Home office. Potrebný, podnetný, preklínaný?

Home office Aj v takto krásne upravenom a idylickom prostredí môžete pracovať z domu. Foto: Pexels

BRATISLAVA – Sedím na terase, na stole mám notebook a pomaly píšem materiál, ktorý dnes pošlem zamestnávateľovi. V záhrade navôkol mi spievajú vtáci, poletujú motýle a včely. Vzduch vonia po daždi. To by bola aspoň na Slovensku, ešte pred 30 rokmi nepredstaviteľná predstava popisu práce.

Home office (HO), či telepráca je dnes najviac využívaná v IT sektore: programovanie, testovanie softvéru, grafický dizajn, digitálny marketing, prekladateľstvo, redakčné práce, copywriting. Profesie, čo vďaka svojej prirodzenej adaptabilite na digitálne prostredie umožňujú pracovníkom vykonávať svoje úlohy efektívne aj mimo kancelárie. Aký k nemu majú vzťah zamestnávatelia a aký zamestnanci?

História home officeu je dlhšia, než si myslíme

Telepráca, práca na diaľku, z domu, sa prvýkrát objavila vo svete už v 70. rokoch 20. storočia. Pojmy „telecommuting“ a „telework“  zaviedol Jack Nilles v roku 1973. O šesť rokov neskôr, v roku 1979, americká spoločnosť IBM umožnila v rámci experimentu piatim svojim pracovníkom vykonávať prácu z domu. Do roku 1983 sa daný pokus rozšíril dokonca až na dve tisícky ľudí.

Prvé online konferencie sa objavili v roku 1983. Na Slovensku sa home office (HO) dostal do širšieho povedomia pomerne neskoro. Dominoval vynútene hlavne počas pandémie Covid-19 v rokoch 2020 – 2022.

Vtedajšia doba priniesla so sebou veľké výzvy a v školstve zase zbytočné očakávania, nahradené sklamaním. No ponúkla aj nové, možno dovtedy netušené, príležitosti. Ako pre zamestnancov, tak pre zamestnávateľov.

Výhody a nevýhody home officeu nie je ťažké odčítať

Home office prináša zásadné zmeny v organizácii práce a má tiež významný dopad na spokojnosť a motiváciu zamestnancov. Pracovníci sú viac flexibilní, čo im umožňuje lepšie zosúladiť pracovné a osobné životy. Tento aspekt dokáže výrazne zvýšiť ich celkovú spokojnosť a zlepšiť motiváciu k práci.

Človek, ktorý má možnosť pracovať z domova, dosahuje nižšiu úroveň stresu, čo je dané prácou v pohodlnejšom, menej rušivom a známom prostredí. (Platí to iba vtedy, ak spomenuté prostredie doma má.)

To môže mať pozitívny vplyv nielen na psychické zdravie, ale aj na pracovnú výkonnosť. Home office (HO) má navyše priaznivý vplyv aj na životné prostredie kvôli nižšej spotrebe energie a menšej frekvencii využívania dopravných prostriedkov.

Na druhej strane, pre niektorých zamestnancov je náročné oddeliť pracovný život od osobného, čo si vyžaduje zvýšenú disciplínu a aj sebareguláciu. HO je problémom pre tých, ktorí nemajú samostatnú pracovňu, manželka je s deťmi na materskej, žijú v rušnom prostredí, či väčšinu života chodili do zamestnania a HO je pre nich akoby vylúčením z kolektívu.

Preto je dôležité, aby firmy, ktoré chcú mať svojich ľudí doma, poskytovali podporu a usmernenia týkajúce sa správneho domáceho nastavenia pracovného prostredia. A pomáhali tak svojim zamestnancom vyvážiť pracovné a osobné potreby.

Podobný spôsob home officeu je úplne nevhodný a hlavne neproduktívny. Foto: Pexels

Ak si chceme jednoducho ozrejmiť problematiku HO, treba uviesť výhody práce z domu podľa knihy známeho amerického finančného manažéra Roberta PozenaAlexandry Samuel, spoluzakladateľky prelomovej digitálnej agentúry Social Signal Samuel.

1. Lepšia možnosť kvalitnejšieho riadenia času. Mnohí si neuvedomujeme, že cesta na pracovisko a späť, trvá častokrát dve hodiny aj viac. Pri HO to odpadá. Takže, máte viac času ráno a poobede na seba, aj rodinu.

2. Pokiaľ vlastnú prácu dokážete odovzdať rýchlejšie, než máte na to určenú časovú normu, nemusíte sedieť nečinne v kancelárii a aktivitu iba predstierať.

3. Počas mnohých mesiacov môžete svoju prácu urobiť pokojne aj na terase svojho domu, v záhrade. Zlepšíte si pracovnú klímu a ste v zdravom prostredí.

4. Nemusíte sústavne komunikovať s kolegami a riešiť ich otázky, požiadavky, zlozvyky či pretrpieť nekonštruktívne debaty. Doma ste iba vy a váš pracovný výkon, ktorému sa plne venujete. Ani telefón netreba zdvihnúť ihneď. Môžete sa ozvať neskôr.

Nevýhody home officeu nemožno nikdy podceňovať

1. Domov by mal byť primárne miestom, kde si ideme oddýchnuť, po práci. Ak niekto nemá oddelenú pracovňu, ale pracuje v obývačke alebo nebodaj v spálni, ničí kvalitu života sebe i ostatným. Pokiaľ máte malé priestory na existenciu a prípadne deti v predškolskom veku, alebo školákov na prvom stupni, vec sa komplikuje ešte viac.

2. HO rozhodne nie je pre každého. Mala by to byť možnosť len pre ľudí, ktorí majú vynikajúcu mieru schopnosti riadiť svoj čas a pracovné nasadenie. Dokážu sa skvelo sústrediť a osobne motivovať k vysokému výkonu. V opačnom prípade produktivita klesá, výsledky sú nestále.

3. Mínusom, o ktorom zamestnávateľ mlčí, je míňanie vlastnej energie a zdrojov. Teplo, svetlo, elektrina, internet, telefón, káva, nealko. Toto všetko platí firma v kanceláriách. Ak sú ľudia na trvalý HO, ide o náklady, ktoré sa automaticky prenášajú na nich. Možno argumentovať tým, že sú menšie, ale každopádne tam sú. Keď je HO ako jediný možný druh práce a sú v ňom obaja partneri, tak sa suma zreteľne navyšuje.

4. Podstatne horšia možnosť okamžitej výmeny informácií a skúseností. Ak si pracovníci pri práci doma musia navzájom volať kvôli každému dôležitému detailu práce, alebo si dať videohovor, mizne tak živá interakcia v tíme.

5. Pokiaľ ste na HO dlhý čas, niekoľko rokov s kolegami sa vidíte len počas online porád, prípadne raz – dvakrát do roka na teambuildingoch, strácate pocit príslušnosti k firme, ku kolektívu a ste oveľa náchylnejší na zmenu. Možno už len preto, aby ste sa zasa stretávali s kolegami „normálne“ v práci.

Práca na home office, v noci je využívaná kvôli časovým posunom. Ničí však zásadne zdravie. Foto: Pexels

Pravidlá home officeu je oveľa ľahšie pochopiť, ako dodržať

Popredný svetový marketér a kouč, indicko-americký profesor Rabikar Chatterjee vo svojej knihe Potreby a riešenia zákazníkov uvádza užitočné rady pre ľudí, ktorí pracujú z domova.

K HO pristupujte rovnako disciplinovane, ako keby ste boli v kancelárii. Veľmi podstatným je využitie nástrojov na riadenie času, ako sú kalendáre a plány. Môžete oživiť starý dobrý zápisník, nemá zmysel všetko „držať v hlave“.

Sledujte si detailne odpracované hodiny. Zapisujte si prácu, ktorá je hotová. Aj tú, ktorá vás čaká, aj tú, ktorú ste odložili. Je podstatné, aby ste čím prv zistili vzorce svojich pracovných návykov a optimalizovali svoj denný rozvrh na maximálnu produktivitu práce.

