Ako je to s dedičstvom bitcoinu

Bitcoin. Ilustračné foto: Pexels.com

Bitcoin je veľmi špecifický druh majetku. Je digitálny a pritom má povahu hotovosti (cashu), pretože držba bitcoinu nezahŕňa záväzky žiadnej tretej strany.

Ten, kto drží bitcoin, je plným pánom konkrétnych zostatkov, podobne ako je to pri bankovkách či zlatých zliatkoch. Hovorím však iba o situácii, keď majiteľ skutočne drží bitcoin na svojej vlastnej peňaženke, nie o účte na burze. To nie je držba bitcoinu, ale dlhu burzy voči používateľovi.

Vlastnenie bitcoinu znamená vlastnenie privátnych kľúčov, náhodných a veľmi dlhých čísel, ktoré sú v dnes spravidla vyjadrené v ľudsky čitateľnejšej podobe krátkeho zoznamu bežných anglických slov, takzvaného seedu. Nebude teda prílišným zjednodušením, keď vyhlásime, že vlastnenie bitcoinu sa rovná vlastneniu zoznamu 12 či 24 slov, alternatívne vlastneniu niekoľkých zoznamov s dvadsiatimi slovami (v prípade využitia takzvaného Shamir Backup). To je, samozrejme, trochu nezvyčajné, keď si uvedomíme, že hodnota takýchto zoznamov môže mať pri serióznych bitcoinových hodleroch hodnotu prevyšujúcu cenu ich domova.

V kontexte vlastnenia bitcoinu je úplne zásadné si uvedomiť, že dedičstvo nie je nič zaručené a dedičia môžu ľahko čeliť nemilej situácii, keď presne vedia, koľko zosnulý člen rodiny vlastnil bitcoinov, ale nemôžu sa k ním nikdy dostať. Napríklad preto, že zosnulý nemal svoj seed zapísaný, ale ho iba nosil v hlave.

Tým sa dostávame k jednému z hlavných princípov bezpečného vlastnenia bitcoinu a zaisteniu dedičstva: odstránenie centrálnych bodov zlyhania. Jedna z najväčších chýb, ktorú držitelia bitcoinu robia, je spoľahnutie sa na vlastnú pamäť. Tá je najhorším možným médiom na zaznamenanie kriticky dôležitých tajomstiev.

Bitcoinový seed sa musí vždy zaznamenať na analógovom médiu, ako je papier, či ešte lepšie oceľ (napríklad s využitím produktov Cryptosteel či Cryptotag). Za zváženie stojí aj využitie passphrase, čo je dodatočná ochrana seedu v podobe vlastného hesla/bezpečnostnej frázy, bez ktorej je seed samotný nepoužiteľný. Passphrase sa musí opäť zaznamenať na analógové médium a uschovať v inej lokalite než samotný seed. Pamätajte: žiadny centrálny bod zlyhania. Tento princíp nielenže napomôže našim pozostalým zdediť náš bitcoin, ale zároveň výrazne zníži pravdepodobnosť, že o bitcoin prídeme počas nášho života.

Druhým dôležitým princípom je informovanosť pozostalých. Našim manželkám a potomkom bude nanič, že si vytvoríme sofistikovaný systém seedov a passphrase, keď ho nebudú vedieť rozkľúčovať – prípadne ani nebudú tušiť, že sme počas života nejaký bitcoin vôbec držali.

Je preto dôležité mať istotu, že sa o našom majetku v prípade potreby dozvedia a budú k nemu mať prístup. To sa dá zabezpečiť buď informovaním počas života (a pravidelným pripomínaním, napríklad raz ročne), alebo spísaním „bitcoinového závetu“ – ten by však nemal byť súčasťou bežného závetu, pretože ten sa v niektorých krajinách môže stať verejným dokumentom a prilákať pozornosť zlodejov. Bitcoinový závet by mal dostatočne informovať o povahe dedičstva a možnostiach prístupu, zároveň by však nemal byť novým centrálnym bodom zlyhania napríklad v prípade nájdenia nežiaducim čitateľom.

Ak sa vám zdá, že zbytočne chodím okolo horúcej kaše namiesto toho, aby som napísal jasný návod, ako na to, potom vedzte: pri vlastnení bitcoinu neexistujú šablónovité riešenia. Iba vy ste suverénnym pánom svojho bitcoinu a je len na vás, ako si ho zabezpečíte. Existujú síce preverené riešenia ako Trezor a Cryptosteel, ale umiestnenie seedov a zabezpečenie ich dedičstva je vysoko individuálnou záležitosťou. Ste svojou vlastnou bankou – a to si vyžaduje osobnú zodpovednosť.

Tento článok sme odomkli vďaka spolupráci so spoločnosťou Numbrs.

Josef Tětek
Ďalšie články