Nadávky a znevažovanie sú domácim násilím hodným väzenia, navrhuje KDH aj PS

9. schôdza parlamentu Martina Holečková. Foto: Jaroslav Novák/TASR

Novela Trestného zákona týkajúca sa domáceho násilia z dielne KDH má postihovať aj opakované hanlivé označenie, vulgárne nadávky či znevažujúce hodnotenie. Trestom za to môžu byť až dva roky väzenia. Podobný návrh predstavili aj progresívci. Tí sa pri ňom odvolávajú na Istanbulský dohovor.

Na aktuálnej schôdzi parlamentu budú poslanci hlasovať o dvoch trestných novelách súvisiacich s domácim násilím. Prvý predložila dvojica poslankýň Martina Holečková a Andrea Turčanová z KDH, druhý Beata Jurík, Lucia Plaváková a Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska (PS).

Poslankyne za KDH navrhujú, aby bolo po novom domácim násilím aj opakované „hanlivé označenie, vulgárne nadávky či znevažujúce hodnotenie“. Takéto správanie chcú trestať odňatím slobody až na dva roky.

Mnohé veci sa dajú zneužiť

Martina Holečková, predkladateľka novely a predsedníčka poslaneckého klub KDH, pre Štandard uviedla, že dôvodom predloženia novely sú podnety z organizácií, ktoré sa venujú pomoci deťom a ženám trpiacim domácim násilím. Pri vytváraní návrhu spolupracovala taktiež s vyšetrovateľmi, ktorí sa venujú vyšetrovaniu domáceho násilia.

To naznačuje aj dôvodová správa k predloženej novele, v ktorej sa uvádza, že tento návrh má za cieľ taktiež odbremeniť „vyšetrovateľov a poverených príslušníkov od zdĺhavého prípravného konania“. Podľa navrhovateliek je skutková podstata „navrhnutá tak, aby nebolo nutné vyžadovať na účely dokazovania znalecké posudky, čím by sa ušetril čas a aj finančné prostriedky súvisiace s obstaraním znaleckých posudkov“.

Na otázku, či takáto formulácia nie je príliš vágna či široká a či pri nej nehrozí zneužitie, Holečková odpovedala, že „mnohé veci sa dajú zneužiť“. Prax podľa nej však ukazuje, že takáto úprava chýba, kvôli čomu sa domáce násilie často hodnotilo len ako priestupok.

Rýchlosť neznamená spravodlivosť

Advokát Anton Chromík pôsobiaci v Aliancii za rodinu s Holečkovej interpretáciou nesúhlasí. „Citlivosť voči násiliu páchanému v domácnostiach sa čím ďalej zvyšuje a je to tak dobre. Ale zatvárať rodičov do väzenia za capnutie dieťaťa po zadku alebo zatvárať manželov do väzenia za manželské hádky s necitlivými slovami nie je tou správnou cestou,“ tvrdí.

„Ako advokátovi mi vadia aj vágne formulácie ako ‚znevažujúce hodnotenie‘ či ‚zníženie kvality života‘. Kto bude a kto nebude trestne stíhaný tak nerozhodne zákon, ale skôr názor vyšetrovateľa,“ uvádza advokát. Aj on tvrdí, že sa vo svojej praxi stretol s viacerými prípadmi násilia na ženách, no nestalo sa mu, že by si vyšetrovatelia nevedeli poradiť so znaleckými posudkami.

„Superrýchlosť“ odsúdenia neznamená automaticky spravodlivosť. Práve preto sú dôležití znalci, ktorí pri neexistujúcom fyzickom násilí vedia rozlíšiť skutočné psychické násilie od bežných vzájomných hádok v domácnosti. Progresívne skratky na štýl Istanbulského dohovoru „zatvárať za slová bez rozlišovania“ neprinášajú dobré výsledky. Viac väzenia totiž neznamená viac pomoci vzťahom,“ zakončil Chromík.

Inšpirovaní Istanbulským dohovorom

Aj návrh, ktorý predložilo PS, je široký a vágny. Progresívci chcú totiž trestať každého, kto blízkej osobe spôsoboval „fyzické, sexuálne, psychické, emočné násilie alebo utrpenie, ekonomickú škodu, narúša dôstojnosť osoby či vytvára zastrašujúcu, nepriateľskú, zahanbujúcu, ponižujúcu a urážlivú atmosféru vrátane vyhrážania sa takýmito činmi. Poslanci PS za takéto konanie požadujú väzenie v dĺžke jedného až troch rokov.

Poslanci PS sa v dôvodovej správe k svojmu návrhu odvolávajú aj na Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy aj ako Istanbulský dohovor. „Slovensko Dohovor v roku 2011 podpísalo a v roku 2019 odmietlo jeho ratifikáciu: aj z toho dôvodu momentálna legislatíva stále neposkytuje vhodný právny rámec na ochranu a pomoc obetiam násilia,“ uvádzajú v správe progresívci.

O ich novele, ako aj o novele poslankýň za KDH by sa malo hlasovať na budúci týždeň.


Ďalšie články