Organizácia pracoviska býva kľúčová. Pohodlný a prehľadný pracovný priestor je ten bez zbytočností. Minimalizujete tak rozptýlenie a podporíte svoju sústredenosť. Pri dlhodobej práci s PC je podstatná aj ergonómia. Zainvestujte do kvalitnej, nastaviteľnej stoličky, stola, dobrého osvetlenia. Tým predídete fyzickej záťaži a postupným zdravotným problémom, ktorým sa dá na 90 percent vyhnúť.

HO ponúka flexibilitu týkajúcu sa konkrétnych pracovných hodín. Ste to len vy, kto vie, kedy ste najproduktívnejší. Skoro ráno, doobeda alebo popoludní. Každý sme iný. Upravte si rozvrh podľa toho. Potom skončíte skôr ako počas tradičných šesť až deväť hodín v kancelárii.

Absencia kancelárskych „rozptýlení“ môže viesť k dlhému sedeniu. Ani si neuvedomíte, že sedíte za PC niekoľko hodín nepretržite. Naplánujte si pravidelné prestávky, pri ktorých zrelaxujete. HO môže viesť po čase k pocitu izolácie. Uprednostňujte videohovory pred textovou komunikáciou s kolegami. Tak udržíte aspoň menší pocit spojenia.

HO môže byť skvelý. Dôležité je však stanoviť si hranice, čím predídete prepracovaniu a vyhoreniu. Udržujte rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. (Pracovný týždeň trvá päť dní, nie šesť.) Plánujte si rovnako pozorne prácu, ako aj voľný čas a venujte sa naplno svojim záľubám. Svet práce sa neustále mení a vzdelávanie je kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti.

Pokiaľ nemáte na home office samostatnú pracovňu, veľa neurobíte. Foto: Pexels

Ako hľadia na home office veľké a úspešné firmy?

Minimálne posledné dva roky sa najzaujímavejšie debaty majiteľov úspešných firiem na tému HO odohrávajú na sociálnych sieťach:

„Podľa mňa je to cesta do pekla. Najmä malé, zovreté tímy si na začiatku budujú kultúru a ducha, a to sa podľa mňa nedá na diaľku,“ napísal na sociálnej sieti X k téme lákania talentov do startitupov na stabilný home office Tomáš Budník, bývalý riaditeľ O2 a zakladateľ konzultantskej a investičnej spoločnosti Thein.

„Zvláštne je, že v startitupovom prostredí sú ľudia dosť motivovaní zmyslom a potenciálom svojej práce a obvykle sú do projektov úzko zapojení. Cítia sa viac ako spolutvorcovia a spolumajitelia, čo prirodzene zvyšuje ich motiváciu, zodpovednosť za výsledky i pocit zmysluplnosti. Všetci si ale práve vďaka zodpovednosti za výsledok a ,vlastnému mysleniu, uvedomujú, že efektivita komunikácie a nadväzovanie vzťahov na diaľku sú jednoducho značne obmedzené. Preto sa pracovníci prirodzene stretávajú v kanceláriách. A to i v prípade, že firma podporuje neobmedzený HO, či fully remote nastavenie,“ popisuje svoju skúsenosť vo firme Přemysl Rubeš, zakladateľ a riadiaci partner Presto Ventures, investora do startitupov.

„Dnes sa do istej miery firmy od home officeu odkláňajú. Na druhej strane tou motiváciou nie je skutočnosť, že by HO alebo hybridný model nefungoval. Hlavným dôvodom je, že firmy ho nevedia riadiť a manažéri sa to nechcú naučiť. Okrem iného preto, že to znamená ísť do nepreskúmanej oblasti, teda istým spôsobom aj do rizika,“ myslí si Milan Rataj zo Sloneeku, autora moderných, personálnych systémov poháňaných AI.

Prácu vo veľkých, otvorených kanceláriách poznajú mnohí. Nie je určite ideálom. Foto: Pexels

Trochu iný a menej radikálny názor majú zasa iní:

Adela Kundrátová, z Marketingu a komunikácie firmy Datalan, a. s., Bratislava pre Bratislavský Štandard uvádza:

„Rovnako ako množstvo firiem na trhu, aj my v Datalane fungujeme v hybridnom režime. Kombinujeme prácu z kancelárie a prácu z domu. Home office je už dlhodobo súčasťou našich benefitov. Má svoje výhody aj nevýhody. Po pandémii a návrate do normálu sme si uvedomili dosah nedostatku socializácie na efektivitu tímovej spolupráce a na firemnú kultúru, čo sa v súčasnosti snažíme rôznymi iniciatívami vylepšiť. Naši kolegovia majú prevažne projektovo zamerané pracovné úlohy a tie si vyžadujú tímovú spoluprácu, avšak rovnako aj priestor na plné sústredenie.“

Najväčším benefitom HO je podľa Kundrátovej práve voľba pracovného prostredia, ktoré je vhodné pre konkrétny typ pracovných úloh, preto rozhodnutie nechávajú na konkrétnom zamestnancovi a jeho nadriadenom.

Matej Konôpka z finančného poradenstva Partners Group má na vec pragmatický názor:

„Na HO si vážim lepšiu osobnú možnosť kvalitnejšieho riadenia času. Odpadá cesta do práce a späť takže mám viac času ráno alebo poobede na seba, manželku, naše spoločné záľuby. Ak je leto, ako teraz, tak napríklad nikoho netrápi, že svoju prácu môžem urobiť pokojne aj na terase svojho domu s výhľadom do záhrady. Zlepším si tým pracovné prostredie a nemusím sedieť pod nezdravým neónom a stresovať sa nad prípadnými, malichernými spormi kolegov.“

Za nevýhodu však Konôpka považuje fakt, že byt, či dom je miestom, kde si ľudia idú oddýchnuť po práci: „Ja ho nebudujem ako moje pracovisko, ale ako miesto pokoja, relaxu, inšpirácie. Ak tam som aj na HO, potrebujem určite pokoj a ten nemusí byť závislý len odo mňa. HO nie je pre každého. Mala by to byť občasná, voliteľná možnosť a asi aj doména len pre tých ľudí, ktorí už ukázali, že majú vynikajúcu mieru schopnosti riadiť svoj čas a pracovný výkon. V našej firme sa k nemu aj tak pristupuje.“

Violeta Luca, riaditeľka Microsoftu pre Slovensko a Českú republiku má k HO kladný postoj: „Stále viac zamestnancov bude chcieť pracovať z domu. Hybridný spôsob práce sa bude naďalej vyvíjať. V mnohých odvetviach sa práca na diaľku stane normou a ľudia sa naučia spolupracovať týmto spôsobom. Pomôže im umelá inteligencia a automatizácia, ktorá zefektívni mnohé pracovné úlohy. Ľudia sa budú neustále vzdelávať a v centre pozornosti bude aj blahobyt zamestnancov. Efektívne využívanie hybridných nástrojov nám pomôže sústrediť sa na to, čo je dôležité.“

Detailne a citlivo upravené miesto na prácu z domu. Foto: Pexels

A čo povedali pre Bratislavský Štandard o HO ľudia, ktorí s ním majú už dlhoročné, osobné skúsenosti?

Matúš (58), počítačový grafik v printových médiách

„Na home officee mi veľmi vyhovuje väčšia voľnosť, ako aj lepšie možnosti osobného zadelenia času medzi prácou a domácnosťou. Mám to bez nákladov na dopravu, viac pokoja, menej stresu. No občas, keď som celé mesiace doma, na HO mi už vadí používanie vlastných pracovných nástrojov a energií.“

Matúš uvádza ako problém aj „rodinnú ponorku“ a chýba mu interakcia s kolegami: „Ja už som v redakciách roky a prešiel som denník, týždenník i mesačník, tak viem, že to v kancelárii môže byť aj veľmi fajn. A doma na HO zase úplne neznesiteľné. Mám obe skúsenosti a myslím si, že by to malo byť firmou nastavené tak pol na pol.“

Kamil (60), publicista, spisovateľ, redaktor

„Bol som redaktorom v denníkoch Smena, Práca či Sme a prispieval som do mnohých periodík. Osobný kontakt s prispievateľmi v redakciách bol nenahraditeľný. Spolu s odkazmi od čitateľov to predstavovalo aj veľkú motiváciu, ktorá nás posúvala dopredu. Najhoršia bola skúsenosť s redakciou SME, kde bol celý priestor otvorený a pôsobil na mňa chaoticky. Na takej ploche, kde jeden hovorí cez druhého, som sa nevedel sústrediť.“

Dnešní novinári sa tomu chaosu prispôsobili, ale výsledkom je sterilita informácií, bez akéhokoľvek osobnostného vkladu. Takže nie je veľký rozdiel, či správu alebo článok píše umelá inteligencia alebo človek, domnieva sa Kamil.

„Myslím si, že osobný kontakt je nenahraditeľný a dnešný sterilný svet mailovej komunikácie vedie len k sterilným názorom, ktoré majú ďaleko od pestrosti života. Aký je rozdiel medzi zasväteným komentárom  a hate-speech nejakého hlupáka na internete? Žiaden, pretože v postmoderne, ktorú žijeme, je každý názor rovnaký a každý si môže myslieť, hovoriť a písať čo chce a každý názor sa berie tak, že má rovnakú hodnotu.

Lea (46), vedúca ekonómka

„Ja som prechod na HO počas covidu mala možnosť pozorovať skvelo zblízka. Dali sme ho niektorým kolegom a polovica sa vrátila po 2-3 týždňoch a prosila, že chce ísť do kancelárie, že im nevyhovuje práca z domu. Jedným chýbal sociálny kontakt, druhým pevný režim. Druhú polku som musela ťahať po uvoľnení opatrení do kancelárie. Zostali by isto doma dlhšie. Ja som nad zásadným zavedením HO do mojej práce ani neuvažovala. Nevedela by som správne riadiť podriadených a považujem to za zbytočné sťaženie práce. Ak som na HO tri dni v mesiaci, je to veľmi fajn. Oddýchnem si od kolegov, oni odo mňa.“

No to je tak podľa Lei maximum. V kancelárii je prostredie, ktoré má rada a motivuje ju. Plné výziev, kontaktov so zaujímavými ľuďmi, prostredie, kde má lodičky, blúzku, voňavku a je to proste ona – vedúca.

Andrej (38), odborník na počítačovú animáciu

„Robil som animácie pre filmy v L. A,  ale podobnú prácu som vykonával aj v EU vo viacerých známych firmách. Všade bol HO len jednou z ponúkaných možností. Moja práca často súvisí s kooperáciou väčšieho tímu, ktorý by bolo na diaľku ťažké skoordinovať, nehľadiac na to, že všetci potrebujeme rovnako silné a veľmi výkonné počítače, ktoré sa neustále inovujú a skvelé internetové pripojenie. Pokiaľ by som to mal mať doma a v špičkovej kvalite, akú potrebujem, tak asi skrachujem. No práca doma na tri-štyri dni mi nevadí.“

Peter (49), profesionálny fotograf pre slovenské a české printové médiá

„Ja to mám už roky tak, že som v teréne a potom prídem do svojho ateliéru, ktorý si budujem a zveľaďujem už asi 15 rokov. Pracovať doma by som nechcel a asi ani nevedel. Tam mám rodinu, prídu deti, priatelia, je zábava, opekačka, štekajú psy. Nikdy som si tam prácu neťahal, a ani to neurobím. Robil som aj normálne v redakciách, kde sme boli aj dvaja-traja fotografi v jednej neveľkej miestnosti. Ale našťastie, už mám ten luxus, že všetko, čo sa týka mojej práce, spravím v spomenutom ateliéri.“

Peter všetkým, čo fungujú na HO, drží palce. Aj jeho priatelia tak občas pracujú, ale ani jeden z nich mu nepovedal, aká je to zábava. Práve naopak, považujú to za oveľa ťažšiu skúšku než obstáť v kancelárii.

Výsledkom dobre nastaveného home officeu môže byť aj šťastný zamestnanec. Foto: Pexels

Home office je aj dnes živý a vyvíjajúci sa organizmus

Je nepochybné, že HO bude hrať v budúcnosti práce čoraz dôležitejšiu úlohu. Firmy, ktoré sa dokážu adaptovať na tento trend a efektívne ho využívať, získajú značnú konkurenčnú výhodu a pritiahnu špičkových, veľmi talentovaných pracovníkov.

Prežiť home office v psychickom zdraví a vrátiť sa po dlhšom čase „von“, medzi ľudí  a späť do kolektívu, môže však byť aj veľkou výzvou. No je to tiež príležitosť spoznať samého seba z iného uhla pohľadu.

HO by asi nemal byť jedinou možnou firemnou stratégiou. Ideálnejším sa javí, ak kombinujete prácu na diaľku, s pravidelným dochádzaním na pracovisko. Vzťah zamestnanca a zamestnávateľa a najmä súznenie zamestnanca s firmou, ktorá ho oddeľuje od tých, ktorí pracujú v bežných úradoch, môže byť po istom čase veľmi narušený.

Pretože sa začne cítiť ako externý zamestnanec a k firme, jej obchodnej, personálnej politike a stratégiám rozvoja stráca vzťah. Občasné kontakty cez videohovor, email, či správy SMS totiž nikdy nenahradia osobný kontakt. Nehovoriac o tom, že digitálna komunikácia môže byť zdrojom úplne zbytočných konfliktov a nedorozumení, ktoré sa v kancelárii riešia okamžite.


Netanjahu je presvedčený, že čoskoro dosiahnu dohodu o rukojemníkoch. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rodinám rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gaze povedal, že dohoda, ktorá by zabezpečila ich prepustenie, už čoskoro dosiahnu. O rozhovore informoval úrad premiéra. Snahy o dosiahnutie dohody o prímerí v Gaze, ktorú už v máji načrtol americký prezident…

Prejsť na článok
Progresívci Ódor a Yar sú podpredsedami výborov v europarlamente. Ľudovíta Ódora (PS/RE) zvolili poslanci Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON) za jedného zo štyroch podpredsedov. Vo výbore ECON pôsobí 60 europoslancov, Ódora zvolili aklamačne, bez protikandidáta. ECON je jedným z 20 stálych výborov EP a je zodpovedný za reguláciu finančných služieb, voľný…

Prejsť na článok
Predavačka na pumpe prežila hrôzu ako zo zlého filmu. So zbraňou v ruke prepadol pracovníčku pumpy cudzinec. Zo strachu o svoj život mu odovzdala všetky peniaze.  „Páchateľ namieril na ženu čiernu krátku strelnú zbraň nezisteného typu a značky, ktorú držal v pravej ruke a opakoval, aby mu…

Prejsť na článok
Rusko chce prísnejšie trestať vojakov za používanie smartfónov na fronte. Štátna duma rokuje o návrhu zákona, ktorý umožní prísnejšie disciplinárne tresty pre vojakov používajúcich smartfóny a iné elektronické zariadenia v bojových zónach. Návrh zákona už schválil výbor pre obranu, podľa ktorého bude používanie elektronických zariadení určených na „domáce účely“ v bojovej zóne klasifikované…

Prejsť na článok
Na slovenskom trhu sa objavil ďalší podvodný e-shop. Tentokrát sa vydávajú za značku SuperFit. Objednaný tovar z neho nikdy neuvidíte.  „Bohužiaľ mojej manželke sa podarilo nakúpiť tovar za takmer 93 eur, ktorý nikdy nepríde,“ napísal nachytaný kupujúci, ktorý upozornil na podvodný portál superfitsk.sk Na prvý…

