Pri porušení povinností by dodávatelia energií mohli prísť o licenciu, navrhujú Matovič s Kremským

Plynové horáky v prevádzke, ilustračný záber. Foto: Focal Foto/Flickr.com

Dodávatelia energií by mali byť pod väčšou kontrolou. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) môže získať nové kompetencie a okrem iného by mal pravidelne vyhodnocovať plnenie povinností dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regulácii sieťových odvetví, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR poslanci Igor Matovič a Peter Kremský (obaja OĽaNO). Dodávatelia by podľa novely mohli v prípade porušenia povinností prísť aj o povolenie na podnikanie v energetike.

„Hlavným zámerom zákona je spresnenie jestvujúcich povinností dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu pri plnení zákonnej povinnosti zabezpečiť množstvo elektriny a plynu pre efektívne plnenie zmluvných záväzkov voči svojim koncovým odberateľom elektriny alebo plynu,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.

Povinnosť dodávateľov zabezpečiť elektrinu a plyn pre odberateľov a predkladať údaje ÚRSO je už v súčasnosti zavedená v platnej legislatíve. Podľa predkladateľov však napríklad nie je konkretizované, aké množstvo elektriny a plynu sa má zabezpečiť, alebo aké sú možnosti na ochranu koncových odberateľov pre prípad nezabezpečenia množstva elektriny a plynu.

Novela definuje novú kompetenciu ÚRSO pravidelne vyhodnocovať plnenie povinností dodávateľov v tejto oblasti, ako i zverejňovať toto vyhodnotenie. „Zavádza sa nový inštitút opatrenia úradu, ktorým uloží povinnosť dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu zabezpečiť množstvo elektriny a plynu pre koncových odberateľov, v prípade, ak daný dodávateľ toto množstvo nemá zabezpečené,“ priblížili poslanci.

Pokiaľ by dodávateľ nezabezpečil potrebné množstvo elektriny a plynu alebo by nepredložil zákonom stanovené údaje, zavádza novela sankcie vo forme straty spôsobilosti dodávať elektrinu alebo plyn, prípadne zrušenia povolenia na podnikanie v energetike.

(tasr)

Ďalšie články