Psychologička: Ak dieťa prosí o odvoz z tábora viac dní za sebou, rodičia by mali spozornieť

WhatsApp-Image-2024-06-21-at-19.05.12-1-1024x681 Psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Ľubica Kövérová. Foto: Kristóf Gremsperger

Rodičia by nemali tlačiť dieťa do niečoho, čo samo nechce. Napríklad prihlásiť dieťa, ktoré nemá vzťah k športu, na futbalový tábor, lebo majú pocit, že by malo mať viac pohybu, hovorí pre Štandard psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Ľubica Kövérová.

Rozprávali sme sa aj o tom, ako pripraviť dieťa na jeho prvý pobytový tábor, aj čo v prípade, ak v ňom maloletý spozoruje či sám zažije šikanovanie. Osobitnou témou boli mobilné telefóny a častý kontakt s rodičmi. Ovplyvňuje práve ten úspech adaptácie či prílišnú plačlivosť? Viac sa dočítate v rozhovore.

Blíži sa sezóna letných táborov, prečo by sme ich mali deťom dopriať a aké z nich pre ne plynú výhody?

Deti by si mali po ukončení školského roka odpočinúť, relaxovať, aby nabrali veľa energie, tak fyzickej, ako aj psychickej pred začatím nového školského roka. Uvoľnenie, dobrodružstvo, hry a šport im vie umožniť dobre vybraný letný tábor, ktorý im ponúka nezabudnuteľné zážitky v novom kolektíve. V táboroch sa učia spolu vychádzať, komunikovať s rovesníkmi a akceptovať sa navzájom. Možno práve v tábore dieťa zistí, čo ho zaujíma, čo ho robí šťastným, po čom naozaj túži. Tábor umožňuje deťom, aby si skúsili nové veci a zažili nové dobrodružstvá.

Aký majú letné pobyty vplyv na rozvoj emocionálneho a kognitívneho vývinu detí?

Mimo známeho prostredia domova sa deti učia v tábore samostatne zvládať svoje emócie. Rozvíjajú empatiu interakciou s rôznorodou skupinou rovesníkov. Táborové aktivity a skupinová dynamika
poskytujú dostatok príležitostí na efektívnu komunikáciu, čím prispievajú k celkovému emocionálnemu rastu každého dieťaťa. Cez skupinové aktivity sa dieťa učí prehrávať či vyhrávať a vzájomne sa akceptovať a tolerovať. Tábor je preň výbornou príležitosťou vyskúšať si, aké je to stráviť istý čas bez rodičov a blízkych. Byť za seba zodpovedný a vedieť si poradiť v neznámom prostredí.

Čomu všetkému sa deti ešte môžu naučiť okrem zručností vyplývajúcich z konkrétneho zamerania letného pobytu?

Učia sa väčšej samostatnosti a zodpovednosti, čo pozitívne ovplyvňuje ich sebavedomie. Táborové aktivity by mali deti zabaviť, rozvíjať ich záujmy a pomôcť deťom objavovať ich silné stránky, zistiť, v čom sú dobré. V táboroch si môžu tiež oddýchnuť od mestského života a spojiť sa s prírodou.

Psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Ľubica Kövérová. Foto: Kristóf Gremsperger

A čo denné verzus pobytové tábory? Aký je medzi nimi pre deti rozdiel z hľadiska vplyvu na ich psychiku?


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými  Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami