Ľubomír Klieštik: Podnikateľa najlepšie pochopí priateľ podnikateľ

KliestikL Ľubomír Klieštik na kresťanskej konferencii v Nimnici 2020. Foto: Štefan Esztergályos

Na Slovensku sa už viac ako pätnásť rokov stretáva spoločenstvo kresťanských podnikateľov. Práve podnikateľské prostredie výrazne zasiahla pandémia a opatrenia s ňou spojené. O tom, ako vyzerá a funguje toto spoločenstvo podnikateľov, ako sa podnikatelia pasujú s pandémiou i o blížiacej sa kresťanskej konferencii pre podnikateľov sme hovorili s Ľubomírom Klieštikom, majiteľom spoločnosti Kamenárstvo Klieštik, vedúcim spoločenstva kresťanských podnikateľov. 

Vediete spoločenstvo kresťanských podnikateľov. Ako toto spoločenstvo funguje?

Stretávame sa väčšinou u samotných podnikateľov v ich firmách. Nakoľko sa spoločenstvo za tých viac ako pätnásť rokov rozrástlo, rozdelili sme sa na tri skupiny. Jedna je na východnom Slovensku, druhá na západnom a tretia je v strede. Snažíme sa stretávať jeden mesiac v danom regióne a na ďalší mesiac robíme spoločné stretnutie, kam môžu prísť všetci naraz. Tieto spoločné stretnutia máme väčšinou v Kláštore pod Znievom u Vladka Masláka. Samozrejme, s výnimkou v čase lockdownov. 

Koľko členov má toto spoločenstvo a čo je obsahom vašich stretnutí?

Spoločenstvo má v súčasnosti do dvesto členov. Na stretnutia chodia podľa svojich možností, býva tam od desať do tridsať ľudí. Väčšinou začíname o deviatej ráno a prvým bodom sú raňajky. Niektorí totiž musia cestovať aj dlhšie, kým sa k nám dopravia. Po raňajkách je spoločná modlitba a na tento čas ja osobne dávam zvláštny dôraz. Väčšinou tam chodia muži a keď sa muži spoločne modlia, chvália Boha, je to veľmi vzácny čas. A keď sú to podnikatelia, má to ešte ďalší špeciálny rozmer. Po modlitbe nasleduje príhovor, prednáška buď biznisová, alebo duchovná a potom je priestor, aby sa ľudia mohli zdieľať o tom, čo prežívajú, ako sa majú, čo sa im podarilo alebo naopak, čo ich trápi. Na záver sa ešte raz krátko modlíme za veci, ktoré z toho stretnutia vyvstali. Či už dobré alebo ťažké a modlíme sa za jednotlivé potreby. 

Cez lockdowny nebolo možné sa stretávať, no situácia sa zlepšila. Obnovili ste už vaše stretnutia?

Už áno. Chceli sme ešte pred konferenciou spraviť regionálne stretnutia a tie sme stihli. Cez lockdowny to bolo ťažšie. Buď sme robili online stream, alebo sme posielali online vyučovania a aspoň takto sme to suplovali. No už sa nám podarilo aj fyzicky stretnúť.

Aká je situácia medzi podnikateľmi? Ako pandémia zasiahla ich biznisy?

Je to zvláštne, ale nájdu sa od extrémnych prípadov, kde korona zasiahla tvrdo a ťažko, až po prípady, kde podnikatelia cez pandémiu fungujú lepšie ako pred ňou. Teší ma, že mnoho podnikateľov to zvláda. Veľká časť dokázala svoje podnikanie udržať a nezanedbateľná časť ho dokázala dokonca viesť spôsobom, že pandémia im priniesla aj dobré veci.

Keď hovoríme o spoločenstve, dokážu si títo podnikatelia navzájom aj pomáhať? Spomínali ste, že niektorým bolo ťažko, no iným sa darilo, dochádza medzi vami aj k vzájomnej pomoci?

Urobil som v tom niekoľko krokov, snažil som sa ľudí prepojiť. Oslovil som všetkých, ktorí vedeli niečo ponúknuť, s otázkou, aké majú prebytky, ponuky, služby a niekoľkokrát som to aj s kontaktami hromadne rozposlal, aby sa vedeli vzájomne poprepájať. No nemám informácie o tom, aké ovocie to prinieslo. Tým, že lockdowny prichádzali náhle, snažil som sa improvizovať.

Pre podnikateľov je čas mimoriadne vzácny, dobre si premyslia, ako ho využijú. Čo ich motivuje prichádzať na tieto stretnutia, ako ste spomínali, raz mesačne?

