Britský súd: Deti sa nemôžu rozhodovať o liečbe na zmenu pohlavia

Ilustračný obrázok. Foto: Pixabay.com

Je nepravdepodobné, že deti mladšie ako 16 rokov dokážu zhodnotiť dopady liečby na zmenu pohlavia. Rozhodol o tom najvyšší súd vo Veľkej Británii a zastavil tak prax, pri ktorej lieky na zastavenie puberty dostávali aj oveľa mladšie deti túžiace po zmene pohlavia.

Tavistock Centre, ktorá ako jediná klinika v Spojenom kráľovstve poskytuje služby rozvoja rodovej identity (GIDS), je z rozsudku najvyššieho súdu sklamaná.

Jedna z jej klientok, dnes 23-ročná Keira Bellová, ktorá vec spolu s ďalšou osobou dotiahla pred súd, je však nadšená, že lieky zastavujúce pubertu súd odporučil podávať iba osobám starším ako 16 rokov schopným uvedomiť si dôsledky takéhoto konania.

Doterajší stav dovoľoval britským lekárom takmer bez akýchkoľvek legálnych prekážok predpisovať hormonálnu terapiu na zastavenie pubertálnych zmien aj deťom, ktoré mali len 10 či 11 rokov. Rozhodnutím súdu je potešený britský Národný zdravotnícky systém (NHS), ktorý v stanovisku uviedol, že víta jeho zrozumiteľnosť.

„Je vysoko nepravdepodobné, že by dieťa mladšie ako 13 rokov dokázalo dať súhlas s podávaním liekov na blokovanie puberty. Je tiež otázne, či dieťa vo veku 14 alebo 15 rokov dokáže pochopiť a zvážiť dlhodobé riziká a následky podávania takýchto liekov. S rešpektom k mladým osobám nad 16 rokov, zákonný predpoklad je, že dokážu dať informovaný súhlas s liečbou,“ píše sa v rozhodnutí trojice sudcov britského najvyššieho súdu.

V Británii ide o prvé rozhodnutie súdu, ktoré poskytuje silný právny rámec na predpisovanie liekov na zastavenie puberty.

Aj v prípade osôb starších ako 16 či 17 rokov sudcovia v rozhodnutí uvádzajú, že by bolo vhodné, aby do rozhodovania o podaní blokátorov pohlavného vývoja boli zapojené aj súdy.

Neskoro na rozmyslenie

Keira Bellová, ktorá sa narodila ako dievča a v šestnástich odštartovala zmenu pohlavia, pred súdom tvrdila, že klinika Tavistock ju mala pred započatím hormonálnej terapie viacej presviedčať a konfrontovať ju s následkami, ktoré bude mať.

Pre BBC uviedla, že po rokoch prestala byť so svojím rozhodnutím zmeniť pohlavie spokojná a ľutuje ho. Pre ňu je však už neskoro, keďže už je po obojstrannej mastektómii, teda odstránení prsných žliaz a branie testosterónu, ktoré zväčša nasleduje po hormonálnej terapii na zastavenie puberty, jej natrvalo zmenilo hlas aj telesné ochlpenie.

„Vzhľadom na dlhodobé následky klinického zásahu v tomto prípade a vzhľadom na to, že liečba je inovatívna a experimentálna, konštatujeme, že kliniky by mali k týmto prípadom kontaktovať súd ešte pred začatím liečby,“ uvádza súd.

Nezvratné zmeny

Klinika Tavistock však tvrdí, že vždy pristupuje k takejto terapii obozretne. Charitatívna organizácia Mermaids, ktorá pomáha osobám s rodovou identitou, dodáva, že ľudia dlho čakajú, aby sa k takejto hormonálnej liečbe vôbec dostali, a argumentuje tým, že môže zachrániť životy. Vraj len veľmi málo ľudí neskôr svoje rozhodnutie zmeniť pohlavie ľutuje.

Tvrdenie charity Mermaids o tom, že nie je veľa ľudí, ktorí rozhodnutie zmeniť pohlavie ľutujú, nebude tak celkom pravda. Je ich totiž zrejme dosť na to, aby v Kanade, Spojených štátoch aj Británii už existovali organizácie založené s cieľom pomáhať stovkám transrodových ľudí, ktorí v minulosti už podstúpili zmenu pohlavia a chcú sa „vrátiť“ späť k svojmu pôvodnému pohlaviu.

