Soňa Jančíková ku konferencii Meč Ducha: Dlhodobo potláčané malé hnevy sú časovanou bombou

SJ_ZZ Soňa Jančíková. Foto: Zuzana Zuzáková

Spoločenstvo Martindom pripravuje v sobotu 15. mája online konferenciu Meč Ducha. Témou majú byť Zdravé vzťahy ako cesta k naplnenému životu. O tom, prečo práve o vzťahoch, pre koho bude konferencia určená, čo prežívajú ľudia aj v čase pandémie, sme hovorili so Soňou Jančíkovou, členkou líderského tímu Martindomu, ktorá bude jednou z prednášajúcich na konferencii.

Konferencia Meč Ducha sa bude konať už tretíkrát. Prečo práve na tému vzťahov? 

Prvý ročník konferencie bol zameraný na počúvanie Božieho hlasu a charizmy. V októbri minulého roka sme otvorili tému vnútorného uzdravenia, hovorili sme o tom, ako vyjsť z pasce klamstiev, zranení a strachu. Rozhodli sme sa nadviazať na túto tému, lebo vzťahy s ňou úzko súvisia. Zvlášť po tomto roku korony, keď si myslíme, že vzťahy ukázali svoju pravú tvár. Pre mnohých ľudí to bolo veľmi náročné obdobie. Niektorí ostali doma zatvorení s rodinami, s deťmi, bez bežných aktivít, ktoré predtým mali a boli pre nich v mnohom únikom od riešenia problémov, útechou. Niekedy práve tieto aktivity pomáhajú akosi zatlačiť naše pravé ja. Teraz im ostali len „holé” vzťahy, bez príkras. Prišiel čas, keď sa ľudia vidia takí, akí naozaj sú, a vychádzajú na povrch aj potlačené emócie. 

A to je dobré alebo zlé?

Napríklad, hnev ukazuje, že niečo nie je v poriadku. A je dobré, že sa to ukáže. Je dobré dať to von. Lebo keď máte v sebe dlhodobo potláčané malé hnevy, sú časovanou bombou. Korona ich mnohým odhalila a boli s tým konfrontovaní. Je dôležité povedať, že hnev je emócia, ktorá môže vyjsť na povrch, no ideálne hneď v začiatkoch. No v rýchlosti života pred koronou nebol čas na komunikovanie svojich potrieb, očakávaní, toho, čo je pre nás dôležité. Keď sme ostali zavretí, prvá vec, ktorá sa začala diať, bola, že tieto veci vychádzali na povrch. Žiaľ, ukázalo sa to aj na tom, že narástlo domáce násilie a nebolo kam pred ním ujsť. 

Sociálne siete boli a sú zaplavené množstvom emočných komentárov, najmä hejtov, súvisí to s tým, čo ste načrtli?

Ľudia majú pocit, že im niekto kradne slobodu. Neuvedomujú si, že sloboda je vec vnútorná, a tú nám nikto vziať nemôže. Áno, mám určité obmedzenie, ktorému sa musím prispôsobiť, no to neznamená, že prichádzam o slobodnú vôľu. Na druhej strane si treba uvedomiť, že moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého človeka. Tento pocit „neslobody” spolu s hnevom vnútorne natlakovali ľudí a ukázalo sa to najmä na sociálnych sieťach. Hejty boli akýmsi volaním ľudí po pocite bezpečia a tiež volaním: vnímajte ma, viďte ma, som tu! 

Prinieslo toto obdobie do vzťahov aj niečo dobré?