Sú podnikatelia, ktorí majú veľmi veľké podnikania a veľa vecí na riešenie, no napriek tomu zanechajú na poldeň – deň svoju firmu, aby sa dostali na toto stretnutie, lebo cítia, že ich to obohacuje. Často hovorím, že podnikateľa najlepšie pochopí podnikateľ. Kráčajú po podobnej ceste a keď sú medzi podnikateľmi, vedia, že sú v skupine, ktorá im rozumie. Lebo keď podnikateľ hovorí nepodnikateľovi o tom, čo je to mať alebo nemať na výplaty, na dlhy, DPH, na dane, čo je to mať zamestnancov alebo ich hľadať, alebo naopak, mať veľa zamestnancov a nevedieť, akú prácu im dať, o rôznych ťažkostiach, s ktorými sa podnikatelia boria, ťažko tomu porozumie, ani to nie je úplne možné. Prirovnám to k tomu, že aj kňaza v plnosti a najlepšie pochopí len brat v kňazskej službe. Preto aj podnikateľa najlepšie pochopí priateľ podnikateľ. Ďalšou vecou je, že ten rozmer, že sa spoločne modlíme a snažíme sa hľadať Božiu vôľu a dať mu priestor, podnikatelia, ktorí nie sú veriaci, nemajú možnosť použiť.

Budúci týždeň sa uskutoční kresťanská konferencia pre podnikateľov, o ktorej sme písali už aj u nás v Štandarde. Ste jedným z vizionárov tejto konferencie. Čo ste pripravili pre účastníkov tentokrát?

Naša konferencia má zvláštny formát. Kresťania majú totiž pomerne veľa možností ísť na kresťanské konferencie či duchovné akcie. Podnikatelia majú tiež dosť veľa možností ísť na konferencie o podnikaní. My sme tieto dva rozmery spojili. Záleží nám na tom, aby naša konferencia bola spojením podnikateľského prostredia s duchovným prostredím a časom modlitby. Týmto je naša konferencia jedinečná a veľmi sa teším, že sa nám to aj darí. Majú tu dôležité miesto aj podnikateľské prednášky, aj čas modlitby. Tento rok sa budeme zameriavať na dva smery, ktoré sa aj v tomto období ukazujú ako kľúčové. Jedným je online marketing. Zvlášť keď sú obchody pozatvárané, všetok obchod sa presúva na pôdu internetu. Mnoho podnikateľov má veľký potenciál pre rast v tomto smere.

Druhým smerom, ktorému sa budeme na konferencii venovať, je líderšip, teda akým spôsobom sa môžu podnikatelia učiť, ako lepšie viesť svojich ľudí.

Je možnosť prísť len na hlavný štvrtkový program alebo už v stredu popoludní. Aký program ste pripravili?

Program je koncipovaný tak, aby prvé popoludnie a večer boli skôr oddychové. Podnikatelia budú mať možnosť porozprávať sa, stráviť príjemný čas, budú tam aj témy na zamyslenie, no program je skôr oddychový. Druhý deň, hlavný program je modelovaný viac tak, aby v ňom bol priestor hlavne na vyučovanie a duchovný program. Je možné zúčastniť sa aj len štvrtkového programu. Ponúkame aj možnosť sledovať štvrtkový program prostredníctvom live streamu a po konferencii následne ďalších 20 dní prístup k archívu pre tých podnikateľov, ktorým sa nebude dať z rôznych dôvodov prísť. 

Môžu na konferenciu prísť aj nepodnikatelia? 

Určite áno. Odporúčam, aby podnikatelia na konferenciu vzali aj svojho manželského partnera, prípadne staršie deti, aby sa mohli pozrieť na túto zaujímavú cestu podnikania. Niektorí podnikatelia tam berú aj svojich zamestnancov, lebo je to dobrý čas, ktorý môžu stráviť spolu, a zároveň má pre nich hodnotu to, čo tam odznie, a že to môžu počuť aj ich zamestnanci. Podnikatelia sú tam v silnej väčšine, no áno, chodia tam aj nepodnikatelia. 

Ako sa dá s vami skontaktovať, či už kvôli konferencii alebo spoločenstvu kresťanských podnikateľov?

Všetko o konferencii sa dá nájsť na stránke rozvijame.sk. Prihlásiť sa na prezenčnú účasť na konferencii je možné do nedele 13. júna. Po tomto termíne už len na sledovanie streamu. Na stránke sú zavesené aj prednášky, ktoré sme posielali podnikateľom počas lockdownov. Ak by mal niekto záujem dozvedieť sa viac o spoločenstve, môže ma priamo kontaktovať mailom. Mnohí prídu na naše stretnutie prvýkrát len nezáväzne sa pozrieť. Je to, samozrejme, možné. Viacerí z nich sa potom rozhodnú v stretnutiach pokračovať. 


Ďalšie články