Biskup proti biskupovi. Prečo povinné očkovanie rozdeľuje katolíkov

Foto: TASR/AP

Vo svete rastie rozdelenie medzi katolíkmi pre postoj k povinnému očkovaniu. Dôvodom sú nezhody v morálno-etických otázkach, aj rozdielne vyjadrenia z Ríma.

Rozdelenie katolíkov v otázke povinného očkovania najlepšie dokazujú prípady z USA, kde na jednej strane Mark Seitz, biskup El Paso v Texase, vyžaduje od všetkých pracovníkov diecézy, aby sa dali zaočkovať, zatiaľ čo na druhej strane biskupi Colorada vydali stanovisko, v ktorom vyzývajú k rešpektovaniu výhrady vo svedomí pre ľudí, ktorí odmietajú očkovanie, a pochválili mesto Denver, ktoré akceptuje ako výnimku z očkovania aj náboženské dôvody.

Rozdielne situáciu vidia aj dve významné katolícke autority v oblasti ochrany života a lekárskej etiky. Zatiaľ čo arcibiskup Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej akadémie pre život, sa začiatkom júla vyjadril, že katolíci, ktorí odmietajú vakcíny z náboženských dôvodov, by mali poriadne počúvať, čo k danej téme hovorí cirkev, opačný názor zastáva Joseph Meaney, predseda amerického Národného katolíckeho bioetického centra, ktorý tvrdí, že katolícka cirkev by sa mala zasadzovať za to, aby očkovanie ostalo dobrovoľným. Aj preto toto centrum uverejnilo na svojej internetovej stránke vzor listu, ktorým môžu katolícki kňazi vydať svojim farníkom potvrdenie o tom, že podľa učenia katolíckej cirkvi si pri vakcinácii môžu uplatniť výhradu vo svedomí. Nuž a voči tomuto stanovisku sa hneď ohradila newyorská diecéza (ktorá zakázala kňazom takého potvrdenia vydávať) a na zmenu v postoji bioetického centra podľa CNA tlačí aj vplyvný chicagský kardinál Blase Cupich.

Ako je takéto zjavné protirečenie možné? V celej debate možno nájsť dve konfliktné línie. Prvá rieši morálno-etické otázky, druhá otázku autority v katolíckej cirkvi.

Morálno-etický konflikt

Čo sa týka morálno-etických otázok, argumentácia zástancov povinného očkovania je v mnohom podobná tomu, čo poznáme aj zo slovenskej debaty o očkovaní, kde sa jeho zástancovia odvolávajú najmä na zodpovednosť jednotlivca za spoločnosť či povinnosť ochraňovať iných. Povedané slovami inštrukcie newyorskej diecézy: „Predstavte si situáciu, v ktorej by sa koronavírusom na základe náboženskej výnimky nakazil študent, ktorý by ním následne nakazil celú školu.“ Zástancovia povinného očkovania ďalej dodávajú, že očkovanie by malo byť pre katolíkov povinné, lebo cirkev by v otázke starostlivosti o iných predsa mala ísť príkladom. Presne tieto dva dôvody (spoločné dobro a príklad iným) uvádza vo svojom liste už spomínaný biskup Mark Seitz z El Paso.

Na druhej strane, odporcovia povinného očkovania sa odvolávajú najmä na etický problém vakcín, ktorému sa u nás nevenovala takmer žiadna pozornosť a ktorý vychádza z toho, že sa pri ich vývoji či výrobe použili bunkové línie z plodov potratených detí (viac o tejto téme sme písali tu). Druhým argumentom odporcov povinného očkovania je odvolanie sa na svedomie ako na najvyššiu inštanciu, ktorú je človek aj podľa Katechizmu katolíckej cirkvi povinný počúvať a ktoré sa v prípade mnohých ľudí snažiacich sa úprimne žiť podľa svojej katolíckej viery nevie, kvôli už spomínanému spojeniu s potratom, stotožniť s prijatím takto vyvinutej vakcíny. Práve tieto dôvody (spojitosť s potratom a svedomie plus možné nežiaduce vedľajšie účinky vakcíny) spomínajú vo svojom liste biskupi z Colorada, ktorí odmietajú povinné očkovanie.

Konflikt autority

Druhá konfliktná línia, teda tá, ktorá rieši autoritu v katolíckej cirkvi, je vlastne sporom o to, či má katolík vychádzať zo slov pápeža Františka alebo z usmernenia Kongregácie pre náuku viery. Zástancovia povinného očkovania sa odvolávajú na slová pápeža Františka, ktorý sa začiatkom roka v rozhovore pre taliansku televíziu Canale 5 vyjadril, že očkovanie je etickou povinnosťou a jeho odmietanie prirovnal k samovražde. Tohto výroku sa chytili zástancovia povinného očkovania a na základe neho tvrdia, že ak by hlásali niečo iné, tak by ich konanie bolo v rozpore s nariadeniami pápeža. Presne takúto formuláciu používa už spomínaná inštrukcia newyorskej diecézy, ktorá zakazuje kňazom vydávať veriacim potvrdenie o výhrade vo svedomí z náboženských dôvodov.