Prejsť na článok
V Rusku sa koná jadrové cvičenie. Jeho súčasťou sú aj rakety s dosahom 11-tisíc kilometrov. Ruská armáda usporadúva vojenské cvičenia, ktorých súčasťou sú aj mobilné odpaľovacie systémy s jadrovými raketami Jars. Ide pritom už o druhé takéto manévre za menej ako mesiac, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa…

Prejsť na článok
Novou riaditeľkou Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana sa stala Petra Flach. Fach bola od marca dočasne poverená vedením Bibiany. Ako ozrejmila hovorkyňa rezortu kultúry Petra Bačinská, výberové konanie sa konalo v piatok 19. júla. „Prihlásili sa do neho dve kandidátky, obe splnili všetky kritériá. Na samotné…

Prejsť na článok
Archeológovia v Jánovciach skúmali život v podhradí. Našli predmety z obdobia pred Kristom. JÁNOVCE – Už štvrtú sezónu pokračuje v obci Jánovce v časti Machalovce systematický sondážny archeologický výskum v lokalite zaniknutého hradiska z obdobia prvého storočia pred Kristom. Mnohé vykopané predmety archeológov prekvapili. „Tohto roku sme sa…

Prejsť na článok
Palestínske frakcie podpísali v Číne dohodu, ktorá má ukončiť ich rozdelenie. Zástupcovia 14 palestínskych frakcií sa na svojich rokovaniach v Číne dohodli na vytvorení „dočasnej vlády národného zmierenia“, ktorá bude po vojne s Izraelom spravovať Pásmo Gazy. Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorok na…

Prejsť na článok
Biden odovzdal časť právomocí o podpore Ukrajiny Yellenovej a Blinkenovi. Americký prezident Joe Biden v pondelok delegoval niektoré právomoci v rámci zákona o podpore Ukrajiny americkému ministrovi zahraničných vecí Antonymu Blinkenovi a ministerke financií Janet Yellenovej. Biden na základe svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy USA…

Prejsť na článok
V Bangladéši prišlo počas protestov o život najmenej 168 ľudí, stovky zatkli. Najmenej 168 ľudí vrátane viacerých policajtov prišlo o život počas protestov v Bangladéša a viac než 1100 osôb bolo zadržaných. V hlavnom meste Dháka bolo zatknutých najmenej 532 osôb. Bezpečnosť tam zabezpečuje množstvo vojakov, na…

Prejsť na článok
Alex Soros verejne podporil Kamalu Harrisovú, vieme, kto bude ďalšou bábkou, reagoval Musk. Syn finančníka George Sorosa verejne vyjadril podporu Kamale Harrisovej, ktorá sa uchádza o prezidentské kreslo v USA. „Rád by som poďakoval Alexovi Sorosovi za to, že nikoho nenechal v napätí, kto bude ďalšou bábkou,“ reagoval…

Prejsť na článok
Netanjahu má záujem stretnúť sa v USA s exprezidentom Trumpom. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu požiadal o osobné stretnutie s bývalým prezidentom USADonaldom Trumpom. Ich schôdzka by sa mala uskutočniť tento týždeň počas Netanjahuovej návštevy v USA. S odvolaním sa na ľudí oboznámených so situáciou o…

Prejsť na článok
Súperkou Trumpovi bude Harrisová. V centre kampane chce aj právo na potrat. Kamala Harrisová má podporu dostatočného počtu delegátov nominačného zjazdu Demokratickej strany, ktorý sa bude konať v polovici augusta v Chicagu. Podporu jej už vyjadrilo 2 214 delegátov, potrebuje priazeň aspoň 1 986 delegátov. Tieto prieskumy…

Prejsť na článok
Parlament ako „Zelenského notár“. Chaos a pochybné vytváranie súhlasu. Zelenského strana je rozdelená a stratila tak v zákonodarnom zbore väčšinu. Reportáž New York Times o tom, ako sa vláda v Kyjeve opiera o pochybné spojenectvá, aby jej prechádzali zákony a minimalizovala kontrolu na jej…

Prejsť na článok
Vytiahne europoslanec z vreciek daňových poplatníkov až 60-tisíc eur mesačne?. Začiatkom júna si Európania zvolili svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Prvým oficiálnym pracovným dňom bol však utorok 16. júla, keď sa začala ustanovujúca plenárna schôdza. V tento deň si poslanci zvolili staronovú predsedníčku Malťanku Robertu…

Prejsť na článok
Nad mŕtvym dieťaťom v maternici sa plače, len keď je potrat spontánny. Spisovateľka Tereza Semotamová poskytla rozhovor pre podcast RANT Space o tom, že potratila. Jej vystúpenie bolo určite náročné, asi osobne aj odvážne (inak sa témy dotkne extrovert, inak introvert), určite však ojedinelé. Podobných verejných vyjadrení…

Prejsť na článok
Umelá inteligencia. Menej, než sme sa báli a viac, než sme chceli?. ChatGPT bol spustený v novembri 2022 a odštartoval boom umelej inteligencie (AI). Neuplynuli ani dva roky a učitelia bojujú so seminárkami generovanými AI, novinové komentáre načítava neurálny hlas a ľudia na obrázkoch z generátorov umelej…

Prejsť na článok
Starý Windows zachránil SouthWest Airlines pred výpadkom. Alebo aj nie?. Ráno 19. júla sa na počítačoch s operačným systémom Windows začala objavovať „Modrá obrazovka smrti“. Dnes už vieme, že príčinou bola nezvládnutá aktualizácia bezpečnostného softvéru od firmy CrowdStrike. Svet mal šťastie v nešťastí. Výpadok ovplyvnil „len“ zhruba…

Prejsť na článok
104 dní do volieb v USA: Dva programy americkej pravice. Pár dní pred prvou debatou amerických prezidentov sa na sociálnych sieťach objavila akási staronová informácia. Konzervatívni právnici, politici, a ďalší myslitelia vytvorili dokument Projekt 2025, ktorý predstavuje radikálnu konzervatívnu príručku pre budúceho republikánskeho prezidenta. Zo strany demokratov prišla výrazná…

Prejsť na článok
Postrelili premiéra, mohla to byť jeho derniéra, rapuje Majk Spirit v novej piesni. Postrelili premiéra, ledva to prežil, mohla to byť jeho derniéra, rapuje Majk Spirit v novej piesni. Známy interpret ju nahral krátko po atentáte na Roberta Fica, rozhodol sa však zverejniť ju až po streľbe na…

Prejsť na článok
Uplynulo 13 rokov od teroristických útokov v Nórsku, pri ktorých zomreli desiatky ľudí. Uplynulo 13 rokov od teroristických útokov v Nórsku, keď Anders Behring Breivik v Osle a na ostrove Utöya usmrtil 77 ľudí. Odsúdili ho na 21 rokov vo väzení a trest sa mu môže predĺžiť, ak…

Prejsť na článok
V západoafrickom Mali zahynulo 26 ľudí, keď ozbrojenci zaútočili na dedinu v regióne Mopti. V západoafrickom Mali zahynulo 26 ľudí, keď ozbrojenci zaútočili na dedinu v regióne Mopti. Útočníci strieľali na ľudí pracujúcich na poliach, armáda dorazila na miesto činu až po útoku, uviedol starosta Moulaye Guindo. Cieľom útoku…

Prejsť na článok
Kresťanskodemokratické hnutie možno zatlačí na Smer. Kresťanskodemokratické hnutie možno zatlačí na Smer a z konzervatívnej pozície bude môcť otestovať, či v prejave Roberta Fica na Devíne išlo o reálne plány alebo len prázdne reči. Podľa Michala Šimečku si totiž musí vybrať…

Prejsť na článok
Šéf poľskej diplomacie navrhol, aby Rada EÚ v auguste zasadla na Ukrajine. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski navrhol, aby sa augustové neformálne stretnutie šéfov diplomacie krajín Európskej únie konalo na Ukrajine. Maďarsko nesúhlasilo. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell následne oznámil, že stretnutie sa bude konať v…

