Duchovne hynieme, vraví arcibiskup Orosch. Žiada obnovu bohoslužieb

Foto: Lukáš Grinaj/TASR

Trnavský arcibiskup sa pridal k výzve veriacich a požaduje otvorenie kostolov a obnovenie verejných bohoslužieb, pri zachovaní potrebných obmedzení.

Ako informuje tlačové stredisko Trnavskej arcidiecézy, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa v nedeľu, 31. januára počas homílie na streamovanej svätej omši v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave pripojil k výzvam viacerých laických veriacich a kňazských osobností Katolíckej cirkvi za obnovenie verejných bohoslužieb.

Arcibiskup vo svojom príhovore poukázal najmä na dôležitosť eucharistie pre život kresťana. „Eucharistia, to nie je len symbol Kristovho tela a pokrmu pre ľudskú dušu, ale reálny, materiálny pokrm… My sme katolíci a veríme, že bez tohto duchovného pokrmu, ktorým je Eucharistia, duchovne hynieme. Zomierame tak ako človek, ktorý sa nedostane k jedlu.“

Správa ďalej uvádza, že podľa arcibiskupa sa pri diskusii o koronakríze často zdôrazňujú iba materiálne potreby človeka zabúdajúc na to, že nielen z chleba žije človek a že bez Boha sa súčasná pandémia poraziť nedá.

Biskup Orosch vo svojej kázni pripomenul aj príklad mnohých kňazov, ktorí vo všetkých diecézach pomáhajú ako zdravotníci, či duchovní v nemocniciach, a tak posilňujú chorých nielen fyzicky, ale aj duchovným pokrmom.

Arcibiskup sa v kázni odvolával aj na slová kardinála Mullera, bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery, ktorý zdôrazňuje, že v dnešnej dobe sa môže vykonávať veľa veci, ako napríklad cestovať hromadnou dopravou, či nakupovať v obchodoch, ale v kostoloch sa nesmú slúžiť verejné sväté omše i keď mnohé kostoly sú veľmi veľké. Rovnako to je podľa arcibiskupa Oroscha aj na Slovensku, kde máme veľké chrámy, v ktorých je možné dodržiavať veľké rozostupy a tak účinne chrániť veriacich pred nákazou.

„Treba hľadať možnosti a spôsoby, ako sa posunúť ďalej. Tým nezjednodušujem situáciu, ale ako kňaz a biskup hľadám možnosti, ako sa dostať bližšie ku Kristovi,“ pokračoval Orosch.

Trnavská arcidiecéza sa v tlačovej správe, ktorú vydala, odvoláva aj na výzva 830 katolíckych a protestantských duchovných Spojeného kráľovstva, ktorí listom žiadali zodpovedných politikov, aby odstúpili od nového zatvorenia kostolov a taktiež na vyjadrenie Antona Ziolkovského, bývalého sekretára Konferencie biskupov Slovenska, ktorý na facebooku zverejnil status, v ktorom žiadal o obnovenie verejného konania bohoslužieb a taktiež poukázal na príklady z Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Poľska, či dokonca Česka, kde sú kostoly otvorené, no nikdy neboli primárnym miestom šírenia koronavírusu.

V Anglicku bezpečnosť kostolov potvrdila aj organizácia Public Health England (PHE) vo svojich súčasných odporúčaniach vláde. Verejne uznáva výsledok veľkého úsilia vynaloženého mnohými ľuďmi pri implementácii postupov nariadených PHE, a tým pri vytváraní potrebných podmienok v kostoloch na ich bezpečné použitie.

Práve na túto správu sa odvoláva aj Škótska konferencia katolíckych biskupov, ktorá nesúhlasí s uzatvorením kostolov v čase lockdownu, ktorý je veľmi podobný Slovensku.

Vo Francúzsku biskupi na súde napadli obmedzenie na maximálny počet 30 osôb v chráme. Súd im dal za pravdu a tak sa po dohode biskupov a vlády musela zmeniť maximálna kapacita z 30 osôb na 30 percent kapacity chrámu.

Práve na to, ako aj na príklady iných krajín, sa vo svojej výzve odvolávajú aj signatári slovenskej výzvy vláde, ktorá žiada koniec zákazu verejných bohoslužieb a ktorú je možné ešte stále podpísať. K tejto výzve sme pred časom na Štadarde uverejnili aj samostatný článok.

Ďalšie články od Michal Čop
Ďalšie články