Červená streda: Božia cirkev nemá hranice, utrpenie kresťanov sa nás dotýka

Vigílnu svätú omšu v katedrále celebroval Mons. Jozef Haľko. Foto: Zuzana Kostková, Človek a viera

V súvislosti s celosvetovou kampaňou Červená streda sa na Slovensku konajú 23. novembra rôzne lokálne podujatia – farnosti, školy a komunity usporiadajú bohoslužby, modlitby či diskusie, desiatky kostolov a budov budú večer vysvietené červeným svetlom, symbolom utrpenia. Slováci tak dajú najavo svoju podporu tým, ktorí sú utláčaní pre svoju vieru.

Podľa posledných zistení nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi sa prenasledovanie kresťanov vo svete zhoršuje. Uvádza to aj najnovšia publikácia nadácie s názvom Trpiaci a zabudnutí. Najhoršia situácia je vo viacerých štátoch Afriky, kde sa zaznamenal prudký nárast teroristických útokov. Za útlakom kresťanov však stoja aj autoritárske režimy v Mjanmarsku a Číne či náboženský nacionalizmus v Indii a na Srí Lanke. Kresťanstvo dlhodobo ohrozuje aj politická nestabilita na Blízkom východe.

Tieto skutočnosti si v sobotu 19. novembra pripomenuli aj veriaci zhromaždení v Dóme sv. Martina v Bratislave, ktorí prišli na podujatie Skúšaní vo viere. Nadácia ACN ho organizovala prvýkrát ako sprievodnú udalosť Červenej stredy. Na vigíliovej svätej omši k slávnosti Krista Kráľa, ktorú celebroval Mons. Jozef Haľko, sa v homílii prítomným prihovoril Mons. Jules Boutros, biskup sýrsko-katolíckej cirkvi v Libanone. Na Slovensku strávil tri dni na pozvanie nadácie.

V nadväznosti na evanjelium poukázal biskup na obraz Krista ako kráľa, ktorý je aj v posledných chvíľach na kríži zaneprázdnený milosrdenstvom a obetou pre druhých. „Aj keď je cirkev prenasledovaná alebo trpí, stále by mala byť zdrojom nádeje, života a požehnania pre iných,” povedal Mons. Boutros.

Biskup Joules Boutros z Libanonu počas príhovoru po svätej omši v Dóme svätého Martina. Foto: Zuzana Kostková, Človek a viera

Počas svojej návštevy Slovenska pri stretnutiach s veriacimi zdôrazňoval, že Cirkev ako jedno telo sa nemôže v rozličných častiach sveta tváriť ľahostajne voči tým veriacim, ktorí inde trpia pre evanjelium. Ľahostajnosť je podľa neho horšia ako prenasledovanie, a preto poďakoval všetkým, ktorí prejavujú záujem o život cirkvi v iných krajinách. „Už to, že sa zaujímate, je veľká vec, už to je pomoc,” povzbudil veriacich najmladší biskup sveta.

„Toto podujatie sme organizovali prvýkrát, no veríme, že sa z neho stane každoročná sprievodná udalosť Červenej stredy. Som veľmi vďačný všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a modlili sa s nami za tých, ktorí sú prenasledovaní alebo trpia pre svoje vierovyznanie. Ďakujem všetkým účinkujúcim za ich silný odkaz. A ďakujem i za všetky dary, ktoré sme v rámci podujatia prijali,“ dodal Miroslav Dzurech, riaditeľ slovenskej pobočky nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Do Červenej stredy sa 23. novembra zapoja komunity z celého Slovenska. Vo farskom kostole v Pezinku sa napríklad bude konať diskusia s názvom Trpiaci pre vieru, na ktorej sa zúčastní aj slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Bratislavská farnosť Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici sa po večernej svätej omši zíde pri modlitbe pri neďalekom Bielom kríži, ktorý vysvietia červeným svetlom. Rôzne školy i spoločenstvá sa pripoja červeným oblečením. Vysvietený bude aj Most SNP v Bratislave.

Ďalšie informácie o Červenej strede sú dostupné na www.cervenastreda.sk.

ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi
Ďalšie články