Prejsť na článok
Nancy Pelosiová podporila Kamalu Harrisovú ako prezidentskú kandidátku demokratov. Nancy Pelosiová podporila Kamalu Harrisovú ako prezidentskú kandidátku demokratov. Bývalá predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov označila viceprezidentku za „brilantne bystrú“. Harrisová avizovala zámer kandidovať po tom, čo zo súboja o Biely dom v nedeľu odstúpil súčasný…

Prejsť na článok
Významný okamih pre ozbrojené sily: Prvé dve stíhačky F-16 pristáli a prešli slávobránou. Prvé dve slovenské stíhačky F-16 pre ozbrojené sily pristáli na letisku Kuchyňa pri Malackách v pondelok krátko po ôsmej hodine večer. Tesne pred zosadnutím na zem predviedli niekoľko manévrov. Čakalo sa na slávnostný ceremoniál. Na…

Prejsť na článok
Video: V Kuchyni pri Malackách pristáli prvé dve slovenské stíhačky F-16. Video: V Kuchyni pri Malackách pristáli prvé dve slovenské stíhačky F-16, na prístavaciu dráhu vojenského letiska zasadli po slávnostnom prelete. Privíta ich prezident Peter Pellegrini v spoločnosti ministra obrany Roberta Kaliňáka. (tasr)

Prejsť na článok
Neformálne stretnutie ministrov diplomacie a obrany sa bude konať v Bruseli, rozhodol Borell. Neformálne stretnutie ministrov diplomacie a obrany sa bude konať v Bruseli, nie v Budapešti, rozhodol šéf európskej diplomacie. Josep Borell odôvodnil presun augustového rokovania postojom Maďarska k vojne na Ukrajine. Maďarsko od začiatku júla na…

Prejsť na článok
Rusi začali demontovať posledný ukrajinský kostol na Kryme. Rusi začali demontovať posledný kostol ukrajinskej ortodoxnej cirkvi na Kryme. S rozoberaním chrámu Povýšenia Svätého Kríža v Jevpatoriji začali už 21. júla. Vrchné časti stavby spolu s kupolou už stihli odstrániť. Farnosť čelila tlaku zo…

Prejsť na článok
Únia má opäť v hľadáčiku Metu. Preveruje, či sa používatelia mohli vlani bez nátlaku rozhodnúť. Únia má opäť v hľadáčiku Metu. Jej orgány na ochranu spotrebiteľov preverujú zavedenie nového platobného modelu internetovej spoločnosti Meta. Oznámila to v pondelok európska komisárka. „Nebudeme sa prizerať niektorým zákerným praktikám, ktoré zavádzajú spotrebiteľov,“ uviedla…

Prejsť na článok
Bidenove výsledky nemajú obdobu v histórii Spojených štátov, vyhlásila Harrisová. Dosiahnuté výsledky prezidenta Joea Bidena nemajú v modernej histórii Spojených štátov obdobu, vyhlásila americká viceprezidentka Kamala Harrisová počas prvého verejného vystúpenia, odkedy sa úradujúci šéf Bieleho domu vzdal opätovnej kandidatúry. Biden uviedol, že zostane vo…

Prejsť na článok
Žobrajúce deti sú ako návnada. Ako im pomôcť?. Žobrajúce deti sú ako návnada. Všetko ide tým, ktorí ich do toho nútia a ešte ich zbijú, keď donesú málo. Ako sa v takejto situácii zachovať a na koho sa obrátiť?  Podľa hovorcu odboru komunikácie a prevencie Prezídia policajného…

Prejsť na článok
Nemecké štátne zastupiteľstvo obvinilo troch Sýrčanov zo znásilnenia dvoch Češiek. Nemecké štátne zastupiteľstvo obvinilo troch Sýrčanov zo znásilnenia dvoch Češiek, v meste Gera sa nachádzali počas študentského výmenného pobytu. Incident sa odohral v novembri minulého roka. Dievčatá vo veku 17 a 18 rokov sa vtedy…

Prejsť na článok
EÚ začne s Arménskom rokovať o bezvízovom styku. Európska únia v pondelok oznámila, že s Arménskom začne dialóg o možnom zavedení bezvízového režimu. Euroblok okrem toho Arménsku ponúkne aj vojenskú pomoc vo výške desať miliónov eur. Arménsko sa v posledných mesiacoch usiluje o…

Prejsť na článok
Hlinou sa dá sprostredkovať veľké spektrum myšlienok, hovorí oceňovaná Martina Švarc. Hlinou sa dá sprostredkovať veľké spektrum myšlienok a vytvoriť tak jedinečné dielo, hovorí vášnivá keramikárka Martina Švarc. Jej diela obdivujú aj v Japonsku, kde vyhrala rôzne medzinárodné ceny. Vybudovala si svoj vlastný štýl a najväčšiu radosť jej robí,…

Prejsť na článok
V Bulharsku ani na druhý pokus nezostavili vládu, krajina sa blíži k predčasným voľbám. V Bulharsku ani na druhý pokus nezostavili vládu, krajina sa blíži k predčasným voľbám, ktoré by boli už siedmymi od apríla 2021. Prezident má týždeň na poverenie posledného subjektu, nové voľby sa v prípade neúspechu…

Prejsť na článok
KDH svojimi návrhmi na zmenu ústavy testuje aj svoj vlastný poslanecký klub. Nápad posilniť na ústavnej úrovni práva rodičov či výhradu vo svedomí, s ktorou prišlo Kresťansko-demokratické hnutie, je sám osebe dobrý. Otázkou dnes je, či ním KDH viac testuje Smer alebo seba. Po rozpačitej prvej reakcii KDH…

Prejsť na článok
Majk Spirit v novej skladbe rapuje o atentáte na premiéra, novinári reagujú. „Novinári s nenávistnou rétorikou sejú zrnká agresie,“ rapuje Majk Spirit v novej skladbe, ktorú uverejnil v nedeľu večer. Pesnička Nestrieľaj sa venuje téme atentátu na premiéra Roberta Fica, slobode prejavu a spoločenskému zmiereniu. Na adresu…

Prejsť na článok
Počet útokov na ľudí v médiách rastie. Za štvrtinou stáli politici. Počet útokov na ľudí v médiách rastie. Viac prípadov sa týkalo žien. V prvom polroku zaznamenali 48 incidentov. Portál Bezpečná.žurnalistika.SK eviduje nárast po neúspešnom pokuse o atentát na Roberta Fica. Po ňom bolo zaznamenaných 14…

Prejsť na článok
Internistka: Ak rýchlo schudnete, prejaví sa „jojo” efekt. K obezite sa človek dopracuje v priebehu niekoľkých rokov, ak rýchlo schudnete, prejaví sa „jojo” efekt. Pri správnom chudnutí by ste nemali zhodiť viac ako štyri kilogramy za mesiac, hovorí internistka AGEL Clinic v Bratislave Edita Príhelová.  Viac…

Prejsť na článok
Počet obetí streľby v opatrovateľskom dome v chorvátskom Daruvare stúpol na šesť. Počet obetí streľby v opatrovateľskom dome v chorvátskom Daruvare stúpol na šesť, zranených evidujú rovnaký počet. Jedna z obetí zomrela po prevoze do nemocnice. Útočníkom má byť bývalý policajt, jednou z obetí môže byť jeho…

Prejsť na článok
Šéfka americkej tajnej služby priznala pochybenie v prípade atentátu na Trumpa. Šéfka americkej tajnej služby priznala pochybenie v prípade atentátu na Donalda Trumpa. „Trinásteho júla sme zlyhali,“ priznala Kimberly Cheatleová s odkazom na deň streľby na republikánskeho prezidentského kandidáta. Cheatleová, ktorá čelí výzvam na odstúpenie, o…

Prejsť na článok
Vládny špeciál opäť poslúži na prepravu ústavných činiteľov za športom. Vládny špeciál opäť poslúži na prepravu ústavných činiteľov za športom, na otvárací ceremoniál letnej olympiády v Paríži poletia v spoločnosti prezidenta dvaja ministri. Lietadlom nedávno leteli na futbalové majstrovstvá. Do Francúzska majú teraz vládnym špeciálom…