Spolu s Bellovou bola súčasťou prípadu aj matka 15-ročnej autistickej dcéry, ktorá na klinike Tavistock čaká na liečbu. Tá pre britskú štátnu televíziu uviedla, že sa neobáva ani tak samotnej zmeny pohlavia svojej dcéry, ale toho, že to nebude správne.

Blokovaním puberty sa to nekončí

Právnici dvojice žien na súde argumentovali tým, že je veľmi pravdepodobné, že deti, ktoré začnú brať hormóny na blokovanie pohlavného vývoja, neskôr prejdú aj na branie hormónov opačného pohlavia. Teda testosterónu v prípade dievčat a estrogénu v prípade chlapcov. Tieto zmeny sú už potom nezvratné, nehovoriac o chirurgických zákrokoch, ktoré sú poslednou fázou zmeny pohlavia.

Jeden z právnikov rozhodnutie súdu o podávaní liekov blokujúcich pubertu označil za historické, pretože chráni deti trpiace pohlavnou dysfóriou. Ide o poruchu vznikajúcu pri nesúlade s pohlavím, s ktorým sa jedinec narodil. Ak sa priradené pohlavie nezhoduje s pohlavnou identitou človeka, takejto osobe hovoríme transgender. Slovo dysfória znamená stav úzkosti, rozladenosti či poruchy nálady, ktoré súvisia s pohlavím a pohlavnou identitou.

Lieky na zastavenie pohlavného vývoja v puberte sa dostali do pozornosti zdravotníkov aj médií už dávnejšie, keďže nie sú známe ich dlhodobé účinky. Ich obhajcovia tvrdia, že majú dať deťom s pohlavnou dysfóriou čas na rozmyslenie, keďže zastavia pubertálny vývoj, a teda aj vývoj pohlavia, v ktorom sa tieto osoby narodili.

Transsexualita ako módny trend

S pohlavnou dysfóriou sa rodí približne 1 z 30-tisíc narodených chlapcov a jedno zo 100-tisíc dievčat. Odhaduje sa, že asi 0,005 až 0,014 percenta osôb narodených ako muži a 0,002 až 0,003 percenta osôb narodených ako ženy by malo diagnostikovanú rodovú dysfóriu.

Nejde však len o skutočné ochorenie, ktoré skutočne postihuje len zlomok percenta populácie, ale o zmeny pohlavia ako také. Tie sa dostávajú do povedomia verejnosti, deti nevynímajúc, aj vďaka médiám, ktoré často nekriticky propagujú príbehy transrodových ľudí, robia z nich hrdinov a ukazujú ako vzory. Tie môžu preberať aj deti, ktoré netrpia žiadnou formou pohlavnej dysfórie. O to viac, ak ich v tom podporujú alebo ich do toho dokonca tlačia ich vlastní rodičia.

Príklad toho, že túžba po zmene pohlavia nemusí byť výsledkom pohlavnej dysfórie, je dokument televíznej spoločnosti HBO s názvom Transhood (Transrodové detstvo), v ktorom počas piatich rokov sledovali štyri deti z Kansas City vo veku 4, 7, 13 a 15 rokov vychovávané ako opačné pohlavie.

Štvorročného chlapca menom Phoenix berie jeho matka v dokumente do unitárneho kostola na omšu, kde s ním pred oltárom veriacim oznámi, že Phoenix je v skutočnosti dievča. Chlapec to však odmieta potvrdiť a hovorí, že sa hanbí, na čo opäť zasiahne jeho mama. Phoenix by vám rád povedal, že je dievča a praje si byť označovaný zámenami ‚ona‘ a ‚jej‘“, hovorí jeho matka.

Phoenixova matka však v dokumente nakoniec priznáva, že nemala pravdu a urobila chybu, keď ho tlačila do toho, aby bol dievčaťom. Uvádza, že jej syn sa narodil ako chlapec a chlapcom aj zostane. Sedemročný chlapec Avery, ktorého matka tlačí do toho, aby prijal svoje „dievčenské“ pohlavie až také šťastie nemal.

Avery, ktorý sa v roku 2016 objavil na titulnej strane časopisu National Geographic s nadpisom „Rodová revolúcia“ s fotením nesúhlasil. Presviedčať ho musela matka. Podľa Averyho matky je „jej úloha ako transrodovej osoby zmena sveta pre ostatné deti“.

Ďalšie články od Tomáš Pilz
Ďalšie články