré žiadne špeciálne alebo odborné výrazy nepotrebujú.

Zetkári dokážu úplne bežnú a banálnu ľudskú skúsenosť označiť za úplne nový a prekvapivý psychologický fenomén, ktorý z generácií pred nimi ešte nikto nikdy nezažil, a ak sa aj nejakým omylom stalo, že áno, nikto z tých necitlivých zadubencov neprikladal veci takú váhu, akú si to podľa empatických mladíkov zaslúži.

Naliehavosť situácie objavili až oni. Áno, sú výnimoční. Ale ochota ohovárať mladých nevyplýva zo stareckej trpkosti, naopak, je prejavom pochopenia a prijatia kolobehu života. Kto ste vy, boli sme aj my. Akí sme my, takí budete aj vy.

Netreba dodávať, že zetkári nesústreďujú pozornosť na pozitívne javy, ale dôsledne na bolestné stránky existencie. Neblahé zistenie potom kolektívna inteligencia vyhlási za diagnózu, označí ho chytľavým, nie nevyhnutne zmysluplným, zhlukom slov s hashtagom a okamžite ho rozšíri po TikToku.

Popularita TikToku je druhou najotravnejšou vecou na zetkároch. V súčasnosti je trendom dokonca „sunshine guilt“ (slnečná vina). Existenciálny pocit viny z nevyužitia krásneho počasia.


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými  Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami