Tri župné gymnáziá čaká veľká zmena

ústna maturita na Gymnáziu Andreja Sládkovièa Zverejnili maturitnú tému z cudzieho jazyka. Foto: Branislav Račko/TASR

ŽILINA – Tri župné gymnázia v Žilinskom samosprávnom kraji zmenia svojho zriaďovateľa. Vedenie kraja sa dohodlo s mestskými samosprávami v Rajci, Turzovke a Liptovskom Hrádku, že na nich presunie zriaďovateľské kompetencie a východno-vzdelávací proces terajších gymnázií budú od 1. septembra 2024 zabezpečovať spojené školy v týchto mestách.

Kým v Turzovke už takáto škola existuje, v Rajci a Liptovskom Hrádku ešte len vzniknú. Podľa riaditeľa Úradu ŽSK Ondreja Buzalu je presun zriaďovateľských kompetencií na troch menších gymnáziách úvodným krokom plánovanej racionalizácie siete stredných škôl.

„Nejde o rušenie gymnázií a pri celkovej pripravovanej racionalizácii stredoškolského systému ani neplánujeme rušiť stredné školy, aby sme nespustili nekontrolovateľný proces následného vytvárania nových stredných škôl, ktoré nebudú pod našou gesciou,“ poznamenal Buzala.

https://zilina.standard.sk/2948/celkova-dlzoba-kraja-presahuje-83-milionov-eur/

Doplnil, že gymnáziá v Turzovke, Rajci i Liptovskom Hrádku sú z pohľadu počtu žiakov dlhodobo poddimenzované. „Už niekoľko rokov tak v rámci rozpočtu dotujeme tieto školy a uberáme z príspevku tým stredným školám, ktoré sú počtom žiakov silnejšie,“ dodal Buzala.

Žilinská županka Erika Jurinová naznačila, že základným racionalizačným pravidlom v budúcnosti by mohlo byť sceľovanie školských areálov v jednotlivých mestách. „Vytvárali by sme študentské kampusy tak, ako sa o to snažia aj v iných krajoch. Začali sme tromi školami, kde sme našli spriaznenosť u samospráv a ochotu zobrať zriaďovateľskú ťarchu na seba a ďakujem tamojším primátorom, že sa do tohto náročného procesu pustili,“ podotkla Jurinová.

https://zilina.standard.sk/2725/den-d-sa-blizi-ako-je-zilina-pripravena-na-zmenu-parkovania/

Na všetkých gymnáziách v Žilinskom kraji v tomto roku študuje spolu približne 9 600 žiakov, pričom na pätnástich gymnáziach v zriaďovateľskej pôsobnosti župy je ich 5 342. Všetky tri spomenuté gymnáziá, kde sa budú presúvať zriaďovateľské kompetencie na mestá, sú veľkostné menšie a predovšetkým lokalizované v hraničných častiach Žilinského kraja.

Gymnázium v Turzovke má aktuálne 103 žiakov a zhruba polovičnú naplnenosť školských kapacít. Gymnázium v Liptovskom Hrádku je naplnené len na niečo viac ako 40 percent a navštevuje ho 122 žiakov, pričom ešte pred štyrmi rokmi ich bolo o šesť desiatok viac. Len na 30 percent svojej kapacity je naplnené Gymnázium Rajec, ktoré navštevuje 74 žiakov. Výchovno-vzdelávací proces troch spomenutých gymnázií preberú takzvané spojené školy.

https://zilina.standard.sk/2631/je-rozhodnute-pozrite-sa-kam-pojde-20-milionov-z-uveru/

Kým v Turzovke už takáto škola funguje pod názvom Spojená škola Juraja Thurza, v Liptovskom Hrádku a Rajci budú musieť vzniknúť spojením gymnázia a existujúcej základnej školy. V prípade Rajca sa pôvodne Žilinský samosprávny kraj usiloval o dohodu so Žilinskou diecézou. Tá tu prevádzkuje Katolícku spojenú školu, ktorého súčasťou je aj Gymnázium Andreja Škrábika. Žilinská diecéza však ponuku neakceptovala, a tak sa rokovania presunuli na radnicu s tým, že rajecká samospráva je ochotná prebrať zriaďovateľské kompetencie o ŽSK.

https://zilina.standard.sk/2923/martincania-sa-mozu-tesit-vo-stvrtok-otvoria-v-meste-super-lacny-obchod/

Príslušné zmeny v sieti stredných škôl k 1. septembru 2024 schválilo 35 hlasmi zastupiteľstvo ŽSK. Teraz sa celý legislatívny proces presunie na mestá, keďže s avizovanými zmenami musia vysloviť súhlas mestské zastupiteľstvá v Turzovke, Liptovskom Hrádku, Rajci.


Ďalšie články