Úspech festivalu Vansovej Lomnička: Viac ako 50-ročný archív zdigitalizovali

Foto: archív Evy Kollárovej

Digitálny archív Vansovej Lomničky sa po dvojmesačnej práci podarilo v druhej polovici decembra zrealizovať. Do digitálnej podoby realizátori projektu dostali skoro 5-tisíc preskenovaných a prefotených strán vzácneho materiálu. Niektoré pre svoje poškodenie museli prejsť digitálnou rekonštrukciou.

Vansovej Lomnička je celoslovenský festival umeleckého prednesu, ktorý sa každoročne organizuje v meste Stará Ľubovňa. Súťaž sa koná od roku 1967 na počesť slovenskej spisovateľky a zakladateľky prvého ženského časopisu Dennica Terézie Vansovej. Tá istý čas žila aj v dedine Lomnička, ktorá sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa. Podľa toho vznikol aj názov.

V októbri 2020 sa mal konať 53. ročník, ale pre pandémiu sa festival musel odložiť na neskôr. Súťaže sa každoročne zúčastňujú ženy z rôznych kútov Slovenska alebo aj zahraničia, napríklad Poľska a srbskej Vojvodiny. Pre zhoršenú situáciu organizátori nový termín festivalu momentálne nevedia. Uvažujú aj o online forme, kde by sa mohli ženy predstaviť so svojím prednesom.

Za viac ako 50 rokov sa nazhromaždil rozsiahly archív materiálov. Ten sa zachoval aj vďaka dôslednosti zakladateľa Vansovej Lomničky, stredoškolského profesora, Štefana Popoviča, zároveň aj prvého držiteľa ceny Lomnička. Okrem Štefana Popoviča, ktorý zomrel v roku 2013, materiály zdigitalizovali aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Foto: archív Evy Kollárovej

„Samotnej digitalizácii predchádzalo dôsledné triedenie materiálu a jeho zaznamenanie. Niektoré písomnosti sa pre poškodenie nedali skenovať, museli sa nafotiť. Až po tejto príprave sa dostali k odborníkovi, ktorý všetok materiál digitálne upravil, zrekonštruoval a roztriedil,“ spomína na začiatok digitalizácie Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže MsÚ v Starej Ľubovni. Dokumenty digitálne reštauroval študent vysokej školy Daniel Lazorčák.

Zdigitalizovaný archív obsahuje spomienky na spisovateľku, staré fotografie, zápisy zo súťaží, hodnotenia poroty, ktoré boli vtedy písané ešte rukou, najstaršie bulletiny alebo pozvánky. Realizátori ich teraz plánujú umiestniť do archívov, knižníc a múzeí. Konkrétne do Ľubovnianskej knižnice a archívu, Prešovského archívu, Matice slovenskej, Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Zatiaľ ide len o vybrané archívy, ale na požiadanie vedia materiály poskytnúť aj ďalším.

V budúcnosti plánujú zdigitalizovaný archív dať aj do internetovej podoby, čo by sa podľa Evy Kollárovej mohlo podariť do 55. ročníka Vansovej Lomničky.

Ďalšie články od Mária Koterbová
Ďalšie články