Prihlásiť sa

Nadúmrtnosť na Slovensku bola v decembri takmer 20 percent. Vzrástli úmrtia na kardiovaskulárne choroby

Fotografia kríža, ilustračná snímka. Autor: Timotej Križka, Verbum/FB Fotografia kríža, ilustračná snímka. Autor: Timotej Križka, Verbum/FB

Nadúmrtnosť na Slovensku sa v decembri priblížila k hranici 20 percent a bola druhá najvyššia v roku 2022. Vyššiu celkovú nadúmrtnosť spôsobil predovšetkým nárast počtu zomretých na choroby obehového systému a dýchacej sústavy. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Z regionálneho hľadiska so zvýšeným počtom zomretých zápasil najmä Trenčiansky kraj, kde počet úmrtí takmer o tretinu prekročil predpandemický priemer. Ochoreniu COVID-19 podľahlo v decembri 93 osôb, bola ôsmou najčastejšou príčinou zomierania.

V poslednom mesiaci roka 2022 zomrelo na Slovensku viac ako 5 400 osôb, čo bol po marci a januári tretí najvyšší počet za posledných dvanásť mesiacov. Celkový počet zomretých bol o 17,8 percenta vyšší než priemerná hodnota rovnakého mesiaca rokov 2015 – 2019 pred nástupom pandémie. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v decembri 2022 zverejnených ŠÚ SR. Úrad navyše spresnil údaje za prvých jedenásť mesiacov minulého roka.

Údaje za celý minulý rok sa budú ešte spresňovať. „Dáta o počtoch zomretých na Slovensku a príčinách úmrtí v roku 2022 sa momentálne dôsledne preverujú a spresňujú a ako po iné roky, definitívne údaje budú zverejnené na konci marca,“ uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Medzi zomretými pribudlo v decembri výrazne viac seniorov nad 65 rokov

V decembri, rovnako ako počas celého minulého roka, zomieralo menej osôb v porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou v skupine ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). Medzi zomretými pribudlo v decembri výrazne viac seniorov nad 65 rokov, čo je najpočetnejšia z troch základných vekových skupín v štruktúre zomretých. V decembri 2022 dosiahla nadúmrtnosť takmer 24 percent, keď celkovo zomrelo približne 4 300 seniorov (tvorili takmer 79 percent všetkých úmrtí).

Ešte o niečo horší bol vývoj úmrtnosti u mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). Nadúmrtnosť mladších seniorov predstavovala necelých 30 percent, kým u starších seniorov bola na úrovni 21 percent.

Najvýraznejšie sa zvýšil počet úmrtí v decembri oproti päťročnému priemeru pred nástupom pandémie v Trenčianskom kraji (o 33 percent) a v Trnavskom kraji (o 21 percent). Naopak, najmiernejší bol nárast počtu zomretých v Banskobystrickom kraji (o jedenásť percent) a v Košickom kraji (o dvanásť percent).

Nadúmrtnosť zvýšil najmä nárast počtu úmrtí na choroby obehovej sústavy

Najčastejšími príčinami smrti aj v poslednom mesiaci minulého roka boli choroby obehového systému, ktoré tvorili 47 percent úmrtí (takmer 2 600 osôb) a nádory 22 percent (takmer 1 200 osôb). Tieto dve skupiny úmrtí patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny zomierania v SR. „Na choroby obehového systému zomrelo v decembri o vyše 13 percent osôb viac ako v priemere rokov 2015 – 2019, čo sa odrazilo aj na vyššej celkovej nadúmrtnosti na sklonku minulého roka. Po piatich mesiacoch nastal mierny rast aj v prípade nádorov, v decembri 2022 zomrelo takmer o dve percentá viac ľudí, ako predstavuje päťročný priemer,“ spresnil ŠÚ SR. Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo v decembri 93 osôb.

(tasr)