Krajskému kontrolórovi poslanci odklepli maximálnu ročnú odmenu

Hlavnému kontrolórovi TSK Pavlovi Zigovi odklepli krajskí poslanci maximálnu ročnú odmenu. Hlavnému kontrolórovi TSK Pavlovi Zigovi odklepli krajskí poslanci maximálnu ročnú odmenu. Foto: TSK

TRENČÍN – Len niečo viac ako poldruha hodiny trvalo dnešné prvé tohtoročné rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Najspokojnejší z neho odchádzal hlavný kontrolór Pavol Zigo, ktorému župní poslanci odklepli maximálnu ročnú odmenu.

Podľa zákona o samospráve vyšších územných celkov je plat kontrolóra stanovený vo výške 70 percent platu predsedu samosprávneho kraja vrátane paušálnych náhrad. Zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu do výšky 30 percent súhrnu platov.

Pavol Zigo pôsobí v kontrolórskej funkcii od novembra 2020 a je to jeho tretia odmena. V roku 2022 mu ju poslanci schválili na úrovni 20 percent súčtu mesačných platov, vlani boli už štedrejší a Zigo dostal maximálnu ročnú odmenu. Takú istú vo výške 30 percent súhrnu platov mu schválili aj tento rok.Poslanec Jozef Habánik z pozície predsedu komisie pre financie, rozpočet a investície pri predkladaní návrhu podotkol, že v minuloročnom pláne kontrolnej činnosti bolo schválených 52 kontrol a útvar kontrolóra tento plán splnil na 100 percent. Habánik špeciálne upozornil aj na kontrolu v neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, ktorej 50-percentným zakladateľom je TSK a ktorá podľa jeho slov mala významný vplyv na výkon ostatných kontrol.

„Vykonanou kontrolou boli zistené závažné nedostatky vyplývajúce zo zle nastaveného systému finančného riadenia organizácie, ktoré malo za následok porušenia zmluvných podmienok ustanovených v zmluvách o poskytnutí dotácie a finančného príspevku na rok 2022 a zároveň zákona o finančnej kontrole a z toho vyplývajúce porušenia zákona o rozpočtových pravidlách a zároveň porušenia finančnej disciplíny s povinnosťou vrátenia neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu TSK prostredníctvom finančného príspevku a dotácie za rok 2022. Celková čiastka vrátených finančných prostriedkov predstavovala sumu viac ako 32-tisíc eur,“ poznamenal Habánik.Do diskusie k schváleniu kontrolórskej odmeny sa nikto ďalší nezapojil, z 33 prítomných poslancov hlasovalo za schválenie odmeny 32, zdržal sa len poslanec Michal Ďureje. Zaujímavé je, že ani jeden z hlasujúcich neprejavil záujem o presné vyčíslenie sumy odmeny, ale všetci sa uspokojili s percentuálnym vyjadrením.

Pravdou je, že ani pre verejnosť nie je jednoduché zistiť, koľko eur navyše „pípne“ kontrolórovi Zigovi v januárovej výplate. Kým totiž platy hlavných kontrolórov miest a obcí sú verejne známe na základe zákonnej tabuľky a odvíjajú sa od veľkosti samosprávy a priemernej mzdy v národnom hospodárstve, plat župného kontrolóra je stanovený ako 70 percent platu župana.Väčšina z ôsmich slovenských županov vo vlaňajších majetkových priznaniach priznala ročný príjem vo výške približne 65-tisíc eur, z čoho možno predpokladať ročný príjem kontrolórov na úrovni 45-tisíc eur. V takom prípade by 30-percentná ročná odmena pre Pavla Ziga predstavovala 13 500 eur.


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...