Prejsť na článok
Izraelskí osadníci napadli palestínskych farmárov a zahraničných aktivistov. Izraelskí osadníci napadli palestínskych farmárov a zahraničných aktivistov, útok pri obci Kusra na Západnom brehu Jordánu zdokumentovala CNN. Troch cudzincov a miestneho roľníka hospitalizovali, armáda agresorov zastavila. K útoku došlo ešte v nedeľu – niekoľko…

Prejsť na článok
Mestský úrad v Rimavskej Sobote chcú presťahovať do chátrajúceho župného domu. RIMAVSKÁ SOBOTA – Najväčšou historickou budovou Rimavskej Soboty je bývalý župný dom Gemersko-malohontskej župy na Námestí Mihálya Tompu. Tento rozľahlý trojkrídlový trojpodlažný objekt je však už roky prázdny a chátra. Čoskoro by sa to mohlo…

Prejsť na článok
Iránske a ruské námorné sily odštartovali spoločné manévre v Kaspickom mori. Iránske a ruské námorné sily odštartovali spoločné manévre v Kaspickom mori. Majú zahŕňať taktické cvičenia, záchranné misie a operácie proti pirátom, uviedol hovorca iránskeho námorníctva pre študentskú tlačovú agentúru ISNA. V nasadení má byť aj vojnová loď islamských Revolučných gárd.…

Prejsť na článok
Blanár: Zastavenie dodávok ropy je porušením asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou. Blanár: Zastavenie dodávok ropy je porušením asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou. Minister takto reagoval na ukrajinské opatrenia v súvislosti so zastavením tranzitu ropy z Ruska dodávanej na Slovensko a do Maďarska. Spolu s maďarským…

Prejsť na článok
Opätovne sa začína skladať mozaika suverénnej ochrany vzdušného priestoru Slovenska. Opätovne sa začína skladať mozaika suverénnej ochrany vzdušného priestoru Slovenska. Stíhačky F-16 sú prvé dva dieliky, ktoré boli pripravované treťou vládou Roberta Fica. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák v rozhovore pre STVR. Prvé dve…

Prejsť na článok
Ruská FSB informovala o náleze výbušnín a rozbušiek v zásielkach z Nemecka a Talianska. Ruská FSB informovala o náleze výbušnín a rozbušiek v zásielkach z Nemecka a Talianska. Podľa tajnej služby boli určené na teroristické útoky, zásielku v Petrohrade predstavovali valčeky trhaviny v automobilových tlmičov. Federálna bezpečnostná služba k incidentu zverejnila i video. FSB tiež uviedla, že zatkla bližšie neurčený…

Prejsť na článok
Taraba: Podávam trestné oznámenie pre slovenský znak na dúhovej vlajke. Taraba: Podávam trestné oznámenie pre slovenský znak na dúhovej vlajke. Zástava s týmto znakom sa počas Dúhového Pridu objavila na Námestí slobody v Bratislave a ostala tam aj deň po skončení podujatia. Zobrazenie slovenského znaku…

Prejsť na článok
Vďaka poľsko-slovenskej spolupráci sa budú realizovať projekty za vyše 500-tisíc eur. Vďaka poľsko-slovenskej spolupráci sa budú realizovať projekty za vyše 500-tisíc eur. Na území Prešovského kraja budú zamerané na budovanie cezhraničných partnerstiev a spoločnej identity ľudí žijúcich v pohraničí. Schválených je nových 16 malých projektov v…

Prejsť na článok
Veterinárov hospodárskych zvierat je na Slovensku žalostne málo. Veterinárov hospodárskych zvierat je žalostne málo. Hrozí, že o pár rokov zvieratá na Slovensku nebude mať kto vyšetriť.  Mladí veterinári odchádzajú do zahraničia a iní uprednostňujú skôr domáce zvieratá. Prax na farmách študentov neláka. „Požiadavka z praxe je…

Prejsť na článok
Ruský súd na neverejnom procese odsúdil americko-ruskú novinárku Alsu Kurmaševovú na šesť a pol roka väzenia. Ruský súd na neverejnom procese odsúdil americko-ruskú novinárku Alsu Kurmaševovú na šesť a pol roka väzenia za šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde. Súdny proces s reportérkou Rádia Sloboda sa konal v piatok. (ap, tasr)

Prejsť na článok
V najbližších dvoch mesiacoch dodá Česko Ukrajine ďalších 100-tisíc kusov munície. V najbližších dvoch mesiacoch dodá Česko Ukrajine ďalších 100-tisíc kusov munície, oznámil český minister zahraničia Jan Lipavský. Ďalšie kolo českej muničnej iniciatívy oznámil pred zasadnutím ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli. Lipavský zdôraznil, že k vojenskej iniciatíve sa doteraz…

Prejsť na článok
Médiá: Ukrajina sa mstí Maďarsku a Slovensku ohrozením ich energetickej bezpečnosti. Ukrajina zastavením prepravy ropy od ruského dodávateľa Lukoil ohrozila energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenska, pričom Kyjev sa netají tým, že tak robí z politických dôvodov. Konštatoval to v pondelok server mandiner.hu. Podľa servera tretina dovozu…

Prejsť na článok
Memorandum má posilniť spoluprácu medzi Slovenskom a Spojenými arabskými emirátmi. Memorandum má posilniť spoluprácu medzi Slovenskom a Spojenými arabskými emirátmi, a to v oblasti kultúry a umenia. Memorandum o porozumení pokrýva obdobie rokov 2024 – 2029. Dokument v pondelok v priestoroch Bratislavského hradu podpísala ministerka…

Prejsť na článok
Poslanci za SNS plánujú predložiť novelu zákona o štátnych symboloch. Poslanci za SNS plánujú predložiť novelu zákona o štátnych symboloch. O jej konkrétnom znení sa bude ešte diskutovať. „V SNS plánujeme túto novelu predkladať ako poslanecký návrh, avšak jeho znenie bude predmetom diskusie a zhody…

Prejsť na článok
Péter Magyar, najvýraznejší kritik premiéra Viktora Orbána, sa stal predsedom strany TISZA. Péter Magyar, najvýraznejší kritik premiéra Viktora Orbána, sa stal predsedom strany TISZA. Rozhodli o tom delegáti na valnom zhromaždení strany, bývalý diplomat to oznámil na Facebooku. Podpredsedami strany sa stali Márk Radnai, operatívny šéf strany, a Zoltán Tarr, ktorý…

Prejsť na článok
Rusi na Kryme začali v meste Jevpatoria demontovať posledný ukrajinský chrám. Rusi na Kryme začali v meste Jevpatoria demontovať posledný ukrajinský kostol – Chrám Povýšenia svätého Kríža, ktorý spadá pod kuratelu Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Demolačné práce začali 21. júna, informoval portál Hlas Krymu. V súčasnosti chrám nemá kupolu a horné podlažie.…

Prejsť na článok
Izraelských športovcov budú v priebehu olympijských hier v Paríži strážiť ochranné zložky 24 hodín denne. Izraelských športovcov budú v priebehu olympijských hier v Paríži strážiť ochranné zložky 24 hodín denne, vyhlásil francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. Olympijské hry v Paríži odštartujú v piatok za zvýšených bezpečnostných opatrení, ktoré si vyžiadala napätá politická situácia aj vzhľadom…

Prejsť na článok
Fotografovi sa podarilo zachytiť unikátny úkaz. Fotograf zaznamenal nad prešovskou oblohou takzvaných červených škriatkov. Snímka patrí medzi vzácne úlovky, keďže tento jav nie je častý a trvá len zlomok sekundy. Pri minulotýždňovej búrke zachytil umelec pri pozorovaní severne od obce Terňa dva typy bleskov. „Nad vzdialeným…

Prejsť na článok
Estónsku premiérku Kaju Kallasovú nahradí doterajší minister pre klímu Kristen Michal. Estónsku premiérku Kaju Kallasovú nahradí doterajší minister pre klímu Kristen Michal, estónsky parlament schválil jeho mandát na zostavenie novej vlády. Kallasová minulý týždeň podala demisiu s dôvodu menovania za šéfku európskej diplomacie. (err, reuters, tasr)

Prejsť na článok
Som jediný kandidát schopný poraziť Donalda Trumpa, reagoval nezávislý kandidát Robert F. Kennedy. Som jediný kandidát schopný poraziť Donalda Trumpa, reagoval nezávislý kandidát Robert F. Kennedy mladší na nedeľné odstúpenie prezidenta USA Joea Bidena z predvolebného súboja. Na narýchlo zvolanej tlačovej konferencii v rodinnom sídle Hyannis Port (štát Massachusetts) povedal, že sa…

Prejsť na článok
Lekári z NÚDCH upozorňujú na detské zlomeniny krčnej chrbtice. Nedovoľte deťom skákať hlavičky do bazénov, varujú rodičov neurochirurgovia Národného ústavu detských chorôb. Upozorňujú na časté zlomeniny krčnej chrbtice detí. „Uvoľnená atmosféra až do spodného prádla spoteného neurochirurgického tímu na Národnom ústave detských chorôb o…

Prejsť na článok
Komisár pre deti Mikloško podporuje alternatívne tresty pre rodičov vo výkone trestu. Komisár pre deti Mikloško podporuje alternatívne tresty pre rodičov vo výkone trestu. Reaguje tak na schválenú novelu Trestného zákona, ktorá podľa jeho názoru otvára priestor na širšie využívanie alternatívnych trestov, ako sú napríklad povinná práca…

Prejsť na článok
Viceprezidentka USA Kamala Harrisová doteraz získala podporu najväčšieho počtu delegátov na Demokratický národný konvent. Viceprezidentka USA Kamala Harrisová doteraz získala podporu najväčšieho počtu delegátov na Demokratický národný konvent, ktorý bude prebiehať 19. až 22. augusta v Chicagu. Na zjazde sa zúčastní takmer 4-tisíc delegátov zvolených primárkami, približne 3 800 z nich bolo podľa straníckych…

Prejsť na článok
Politico: Prečo sa Biden rozhodol odstúpiť z prezidentských volieb zo dňa na deň. Ešte v sobotu povedal prezident USA Joe Biden svojim spolupracovníkom, že jeho kampaň ide „plnou parou vpred“. Po konzultáciách s rodinou však otočil o 180 stupňov a v nasledujúci deň oznámil svoje odstúpenie. Podľa viacerých zdrojov denníka Politico za to môžu aj rozhovory…

Prejsť na článok
Neznámy strelec v Chorvátsku zastrelil najmenej päť ľudí v domove pre seniorov. Neznámy strelec v Chorvátsku zastrelil najmenej päť ľudí v domove pre seniorov, niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Domov sa nachádza v meste Daruvar asi 130 kilometrov východne od Záhrebu. Páchateľ z miesta činu ušiel, polícia ho neskôr zadržala, informovala televízia HRT. Spravodajský…

Prejsť na článok
Jemenský prístav Hudajdá už tretí deň sužuje požiar po izraelskom útoku. Jemenský prístav Hudajdá už tretí deň sužuje požiar po izraelskom útoku. Mesto ovládajú húsíovia – Iránom podporovaní šiitskí militanti (Ansár Alláh). Nálet v sobotu zasiahol elektráreň i ropné zásobníky. Podľa spravodajcu agentúry AFP z prístavu už tretí deň stúpa čierny…

Prejsť na článok
V kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 sa zmenil zákonný sudca. V kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 sa zmenil zákonný sudca. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Doterajší zákonný sudca Roman Fitt bol od 1. júna menovaný za podpredsedu…

Prejsť na článok
Zmena tónu: Zelenskyj nevylúčil rokovania s Putinom. Boje vraj môžu prestať do konca roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nevylúčil možnosť mierových rokovaní priamo so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry UNIAN to uviedol v rozhovore pre stanicu BBC uverejnenom cez víkend. Politik tiež v rozhovore pre…

Prejsť na článok
Rašiho ministerstvo podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre pochybenia firmy Slovensko IT. Rašiho ministerstvo podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre pochybenia firmy Slovensko IT. Minister pritom ani nie pred mesiacom so štátnym tajomníkom Ivanom Ivančinom avizovali koniec štátnej akciovky. Tá bola poslaná do likvidácie. Podľa vedenia…

Prejsť na článok
Španielsky premiér Pedro Sánchez dostal predvolanie ako svedok v korupčnej kauze svojej manželky. Španielsky premiér Pedro Sánchez dostal predvolanie ako svedok v korupčnej kauze svojej manželky Begoňi Gomézovej. Súd v Madride naplánoval predbežné vyšetrovanie na utorok 30. júla o 11.00 v sídle premiéra – paláci Moncloa. Obvinenie z korupcie voči Gómezovej vzniesla odborová organizácia Manos…

Prejsť na článok
Nový prevádzkovateľ chce kontroverznú vyhliadkovú vežu na Štrbskom Plese presťahovať. Nový prevádzkovateľ chce kontroverznú vyhliadkovú vežu na Štrbskom Plese presťahovať. „Je to atraktívny architektonický počin, ale na toto miesto sa nehodí,“ zhodnotil predseda predstavenstva Tatry mountain resorts Igor Rattaj v prípade, že sa im ju…

Prejsť na článok
Odstúpenie J. Bidena z boja o Biely dom posilnilo európske trhy. Odstúpenie Bidena z boja o Biely dom posilnilo európske akciové trhy, ktoré sa zotavili z výrazných strát, ktoré zaznamenali počas minulého týždňa. Paneurópsky index Stoxx 600, ktorý sleduje obchodovanie na burzách v Británii a vo…

Prejsť na článok
Fico: Slovensko nebude v žiadnom prípade atakovať Maďarsko a jeho predsedníctvo v Rade EÚ. Fico: Slovensko nebude v žiadnom prípade atakovať Maďarsko a jeho predsedníctvo v Rade EÚ. Premiér to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti. Predseda vlády dal v tomto smere pokyny aj štátnym reprezentantom v rogánoch EÚ.…

Prejsť na článok
Nemecko sa chystá znížiť vojenskú pomoc Ukrajine. Nemeckí lídri plánujú znížiť pomoc Ukrajine na polovicu práve v čase, keď víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách vyzerá čoraz pravdepodobnejšie. Podľa návrhu rozpočtu ministerstva financií na rok 2025, do ktorého nahliadla agentúra Reuters,…

Prejsť na článok
Predĺženie lehôt STK podľa odborníkov nie je také jednoduché. Predĺženie lehôt STK podľa odborníkov nie je také jednoduché. Bráni tomu európska legislatíva. Navyše, na Slovensku sa pred rokom hovorilo skôr o sprísnení dohľadu nad technickým stavom vozidiel. Lehoty chce upravovať SNS. Poslanec Rudolf Huliak ozrejmil,…

Prejsť na článok
Na najvyššej hore Nemecka Zugspitze zomrel po zásahu bleskom 18-ročný mladík. Na najvyššej hore Nemecka Zugspitze zomrel po zásahu bleskom 18-ročný mladík. Silné búrky si pritom v Nemecku počas nedele vyžiadali viacero zranených. Podľa polície sa mladík vybral v nedeľu na najvyšší nemecký vrch Zugspitze (2 962 metrov nad morom) v Bavorsku s ďalšími dvoma mužmi. Pri návrate…

Prejsť na článok
Prehľad trhov: Na finančné trhy sa pomaly vkráda strach. Uplynulý týždeň bol pre investorov jeden z najťažších v tomto roku. Index S&P 500, ktorý predstavuje päťsto najväčších spoločností, zažil najhorší týždeň za posledné tri mesiace. Trhy klesali, ale ešte nemôžeme hovoriť o výpredajoch alebo…

