Smrť musí byť Viedenčan!

2147814264 Ilustračná foto. Freepik.com

Viedeň je nám blízka – pre časť Slovákov aj geograficky a spoločná história zanechala v našej krajine nezmazateľné stopy. Monarchia zažívala svoj rozkvet v 19. storočí a na jeho konci sa odohrávajú detektívne príbehy Olivera Pötzscha Hrobárov almanach a Hrobár a dievčina

Čo je podstatou detektívneho príbehu? Zručne namixovaný koktail so správnym pomerom prísad. A silný marketing. Hodí sa, keď je autor potomok známej katovskej dynastie a ako perličku prihodí, že kati prišli k veľkým peniazom i vďaka tuku mŕtvych odsúdencov, ktorý predávali do lekární.

Pötzschov policajný inšpektor Leopold von Herzfeldt je akýmsi Sherlockom Holmesom, ale je nám bližší ako odťažitá a snobská britská verzia. Obe postavy však riešili svoje prípady v tej istej dobe. Málo známa je skutočnosť, že v Nemecku, odkiaľ autor kníh pochádza, nazývajú Viedeň mestom smrti.

Známa je pieseň Smrť musí byť Viedenčan. A v tomto meste je aj jeden z najväčších cintorínov v Európe. Možno aj preto je v detektívnej sérii okrem inšpektora dôležitou postavou hrobár Augustin Rothmayer.


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými  Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami