Prihlásiť sa

K mostu pribudli nájazdové rampy

rampy K mostu pribudli nájazdové rampy . Foto: Zuzana Krajčiová

PRIEVIDZA– Most pre peších nad riekou Handlovka v časti Prednádražie v Prievidzi bude mať nájazdové rampy. Osádzajú ich tam v týchto dňoch pracovníci Technických služieb mesta Prievidza.

Nájazdové rampy na most na Gorazdovom nábreží sú súčasťou prvej etapy rozsiahlejšieho projektu budovania a rekonštrukcie cyklistických ciest a koridorov, ktorý by mal prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov.

„Zámerom mesta Prievidza je podporovať všetky formy udržateľnej mestskej mobility. Cieľom mesta je pokračovať v rekonštrukcii existujúcej a navrhovaní novej cyklistickej infraštruktúry, čo prispeje k zmene rozloženia prepravy obyvateľov v prospech nemotorovej dopravy,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Podľa nej nájazdové rampy budú slúžiť ako debarierizačný prvok v riešenom území. Umožnia bezpečnejší a pohodlnejší prechod mostom nielen samotným cyklistom, ale poslúžia aj pre mamičky s kočíkmi či osobám s pohybovými ťažkosťami.

Cena prvej etapy projektu, t. j. od Košovskej cesty po nájazdové rampy na Gorazdovom nábreží je cca 6 000 eur s DPH.


Stanislav Vavro