Kaštieľ v Rusovciach sa napokon dočkal. Úrad vlády schválil jeho rekonštrukciu

Kaštieľ v Rusovciach Kaštieľ v Rusovciach čaká obnova. Foto: Miroslava Pavlíková

BRATISLAVA – Kaštieľ v Rusovciach sa nakoniec po dlhej dobe dočkal rekonštrukcie. Bude tak využívaný na reprezentatívne účely a hlavne sprístupnený aj verejnosti. 

Samotný zámer obnovy schválila vláda ešte v roku 2012. Verejné obstarávanie sa začalo už v decembri  2019, kedy Úrad vlády vyhlásil verejnú súťaž s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške niečo vyše 71 miliónov eur bez DPH. V tom období však celé obstarávanie muselo ustúpiť do úzadia, keďže prišlo obdobie pandémie a výmena vlády. 

Kaštieľ v Rusovciach chátra každým dňom viac a viac. Foto: Miroslava Pavlíková
Kaštieľ v Rusovciach chátral každým dňom viac a viac. Foto: Miroslava Pavlíková

Úrad vlády projekt „odklepol“

Stredajšia schôdza Úradu vlády (ÚV) SR priniesla dlho očakávané zmeny. Po tom, čo pred týždňom vo štvrtok Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietol námietky voči vyhodnoteniu súťaže na zhotoviteľa rekonštrukcie, úrad vlády rokoval a rozhodol o začatí rekonštrukcie.

Projekt s názvom „Spustenie realizácie rekonštrukcie NKP kaštieľ Rusovce” dostal zelenú. Obnova bude financovaná aj zo štátneho rozpočtu. Ďalšie prostriedky plánuje Úrad vlády SR hľadať v alternatívnych zdrojoch financovania. Napríklad z Plánu obnovy a odolnosti SR či európske prostriedky.

Výdavky na rekonštrukciu by mali byť vo výške 110 miliónov eur.

Rekonštrukcia čaká budovu kaštieľa, budovu čeľadníka a park. Po finálnej rekonštrukcii bude tento historický priestor v kaštieli slúžiť na štátne podujatia týkajúce sa významných medzinárodných návštev, seminárov ústavných činiteľov, ale aj pre prehliadky verejnosti. 

V čeľadníku sa plánuje zachovať tektonické riešenie fasád a strešný priestor. Po novom by tu mala byť napríklad aj reštaurácia a kaviareň, obradná alebo výstavná sieň, ubytovacie priestory pre zamestnancov či priestory pre údržbu parku. V parku taktiež prejdú všetky chodníky obnovou v podobe konštrukčnej vrstvy s mlatovým povrchom. 

V priľahlom parku sa nachádzajú vzácne dreviny. Foto: Miroslava Pavlíková
V priľahlom parku sa nachádzajú vzácne dreviny. Foto: Miroslava Pavlíková

Víťaz ponúkol najnižšiu cenu

Celému rozhodnutiu predchádzal dlhý obstarávací proces. Ešte v roku 2023 v mesiaci júl prebehlo vyhodnocovanie ponúk. Víťazom súťaže sa vtedy stala ponuka za 104 miliónov eur s DPH, ktorá bola najnižšou ponukou vôbec.

Na firmy ako Hochtief, Hornex a Adifex, ktoré za daným návrhom stáli, bola podaná námietka od jedného z neúspešných uchádzačov, a to, že samotná ponuka je veľmi nízka a absolútne nezohľadňuje reálne náklady na rekonštrukciu. Z tohto dôvodu k začiatku rekonštrukcie kaštieľu v Rusovciach nakoniec neprišlo. 

Podľa slov ÚVO víťaz súťaže „celkom neodstránil pochybnosti o reálnosti jeho ponuky”, nebol schopný dostatočne vysvetliť túto nízku cenu a teda plniť uvedenú zákazku. 

Kaštieľ v Rusovciach potrebuje nutne rekonštrukciu. Foto: Miroslava Pavlíková
Kaštieľ v Rusovciach potrebuje nutne rekonštrukciu. Foto: Miroslava Pavlíková

V hre bol opäť ten istý víťaz

Posuňme sa skoro o polrok dopredu. Po nariadení Úradu vlády ÚVO v apríli 2024 opätovne vyhodnotil ponuky a znovu potvrdil tú predchádzajúcu víťaznú. 

Keďže úrad nezistil žiadne porušenia zákona o verejnom obstarávaní a zamietol všetky podané námietky, tak sa celý projekt obnovy kaštieľa mohol posunúť na schôdzu kabinetu Úradu vlády SR. Vláda tento bod schôdze následne schválila, a tak sa národná kultúrna pamiatka v Rusovciach po dlhom polstoročí dočká svojej obnovy. 

Kaštieľ vtedy a dnes

Svoju prvú zmienku má kaštieľ, v tej dobe ešte hrad v Rusovciach, už z roku 1266. To, ako kaštieľ vyzerá dnes, priniesla prestavba pod vedením vtedajšieho grófa Emanuela Zichy-Ferrariho v polovici 19. storočia. Hrad bol v roku 1656 prestavaný na kaštieľ a neskôr v roku 1843 na šľachtické sídlo, ktorého súčasťou je aj anglický park so vzácnymi drevinami a hospodárske budovy. 

So šľachtickým rodom Zichy je spájaná aj veľká časť histórie v súvislosti s dejinami tejto neogotickej stavby v mestskej časti Rusovce. Keďže ÚV SR odklepol „Spustenie realizácie rekonštrukcie NKP kaštieľ Rusovce”, budovu tak čaká významná obnova, vďaka ktorej sa opäť aj jej história dostane do povedomia občanov. Podľa dostupných informácií by reštaurátorské práce mali trvať niečo vyše štyroch rokov. 

Kaštieľ v Rusovciach - vizualizácia. Foto: zdroj/Úrad vlády SR
Kaštieľ v Rusovciach – vizualizácia. Foto: Úrad vlády SR
Rytierska sála - vizualizácia. Foto: zdroj/Úrad vlády SR
Rytierska sála – vizualizácia. Foto: Úrad vlády SR
Sobášna sieň - vizualizácia. Foto: zdroj/Úrad vlády SR
Sobášna sieň – vizualizácia. Foto: Úrad vlády SR
Reštaurácia v Kaštieli Rusovce - vizualizácia. Foto: zdroj/Úrad vlády SR
Reštaurácia v Kaštieli Rusovce – vizualizácia. Foto: Úrad vlády SR

Ďalšie články