Tí, ktorí odmietajú povinné očkovanie, sa zas odvolávajú na oficiálne dokumenty cirkvi, najmä na Nótu o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19, ktorú vydala Kongregácia pre náuky viery koncom minulého roka (no nielen na ňu) a v ktorej sa okrem iného píše, že „vakcinácia nie je spravidla morálnou povinnosťou, a preto musí byť dobrovoľná“. Túto vetu citujú biskupi Colorada, Národné katolícke bioetické centrum a ďalšie katolícke inštitúcie v potvrdeniach o výnimke vo svedomí pre katolíkov vo veci očkovania proti koronavírusu. Koreň problému teda leží v tom, že pápež František (rovnako ako v prípade registrovaných partnerstiev) vlastne tvrdí niečo iné ako oficiálne dokumenty cirkvi a katolíci sa nevedia zhodnúť na tom, koho slová sú pre nich záväzné.

Vakcínu neodmietajú len antivaxeri

Pritom americkí biskupi, ktorí odmietajú povinné očkovanie, nie sú žiadni antivaxeri či konšpirátori. Naopak, napríklad denverský arcibiskup Samuel J. Aquila, ktorý patrí medzi coloradských biskupov, ktorí odmietajú povinné očkovanie, je sám zaočkovaný vakcínou proti koronavírusu. Dokonca tak urobil pred očami médií, aby dal príklad aj ostatným. Podobne sú na tom aj mnohí ďalší biskupi či autority americkej katolíckej cirkvi a podobných prípadov je viacero aj na Slovensku. Tvrdiť (podobne ako slovenský mediálny mainstream), že každý, kto odmieta vakcínu, je antivaxer či šíriteľ dezinformácií skrátka nie je pravda. A to ani na Slovensku a už vonkoncom nie v prípade amerických katolíkov. Ak chcete viac pochopiť ľudí, ktorí odmietajú povinné očkovanie, no nie sú apriori proti očkovaniu, pozrite si napríklad toto video:

Tu treba ešte poznamenať niekoľko vecí. Prvou je, že spojitosť vakcín proti koronavírusu s potratom americkí katolíci vôbec neberú na ľahkú váhu, naopak, americkí biskupi vydali začiatkom apríla vyhlásenie, v ktorom vyzývajú katolíkov, že ak si môžu vybrať, nech uprednostnia tie vakcíny, ktoré majú menšiu spojitosť s potratom. Aj preto je prekvapivé, že teraz už v mnohých prípadoch tí istí biskupi nie sú ochotní akceptovať výhradu vo svedomí pre tých, ktorým toto spojenie vadí natoľko, že ho nie sú ochotní akceptovať a viac ako na oficiálne dokumenty cirkvi dbajú na jeden výrok pápeža Františka poskytnutý pred pol rokom talianskej televízii.

Druhá poznámka sa týka debaty o morálnosti vakcín proti koronavírusu v spojitosti s bunkami z plodov potratených detí a toho, že čas ukázal, že pravdu mali tí, ktorí na jar tvrdili, že spojitosť vakcín s potratom, hoci veľmi vzdialená, je problém, a ak to poprieme, tak to bude mať neblahé následky najmä pre ľudí snažiacich sa žiť podľa náuky katolíckej cirkvi. Práve do takejto situácie totiž vystavuje pracovníkov svojej diecézy biskup Seitz, keď od všetkých pracovníkov diecézy vyžaduje očkovanie. Do takejto situácie vystavujú možných budúcich kňazov semináre, ktoré od nich požadujú povinnosť zaočkovať sa, a rovnako tak robia aj mnohé katolícke nemocnice, školy, charity či diecézy, ktoré nútia svojich zamestnancov vybrať si medzi stratou práce alebo zradou vlastného svedomia. Také niečo bolo pre katolíkov ešte donedávna nepredstaviteľné.

Posledná, krátka poznámka sa týka Slovenska. Aj tu bola ešte začiatkom roka vydaná výzva adresovaná vláde, ktorá ju nabádala k tomu, aby sa zasadzovala za vývoj a distribúciu eticky nezávadných vakcín. Škoda len, že sa jej nedostalo väčšej pozornosti. Ako ukazuje americká debata, zaslúžila by si to.

Ďalšie články od Michal Čop
Ďalšie články