Scénická žatva už klope na dvere

hra V úvode Scénickej žatvy 2023 sa predstaví víťaz kategórie recitačné kolektívy a divadlá poézie detí, Hviezdoslavov Kubín 2023. Foto: NOC

MARTIN – Minuloročným jubilejným 100. ročníkom sa dejiny Scénickej žatvy neskončili. Už o pár dní príde na scénu ďalší ročník. Festival neprofesionálneho divadla sa tohto roku začne 30. augusta a vyvrcholí 2. septembra.

Na vrcholnej prehliadke ochotníckeho divadla sa predstavia víťazné ochotnícke divadelné súbory a recitátori z celoštátnych postupových súťaží ako Belopotockého Mikuláš, Zlatá priadka, FEDIM či Hviezdoslavov Kubín.

Okrem víťazných inscenácií a umeleckých prednesov z celého Slovenska si návštevníci festivalu môžu vybrať aj jednu zo šiestich tvorivých dielní.

„Chceli sme ochotníkom ponúknuť čo najširšie možnosti na rozvíjanie ich schopností. Tradične sa nám ako prvé naplnili herecké dielne, ale záujem je aj o dielňu réžie s Jánom Šimkom, písania dramatických textov s Karolom D. Horváthom či o kostýmovú tvorbu so Zuzu Hudekovou,“ povedal programový riaditeľ festivalu Matej Moško.

Novinkou je, že tradičný časopis Javisko bude zmenený na webový magazín s názvom javisko.sk. V bezplatnej kritickej dielni javisko.sk získajú účastníci praktické skúsenosti s kritickým myslením o divadle a hodnotením divadelného diela. Vyskúšajú si písanie recenzie, úvahy, ale aj anotácie či tvorby rozhovoru. „Tie najpodnetnejšie práce, ktoré počas workshopu vzniknú, samozrejme, budeme publikovať aj na online platforme javisko.sk,“ doplnila šéfredaktorka nového portálu Diana Laciaková.

Program najstaršieho stredoeurópskeho festivalu amatérskeho divadla pripravil hlavný organizátor Národné osvetové centrum v spolupráci s mestom Martin a Turčianskym kultúrnym strediskom.

Scénická žatva 2023 (uskutoční sa na viacerých miestach v Martine – Národný dom, Štúdio Slovenského komorného divadla, kaviareň Brept, Barmuseum, Biely stan, Divadelné námestie) bude znovu pastvou pre oči. Naučíte sa tam hrať, režírovať, písať aj vyrábať kostýmy.


Ďalšie články