Prejsť na článok
Slovenský Červený kríž radí: Čo robiť, ak dieťa zabudnete v aute?. Slovenský Červený kríž radí: Čo robiť, ak dieťa zabudnete v aute? V prvom rade je potrebné dieťa dostať do tieňa a poskytnúť mu prvú pomoc podľa závažnosti jeho stavu. SČK pripomína, že teplota v aute…

Prejsť na článok
Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba navštívi v utorok Čínu. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba navštívi v utorok Čínu, kde bude rokovať o ukončení ruskej invázie. Oznámilo to ministerstvo zahraničných vecí. „Hlavnou témou rokovaní bude hľadanie spôsobov na zastavenie ruskej agresie a možnej úlohy Číny pri dosiahnutí udržateľného a spravodlivého…

Prejsť na článok
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v EÚ by mala prekročiť výrobu z fosílnych palív. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v EÚ by mala prekročiť výrobu z fosílnych palív, tvrdí Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI). Význam obnoviteľných zdrojov má rásť z dôvodu očakávaného rastu spotreby, ktorý by mal byť najvyšší za posledných 20 rokov. „Po tom,…

Prejsť na článok
Fico: Smer sa môže stať členom novej ľavicovej frakcie v europarlamente. Premiér Robert Fico v nedeľu zverejnil na sociálnej sieti ďalšie video. Uviedol v ňom, že politika Smeru sa líši od tej, ktorú forsíruje Strana európskych socialistov (PES). Podľa premiéra je preto správne, že sa zvolení…

Prejsť na článok
Fico: Smer sa môže stať členom novej ľavicovej frakcie v europarlamente. Premiér Robert Fico v nedeľu zverejnil na sociálnej sieti ďalšie video. Uviedol v ňom, že politika Smeru sa líši od tej, ktorú forsíruje Strana európskych socialistov (PES). Podľa premiéra je preto správne, že sa zvolení…

Prejsť na článok
Ministri zahraničia členských štátov EÚ budú na zasadnutí hovoriť o „neprijateľných“ zahraničných cestách maďarského premiéra. Ministri zahraničia členských štátov EÚ budú na zasadnutí hovoriť o „neprijateľných“ zahraničných cestách maďarského premiéra Viktora Orbána. Oznámil to vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci Josep Borrell. „Budeme diskutovať o tom, čo sa stalo, a o postojoch maďarskej vlády,“ povedal Borrell.…

Prejsť na článok
V bojnickej ZOO po prvýkrát odchovali mláďa sovy okuliarnatej. V bojnickej ZOO po prvýkrát odchovali mláďa sovy okuliarnatej. Vedenie zoologickej záhrady ako zaujímavosť uvádza, že mláďa vyzerá ako negatív svojich rodičov. „Má biele perie a okolo očí čiernu masku. Dospelé jedince zase majú tmavé…

Prejsť na článok
Počas izraelských útokov v meste Chán Júnis prišlo o život najmenej 16 Palestínčanov. Počas izraelských útokov v meste Chán Júnis prišlo o život najmenej 16 Palestínčanov len pár hodín po tom, ako Izrael vyhlásil evakuáciu časti humanitárnej zóny. Medzinárodné humanitárne organizácie, OSN a Palestínčania zdôrazňujú, že v Pásme Gazy už nie je žiadne miesto…

Prejsť na článok
Izrael nariadil evakuáciu časti humanitárnej zóny v Pásme Gazy. Izrael nariadil evakuáciu časti humanitárnej zóny v Pásme Gazy po tom, čo v nej tajné služby údajne odhalili „zabudovanú teroristickú infraštruktúru“ militantného hnutia Hamas. Obranné sily Izraela (IDF) túto zónu upravia tak, aby spod humanitárnej ochrany vyňali sektor v blízkosti…

Prejsť na článok
Na Taiwane sa začalo každoročné vojenské cvičenie Chan Kchuang. Na Taiwane sa začalo každoročné vojenské cvičenie Chan Kchuang. Armáda ním od roku 1984 preveruje schopnosť svojich zložiek obrániť ostrov pred inváziou z pevninskej Číny. Chan Kchuang tento rok preverí schopnosť Taiwanu chrániť kritickú infraštruktúru v hlavnom meste Tchaj-pej aj…

Prejsť na článok
Bánovčania nesúhlasia s výstavbou baterkárne Šurany. Bánovčania nesúhlasia s výstavbou baterkárne Šurany, boja sa o svoje zdravie a zamorenie ovzdušia. Ako podotkla zástupkyňa iniciatívy Chránime si naše Viera Mrázová, nemôžu preto už ani spať.  Podľa hovorkyne ministerstva hospodárstva Márie Pavlusík nemusia mať obyvatelia obavy. Investíciu bude…

Prejsť na článok
Izrael bude najsilnejším spojencom USA na Blízkom východe bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb. Izrael bude najsilnejším spojencom USA na Blízkom východe bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb, povedal premiér Benjamin Netanjahu pred odletom do Spojených štátov, kde sa má v priebehu dňa stretnúť s prezidentom Joeom Bidenom. Netanjahu pred odletom do Washingtonu novinárom povedal, že počas návštevy USA…

Prejsť na článok
Boh tohto veku. Alebo hádanka apoštola Pavla pre dnešný svet. Profesor Vasil Lipitsky si kladie najťažšiu z ťažkých otázok: Kto môže zabrániť Satanovi zničiť tento svet? V čase vojny, ktorú je také ľahké eskalovať na tretiu svetovú vojnu, ide o naliehavo vážnu otázku. „A ak je…

Prejsť na článok
Náhrada za Bidena: Neobľúbená Harrisová či prvý otvorene vystupujúci gay guvernér. Pred americkou Demokratickou stranou stojí veľká otázka. Koho postaviť pred delegátov nominačného zjazdu, ktorí sa zídu v Chicagu od 19. do 22. augusta, aby vybrali svojho prezidentského kandidáta. Americký prezident Joe Biden v nedeľu oznámil,…

Prejsť na článok
Horskí záchranári v noci na pondelok dvakrát pomáhali českým turistom. Horskí záchranári v noci na pondelok dvakrát pomáhali českým turistom na severe Nízkych Tatier. V prvom prípade zasahovali v teréne pod Sinou, na bočnom hrebeni Nízkych Tatier, kde zablúdila trojčlenná skupinka českých turistov. Starší zo…

Prejsť na článok
Bratislavský koncert AC/DC bol najväčší v histórii Slovenska. Do Vajnôr prišlo stotisíc ľudí. Slovenská metropola si v nedeľu (21. 7.) zapísala do kroniky nový divácky rekord, na letisko vo Vajnoroch prišlo stotisíc fanúšikov na koncert austrálskej skupiny AC/DC. Prišli, aby si vychutnali dve a štvrť hodiny poctivého austrálskeho…

Prejsť na článok
Okresy na západe a strede Slovenska môžu potrápit vysoké teploty. Okresy na západe a strede Slovenska môžu potrápit vysoké teploty. Upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Teploty môžu miestami dosiahnut 33 až 34 stupňov Celzia. Výstrahy platia predbežne od 12-tej do 19-tej…

Prejsť na článok
Internistka Príhelová: Svet čelí pandémii obezity. Dokážeme zmeniť jej zdravotné dôsledky?. Pokiaľ krajiny nezlepšia prevenciu alebo liečbu a súčasné trendy budú pokračovať, v roku 2035 môže mať až 51 percent ľudí na svete nadváhu či obezitu. Upozorňuje na to World Obesity Federation (Svetová federacia pre obezitu). Podľa…

Prejsť na článok
AC/DC sa v Bratislave postarali o nový divácky rekord. Bratislava si zapísala do kroniky nový divácky rekord, na letisko vo Vajnoroch prišlo stotisíc fanúšikov na koncert austrálskej skupiny AC/DC. Bratislava ani Slovensko taký nával fanúšikov ešte nezažili. Kapela nastúpila presne o 21.00 h a…

Prejsť na článok