Lockdown skôr stmeľuje vzťahy a posilňuje manželstvo

Alojz Klimo: Rodina (1959).

Pred pár mesiacmi sa objavili úvahy, že koronový lockdown spôsobí nárast rozvodovosti. Britská pro-rodinná nadácia Marriage Foundation však v novembri zverejnila štúdiu, z ktorej vyplýva, že v Spojenom kráľovstve zrejme žiadny rozvodový boom nebude.

Štúdia s názvom Posilnil lockdown manželstvá? analyzovala dáta získané z prieskumu na 2 559 rodičoch, ktorý uskutočnila University of Essex v júni 2020, teda v čase lockdownu.

Jednou zo zisťovaných otázok bolo, ako sa zmenil vzťah s manželom či partnerom od vypuknutia pandémie koronavírusu. Väčšina manželov (71 percent) uviedla, že sa ich vzťah nezmenil, 20 percent odpovedalo, že sa zlepšil, a 9 percent odvetilo, že sa zhoršil. To znamená, že pozitívny vplyv lockdownu bol dvakrát častejší ako jeho negatívny vplyv.

Lockdown najhoršie vplýval na kohabitujúce matky, z ktorých až 22 percent uviedlo, že sa ich vzťah zhoršil, čo je 3,3-krát viac ako v prípade zosobášených matiek.

Zmena vzťahov počas lockdownu. Zdroj: Marriage Foundation

Nešťastie, lezenie si na nervy, hádky

Hoci zhoršenie vzťahu u deviatich percent respondentov sa môže zdať stále veľa a môže to byť zdrojom nárastu rozvodov, dobré je sa pozrieť aj na iné otázky prieskumu a porovnať ich s bežným obdobím pred lockdownom. 

Keďže ide o longitudálny výskum, respondentom položili mnohé otázky opakovane už v minulosti. Štúdia porovnala júnové výsledky s normálom z rokov 2017 až 2019 a zistila, že medzi nimi nie sú výrazné rozdiely.

Ďalšie otázky sa zamerali na to, či sú respondenti vo vzťahu šťastní, či si lezú na nervy, hádajú sa, ľutujú, že sú spolu, alebo či zvažujú rozvod. Z porovnania s normálom je jasné, že určité percento respondentov uvádzalo problémy pred koronou i počas nej. Niektoré výsledky sa mierne zlepšili, iné zase zhoršili (napríklad pocit nešťastia u zosobášených), celková výrazná zmena však nenastala.

Vo všeobecnosti platí, pred koronou i počas nej, že matky majú horšie výsledky ako otcovia a kohabitujúci rodičia majú horšie výsledky ako zosobášení. Vo všetkých kategóriách vychádzajú z toho najhoršie kohabitujúce matky.

Štúdia porovnala júnové (koronové) výsledky so zaznamenanými údajmi od vydatých a kohabitujúcich matiek (získaných v rokoch 2009 – 2010), ktorých vzťah sa do roka rozpadol. Išlo o vybranú vzorku žien, o ktorých sa s odstupom času vie, že v čase poskytnutia údajov bol ich vzťah na ceste k rozpadu. Oproti tejto vzorke dopadli koronové výsledky podstatne lepšie, čo je jeden z dôvodov, prečo autori štúdie neočakávajú rozvodový boom.

Zvažovanie rozvodu výrazne pokleslo

Z hľadiska zachovania vzťahov sa pravdepodobne ako najdôležitejšia ukázala otázka, či rodičia v poslednom čase aktívne zvažovali rozvod, respektíve rozchod. Výsledky boli prekvapivo dobré.

Napríklad ženatí muži si síce vo všetkých skúmaných oblastiach mierne pohoršili, avšak pri otázke, či zvažujú rozvod, zaznamenali pokles z 2,5 percenta na 0,7 percenta. Celkovo, u každej skupiny respondentov zaznamenali oproti predkovidovému normálu pokles zvažovania rozvodu (rozchodu) o približne dve tretiny .

Zmena vzťahov počas lockdownu. Zdroj: Marriage Foundation

Autori zakončujú svoju štúdiu slovami: „Tak bude rozvodový boom? Odpoveď sa zdá jasná. Nie.“

Hoci sa táto štúdia zameriavala na vzťahy medzi rodičmi, zosobášenými aj nezosobášenými, vyšli z nej ďalšie závery. Lockdown viedol k výraznému zlepšeniu vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Autori sa odvolávajú na iné štúdie, podľa ktorých 26 percent rodičov uviedlo, že ich vzťah s deťmi sa zlepšil, kým len 4 percentá zaznamenali zhoršenie.

Pandémia posilnila manželstvá aj v USA

Aj z Amerického prieskumu rodiny vyplýva, že pandémia má skôr pozitívny vplyv na existujúce vzťahy, zvlášť na manželstvá. Z prieskumu vykonaného na 3 000 respondentoch v júni tohto roka vyplýva, že až 56 percent opýtaných si vďaka pandémii koronavírusu viac váži svojho partnera (u zosobášených 58 percent), kým len 10 percent s týmto tvrdením nesúhlasí. Na otázku, či pandémia prehĺbila oddanosť vo vzťahu, odpovedalo kladne 47 percent opýtaných (u zosobášených 51 percent) a nesúhlasne 9 percent.

Pandémia priniesla mnohých ľuďom finančné problémy, ktoré môžu byť výrazným zdrojom stresu a životnej neistoty. No práve v tejto skupine oceňujú manželstvo ešte viac. Až 65 percent zosobášených respondentov, ktorým pandémia zhoršila finančnú situáciu, uviedlo, že si viac váži svojho manžela či manželku, a 60 percent z nich povedalo, že oddanosť voči ich manželstvu sa ešte viac prehĺbila.

Z výskumu ďalej vyplýva, že podiel zosobášených ľudí, ktorí si myslia, že ich manželstvo je v kríze, klesol zo 40 percent v roku 2019 na 29 percent v roku 2020. Aj tento ukazovateľ naznačuje, že nárast rozvodov vyvolaný pandémiou je v USA nepravdepodobný.

Uvedenú prognózu podporujú štatistiky niektorých amerických štátov, ktoré zverejňujú údaje o množstve podaných návrhov na rozvod. Vyplýva z nich, že v prvej polovici tohto roka podali menej návrhov na rozvod ako za predchádzajúci rok.

Manželstvo pomáha na stres

Harry Benson, spoluautor spomínanej britskej štúdie, si myslí, že „hoci množstvo stresu v rodičovských vzťahoch pre neistotu v zamestnaní, vo financiách a nemožnosť ísť von alebo sa socializovať stúpalo, zdá sa, že lockdown upevnil záväzok zosobášených rodičov. Skrátka sa zdá, že mnohí zistili, že tráviť viac času s partnerom bola pozitívna skúsenosť“.

Aj podľa amerického profesora sociológie Brada Wilcoxa „v čase veľkej krízy väčšina ľudí vníma svojho manžela ako zdroj podpory, a nie ako prekážku“.

Všetko zlé je na niečo dobré. Obmedzenie kontaktov v čase pandémie spôsobí pokles počtu uzavretých manželstiev, čo je zlá správa. No pandémia s najväčšou pravdepodobnosťou pomôže mnohým manželom a rodinám, aby spolu trávili viac času. Pre niektoré vzťahy to môže byť nepríjemná skúsenosť. No pre manželov, ktorí sú si vzájomne oddaní a chcú spolu tráviť viac času, je to cenný dar.

Veselé Vianoce a naplno využitý lockdown, milé rodiny!

Ďalšie články od Patrik Daniška
Ďalšie články