Korona nám dala priestor vidieť menej len seba. Zdvihnúť zrak a pozrieť sa aj na ľudí okolo. Byť voči nim viac všímaví. Niektorí si dali do poriadku vzťahy, začali spolu viac komunikovať. Niektorí na to, žiaľ, už nemali príležitosť, pretože ich blízki zomreli. A mnohí umierali osamotení v nemocniciach. Keď sa modlíme za ľudí individuálne, často zažívam, že nikdy od rodičov nepočuli vetu: mám ťa rád. Práve teraz máme príležitosť viac komunikovať svojim blízkym pozitívne veci, ktoré si na nich vážime a máme radi. Svet nás učí rešpektovať, ale to vieš aj bez toho, že máš rád. No uctiť si niekoho vieš len vtedy, keď máš rád. Učíme sa teraz viac spolupracovať, navzájom si ustúpiť, podriadiť sa. 

Vzťahy sú celkovo veľká téma. Na čo sa chcete na konferencii zamerať?

Budeme hovoriť o srdci a o identite. Ako sa pozerám na seba, tak vidím aj ostatných. Ďalej často očakávame od ľudí to, čo nám môže dať iba Boh. Prichádzajú sklamania a vznikajú zranenia. Je to akýsi bludný kruh, lebo v každom vzťahu sa stane, že nás ten druhý zraní. Môže sa stať, že nikdy vlastne v pravde nespoznáme sami seba. Veľmi dôležitou témou sú zdravé hranice vo vzťahoch. Vedieť povedať nie. Deje sa ti len to, čo dovolíš. Ty máš autoritu zastať sa sám seba. Ako vystavať zdravý plot a do dostatočnej výšky, teda hranicu, aby hocikto nemohol pošliapať záhradu tvojho srdca? Otvoríme aj otázku zodpovednosti za druhých a ich pocity. Je to niečo, čo mám niesť? Každý je zodpovedný sám za seba a môže meniť len sám seba. Budeme hovoriť aj o tom, odkiaľ čerpať život pre naše vzťahy, pod koho pohľadom stojíme, komu chceme vyhovieť. Ďalšou témou sú nezdravé väzby z ťažkých vzťahov. Ako sa oddeliť od boľavých vecí a ľudí, ktorí nám ublížili, a žiť ďalej v slobode, rozvinúť svoj potenciál. Minulosť nás nemá definovať. 

Prednášok o vzťahoch je veľa aj voľne na internete. Čo prinesie táto konferencia navyše? 

Okrem prednášok budú v programe aj modlitby chvál, svedectvá, interaktívna diskusia a veľmi dôležitá súčasť – praktické aplikácie. Tie pomôžu ľuďom zistiť, kde sa nachádzajú vo vzťahoch s inými, ale aj sami voči sebe, či nenesú bremená, ktoré nemajú niesť. 

Ako budú vyzerať tieto aplikácie, ako si to máme predstaviť?

Budeme účastníkov viesť niekoľkými aktivitami spojenými s modlitbou. Ľudia budú môcť urobiť konkrétne rozhodnutia, ktoré im pomôžu posunúť sa vo vzťahoch dopredu. Takisto si odnesú niekoľko praktických návodov, ako postupovať, reagovať vo vzťahoch, v ktorých sa necítia komfortne. Ako sa vymaniť z nezdravých a manipulatívnych vzťahov. 

Pre koho je táto konferencia určená?

Všetci žijeme vo vzťahoch. Je to pre kohokoľvek, kto pociťuje, že potrebuje zmenu v sebe, vo vzťahoch v rodine, s priateľmi či s kolegami v práci. Jedným z cieľov je naozaj ľudí povzbudiť, pozdvihnúť, priniesť nádej. Ak niekto potrebuje povzbudenie, je to určite aj preňho. Podrobný program je k dispozícii na našej stránke www.martindom.sk. Veľkou výhodou je, že konferenciu je možné sledovať v reálnom čase, no potom ďalších 30 dní je dostupný archív, kde sa dá k jednotlivým častiam programu vrátiť a ešte lepšie ho „stráviť”.

Spoločenstvo Martindom je katolícke laické spoločenstvo aktívne už 28 rokov. Pôsobí v Bratislave. Vedúcim spoločenstva je Mário Tomášik a duchovným formátorom spoločenstva je bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. 


Ďalšie články